Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Máy chủ mới Đại Lý - Công Thành Định Danh 17

Từ 08-04-2023 đến10/07/2023

Hướng về ngày giỗ tổ Hùng Vương, Võ Lâm Truyền Kỳ ra mắt event kỳ này với tên gọi Bánh Dâng Vua Hùng, tất cả quý nhân sĩ thuộc các máy chủ mới Đại Lý đều có cơ hội nhận được những bảo vật quý giá, độc hiếm khó kiếm. Tham gia và nhận quà hấp dẫn nhé.

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì 09h00 ngày 08/04 - 24h00 ngày 23/04/2023
 • Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp).
 • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống.

NPC liên quan

Tên NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Tương Dương, Biện Kinh, Thành Đô
 • Chức năng:
  • Đổi Bánh Chưng Thường
  • Xem số lần sử dụng Bánh Chưng Thượng Hạng
  • Nhận phần thưởng mốc Bánh Chưng Thượng Hạng
  • Ghép sách cấp 26
  • Ghép sách cấp 27

Thu thập vật phẩm

Vật phẩmMô tả
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bí Quyết Đổi Bánh Chưng
 • Nguồn gốc: Tham gia tính năng, boss sát thủ, năng động

  Tính năngVật phẩm nhận
  Tiêu diệt boss sát thủ 90 Bí Quyết Đổi Bánh Chưng *3
  Vượt qua 28 ải Bí Quyết Đổi Bánh Chưng *5
  Vượt qua ải 10 viêm đế Bí Quyết Đổi Bánh Chưng *10
  Tống kim đạt 3000 điểm trở lên Bí Quyết Đổi Bánh Chưng *10
  Mốc năng động 80 Bí Quyết Đổi Bánh Chưng *40
  Mốc năng động 100 Bí Quyết Đổi Bánh Chưng *60
 • Tính chất: Xếp chồng. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng
 • Chức năng: Đổi Bánh Chưng Thường
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 23/04/2023
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bánh Chưng Thường
 • Nguồn gốc: Đổi tại NPC Tổng Quản Sự Kiện theo công thức.

  1 Bí Quyết Đổi Bánh Chưng + 100 vạn lượng = 1 Bánh Chưng Thường

 • Tính chất: Xếp chồng. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng
 • Chức năng: 15.000.000 EXP và 15 điểm Chân Nguyên
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 3.000 Bánh Chưng Thường/nhân vật
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 23/04/2023
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bánh Chưng Thượng Hạng

Võ Lâm Truyền Kỳ
Túi Bánh Chưng
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các
  • Bánh Chưng Thượng Hạng: 1 tiền đồng
  • Túi Bánh Chưng chứa 100 Bánh Chưng Thượng Hạng: 100 tiền đồng
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Chuột phải sử dụng nhận:
  • Máy chủ mới ĐẠI LÝ: 25.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên (Đại) + 50 điểm Chân Nguyên + 1 vật phẩm ngẫu nhiên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 6.500 Bánh Chưng Thượng Hạng/nhân vật
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 23/04/2023
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đổi sách kỹ năng cấp 26
 • 10 sách kỹ năng 150 cấp 25 = 1 sách 150 cấp 26
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đổi sách kỹ năng cấp 27
 • 15 sách kỹ năng 150 cấp 26 = 1 sách 150 cấp 27

Phần thưởng khi sử dụng Bánh Chưng Thượng Hạng

Máy chủ mới Đại Lý
Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
1 Diệu Dương Lệnh Võ Lâm Truyền Kỳ
5 Hàn Thiên Thúy Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Hỗn Nguyên Chân Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Lục Thiên Chân Nguyên (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
5 Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Đại Tinh Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
3 Bạch Tinh Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Lam Ngọc hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
45 Hộ Mach Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Tử Ngọc Hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Định Mạch Đan
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Hoàng Ngọc Hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Lệnh Bài Siêu Quang 
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Diệu Dương Tinh Thạch
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Hắc Long Nguyên Đơn (15/05/2023)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Uẩn Linh Yếu Quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Thanh Linh Đan (15/05/2023)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Rương Tinh Mỹ
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Địa Linh Đan (15/05/2023)
Võ Lâm Truyền Kỳ
5 Trạm Lam Thúy Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Thiên Linh Đan (15/05/2023)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Nguyệt Khuyết Bảo Rương
Võ Lâm Truyền Kỳ
100/200/500 vạn lượng
Hộp Đồ Phổ Diệu Dương
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hộp Đồ Phổ Anh Hào
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Mặt nạ chiến trường Bá Giả (7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Mảnh trang sức cấp 3
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Mặt nạ chiến trường Thánh Giả (7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Mảnh trang sức cấp 2
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Kỳ Phúc Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Mảnh trang sức cấp 1
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Trường Sinh Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
5 Rương trang bị Đồng Hành 3
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Vô Cực Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
5 Thiên Hỏa Liệt Tửu
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Thuốc tăng trưởng
1 Rương Tinh Xảo
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Càn Khôn Song Tuyệt Bội (14 ngày)
1 Sách Kỹ Năng 150 cấp 25
1 Huyết Chiến Lễ Hộp 5 Rương trang bị Đồng Hành 1
1 Tinh tinh khoáng Nguyệt Khuyết Tinh Thạch
1 Bách Luyện Thành Cương Đồ Phổ Nguyệt Khuyết (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)

