Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Lệnh

Từ 08-07-2016

Võ Lâm Lệnh nghe nói đang lưu lạc giang hồ sau trận hỗn chiến tại Nam Nhạc Trấn với Độc Cô Minh Chủ. Hiện tại nhận thấy vì giang hồ đang biến động sau nhiều phen loạn lạc, lão tiền bối quyết định đưa ra các thử thách từ Võ Lâm Lệnh, nếu có người vượt qua được sẽ tăng nhanh đẳng cấp, nhận nhiều kỳ trân dị bảo.

Những nhân sĩ võ lâm hãy nhanh chóng nhận Võ Lâm Lệnh từ Tiểu Phương Cô Nương để khởi hành cho những chuyến đi thử thách hấp dẫn phía trước.

Cập nhật

 • Từ cấp 150 Trùng Sinh 4, hoàn thành nhiệm vụ ở Sảnh Hoạt Động để nhận thưởng.

Võ Lâm Truyền Kỳ

Trong chuỗi nhiệm vụ Võ Lâm Lệnh nhận thưởng ở mốc Trùng Sinh 8 - cấp độ 180,190,200 thì các nhân sĩ khi đạt cấp độ 180,190,200 thì nhiệm vụ phải ở trạng thái ĐANG TIẾN HÀNH (TIẾP NHẬN nhiệm vụ TRƯỚC KHI đạt cấp 180,190,200) thì mới có thể nhận được phần thưởng ở mốc cấp đó.

Ví dụ: Khi nhân sĩ đạt Trùng Sinh 8- cấp 189, thì cần:

 • Bước 1: Nhấn "Tiếp Nhận" nhiệm vụ ở ở Sảnh Hoạt Động.
 • Bước 2: Đến NPC Tuyết Mai nhận phần thưởng mốc Trùng Sinh 8 - cấp 189.
 • Bước 3: Khi nhận thưởng xong đạt cấp 190 thì cần HOÀN THÀNH HẾT CÁC NHIỆM VỤ (Thăm, Vượt Ải, Viêm Đế, Thủy Tặc, Tống Kim, Tương Phùng Mật Lệnh) ở Sảnh Hoạt Động và nhấn NHẬN THƯỞNG thì nhận được phần thưởng cấp độ 190 của Võ Lâm Lệnh (1.000.000 chân nguyên + 500 Đại hộ mạch đơn)

 Võ Lâm Truyền Kỳ

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian áp dụng: Từ 06/07/2020
 • Điều kiện:
  • Các nhân vật đã Trùng Sinh 4 > = cấp 150
  • Các nhân vật đã Trùng Sinh 8 < = cấp 199

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnhTính chất
Võ Lâm Truyền Kỳ
Võ Lâm Mật Lệnh
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 3 Tiền Đồng.
 • Tính chất: Không thể xếp chồng. Giao dịch, bày bán, không thể ném ra. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng để lựa chọn Hoàn thành 01 trong các nhiệm vụ của Võ Lâm Lệnh (Vượt ải, Viêm Đế, Tống Kim, Boss Sát Thủ, Thủy Tặc, Võ Lâm Minh Chủ).
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tương Phùng Mật Lệnh
 • Nguồn gốc: Nhận khi nhận thưởng năng động tại các mốc 50, 80, 100 hoặc mua từ Kỳ Trân Các giá 20 Tiền Đồng (HSD: 7 ngày).
MốcPhần thưởng thêm
(từ Trùng Sinh 5 -> cấp 199 Trùng Sinh 8)
Mốc 50 1 Tương Phùng Mật Lệnh (khóa, 7 ngày)
Mốc 80 1 Tương Phùng Mật Lệnh (khóa, 7 ngày)
Mốc 100 1 Tương Phùng Mật Lệnh (khóa, 7 ngày)
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 250/250, bày bán, giao dịch. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng để hoàn thành nhiệm vụ Võ Lâm Lệnh.
 • Giới hạn: Chỉ được sử dụng 9 lần/ngày.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Chìa Thiếc
 • Nguồn gốc: Mua tại hiệu thuốc giá 50 vạn lượng (7 ngày).
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Có thể bày bán, giao dịch. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng mở rương: chân nguyên, hộ mạch và văn cương.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Chìa Đồng
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 01 tiền đồng (7 ngày).
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Có thể bày bán, giao dịch. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng mở rương: chân nguyên, hộ mạch và văn cương.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Chìa Bạc
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 20 tiền đồng (7 ngày)
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Có thể bày bán, giao dịch. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng mở rương: chân nguyên, hộ mạch và văn cương.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Chìa Vàng
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 100 tiền đồng (7 ngày).
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Có thể bày bán, giao dịch. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng mở rương: chân nguyên, hộ mạch và văn cương
Võ Lâm Truyền Kỳ
Chân Nguyên Bảo Rương 2
 • Nguồn gốc: Nhận sau khi hoàn thành nhiệm vụ Võ Lâm Lệnh.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Khóa vĩnh viễn.
 • Chức năng: Lựa chọn chìa khóa để mở.
Loại chìaPhần thưởng
Chìa Thiếc 3.000 Chân Nguyên
Chìa Đồng 6.000 Chân Nguyên
Chìa Bạc 15.000 Chân Nguyên
Chìa Vàng 45.000 Chân Nguyên
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hộ Mạch Bảo Rương 2
 • Nguồn gốc: Nhận sau khi Hoàn thành nhiệm vụ Võ Lâm Lệnh.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Khóa vĩnh viễn.
 • Chức năng: Lựa chọn chìa khóa để mở.
Loại chìaPhần thưởng
Chìa Thiếc 1.500 Hộ Mạch Đơn
Chìa Đồng 3.000 Hộ Mạch Đơn
Chìa Bạc 9.000 Hộ Mạch Đơn
Chìa Vàng 36 Đại Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Văn Cương Bí Bảo
 • Nguồn gốc: Nhận sau khi Hoàn thành nhiệm vụ Võ Lâm Lệnh.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Khóa vĩnh viễn.
 • Chức năng: Lựa chọn chìa khóa để mở.
Loại chìaPhần thưởng
Chìa Thiếc Văn Cương Cam cấp 2 ngẫu nhiên
Chìa Đồng Văn Cương Cam cấp 3 ngẫu nhiên
02 Chìa Bạc Văn Cương Cam cấp 4 ngẫu nhiên
Chìa Vàng Văn Cương Cam cấp 5 ngẫu nhiên
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đại thành bí kip kỹ năng 150 cấp 21
 • Nguồn gốc: Nhận sau khi Hoàn thành nhiệm vụ Võ Lâm Lệnh.
 • Tính chất: Khóa vĩnh viễn
 • Chức năng: Thăng cấp kỹ năng 150 lên cấp 21
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đại thành bí kip kỹ năng 150 cấp 22
 • Nguồn gốc: Nhận sau khi Hoàn thành nhiệm vụ Võ Lâm Lệnh.
 • Tính chất: Khóa vĩnh viễn
 • Chức năng: Thăng cấp kỹ năng 150 lên cấp 22