Phần thưởng đạt mốc sử dụng Bánh Chưng Thượng Hạng

Máy chủ mới Đại Lý
Phần thưởng MốcTên Vật PhẩmSố lượngGhi chú
Mốc 500 Điểm Chân Nguyên 20,000 Nhận 100%
Kinh nghiệm cộng dồn 1 Tỷ
Huyết Chiến Lễ Hộp 2
Định Mạch Đan  20 Nhận 1 trong số
Diệu Dương Tinh Thạch 1
Mốc 1000  Chân Nguyên 30,000 Nhận 100%
Kinh nghiệm cộng dồn 1 Tỷ
Rương tinh xảo 25
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Trung) 1
Hộp Đồ Phổ Diệu Dương 3
Mảnh Trang Sức (Cấp 3) 10 Nhận 1 trong số
Rương đồng hành loại 3 5
Tẩy Luyện Châu 10
Trạm Lam Thúy Ngọc 20
Mốc 1500 Điểm Chân Nguyên 40,000 Nhận 100%
Kinh nghiệm cộng dồn 3 Tỷ
Hàn Thiên Thúy Ngọc 100
Định Mạch Đan  20
Uẩn Linh Yếu Quyết 20
Diệu Dương Tinh Thạch 1 Nhận 1 trong số
Đồ Phổ Diệu Dương Y 3
Đô Phổ Diệu Dương vũ khí 3
Vũ Hoa Thạch 10
Trấn Phái Linh Dược 1
Dương Bảo Rương - 1 Món 1
Diệu Dương Lệnh 1
Mốc 2000 Điểm chân nguyên 50,000 Nhận 100%
Kinh nghiệm cộng dồn 4 Tỷ
Hàn Thiên Thúy Ngọc 200
Định Mạch Đan  40
Đại Hộ Mạch Đơn 10
Điểm Huyền Nguyên 500
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng) 1
Mặt chiến trường Hoàng Giả 1 Nhận 1 trong số
Bách Luyện Thành Cương 5
Uẩn Linh Yếu Quyết 40
Đồ Phổ Diệu Dương Y 3
Đại Tinh Ngọc 150
Định Mạch Đan  30 Nhận 1 trong số
Dương Bảo Rương - 1 Món 1
Trấn Phái Linh Dược 1
Diệu Dương Lệnh 1
Đồ Phổ Diệu Dương Vũ khí 1
Diệu Dương Tinh Thạch  2
Mốc 3000 Điểm chân nguyên 60,000 Nhận 100%
Kinh nghiệm cộng dồn 6 Tỷ
Rương tinh xảo 100
Đại Tinh Ngọc 300
Định Mạch Đan  60
Đại Hộ Mạch Đơn 15
Diệu Dương Lệnh 1
Điểm Huyền Nguyên 500
Diệu Dương Tinh Thạch  1
Rương đồng hành loại 3 5
Dương Bảo Rương - 1 Món 1 Nhận 1 trong số
Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí 3
Đồ Phổ Anh Hào Y 3
Anh Hào Tinh Thạch 1
Mốc 4000 Trấn Phái Linh Dược 1 Nhận 100%
Điểm kinh nghiệm cộng dồn 8 Tỷ
Đại Hộ Mạch Đơn 30
Uẩn Linh Yếu Quyết 100
Đại Tinh Ngọc 500
Điểm Huyền Nguyên 500
Anh Hào Tinh Thạch 1
Anh Hào Lệnh 1
Diệu Dương Bảo Rương - 1 món 1
Mốc 6500 Chân Nguyên 80,000 Nhận 100%
Điểm kinh nghiệm cộng dồn 16 Tỷ
Hàn Thiên Thúy Ngọc 1,000
Uẩn Linh Yếu Quyết 150
Anh Hào Tinh Thạch 5
Anh Hào Lệnh 1
Định Mạch Đan  150
Cống Nguyệt Phù Dung 1 Nhận 1 trong số
Định Mạch Đan  150
Tử Tinh Ngọc 5

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.