Lưu ý

 • Nếu chưa nhận thưởng đạt mốc cấp độ thì không thể nhận nhiệm vụ mới.
 • Tất cả các vật phẩm nhận được đều ở trạng thái “Khóa vĩnh viễn".
 • Khi đã nhận nhiệm vụ mà chưa Hoàn thành nhưng đã vượt cấp thì buộc phải Hoàn thành rồi mới cho làm nhiệm vụ tiếp theo.
 • Hành trang phải trống 40 ô mới có thể nhận thưởng.

Phần thưởng hàng ngày

Phần thưởng thường (thứ 2 - Chủ nhật)
 • Cách nhận: Tiêu hao 01 Nhật Thông Lệnh/lần.
 • Giới hạn: Nhận được 1 lần/ngày theo thời gian quy định.
 • Phần thưởng:
Thời gianPhần thưởng (khóa toàn bộ)Hạn sử dụng
00h00

14h00
Sát thủ giản (cấp 90) 7 ngày
Anh hùng thiếp 7 ngày
Phong Vân Chiêu Binh Lệnh 7 ngày
10 Tống Kim Phi tốc hoàn 7 ngày
10 Lệnh bài (Tống Kim) 7 ngày
Quả Hoàng Kim 7 ngày
Hộ Mạch Đơn - (nhận ngẫu nhiên 10, 20, 30) -
Chân Nguyên Đơn (Trung) - (nhận ngẫu nhiên 10, 20, 30) -
14h01

23h59
Ngọc Quán 7 ngày
Ngẫu nhiên: Long Huyết Hoàn, Viêm Đế Lệnh 7 ngày
100 Lệnh Bài Mộc Nhân 7 ngày
Phong Vân Chiêu Binh Lệnh 7 ngày
Hộ Mạch Đơn (nhận ngẫu nhiên 10, 20, 30) -
Chân Nguyên Đơn (Trung) (nhận ngẫu nhiên 10, 20, 30) 7 ngày
Quả Hoàng Kim 7 ngày
Phần thưởng cuối tuần (thứ 7 - Chủ nhật)
 • Cách nhận: Tiêu hao 02 Nhật Thông Lệnh/lần.
 • Giới hạn: Nhận được 1 lần/ngày theo thời gian quy định.
 • Phần thưởng:
Phần thưởng (khóa toàn bộ)Hạn sử dụng
Ngũ Hành Ấn (700 điểm cường hóa/nhược hóa) 7 ngày
Quả Hoàng Kim 7 ngày
Hỗn nguyên Linh Lộ 7 ngày
10 Cửu Thiên Vân Du Đơn 7 ngày
Quả Đại Hoàng Kim 7 ngày
Mặt nạ chiến trường Bá Giả 1 ngày
Hộ Mạch Đơn - Nhận ngẫu nhiên (20, 30, 40) -
Chân Nguyên Đơn (trung) - Nhận ngẫu nhiên (20, 40, 60) -
Ngẫu nhiên 1 Trang sức: Xuyên Y 16% , Vạn Tiễn Bất Xâm 8% 7 ngày

Phần thưởng thăng cấp Võ Lâm Lệnh

Lưu ý chung cho tất cả các yêu cầu về nhiệm vụ:

nhiệm vụĐiều kiện hoàn thành
Hoàn thành 1 nhiệm vụ Vượt Ải Vượt qua ải 20
Hoàn thành 1 nhiệm vụ Viêm Đế Vượt qua ải 6
Hoàn thành 1 nhiệm vụ Thủy Tặc Hoàn thành nhiệm vụ nộp truy công lệnh
Hoàn thành 1 nhiệm vụ Tống Kim Tham gia 1 trận Tống Kim đạt 1000 điểm
Điều kiệnNhiệm vụPhần thưởng khi hoàn thành điều kiện (khóa vĩnh viễn)
Trùng Sinh CấpĐạt cấpVật phẩm
Trùng Sinh 4 150-199
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ
 • Sử dụng 5 Thăm May Mắn
200 Đại Thành Bí Kíp cấp 90 x3
Thiên Thư Kỳ Công (7 ngày)
Đại Thành Bí Kíp 120 (7 ngày)
Võ Học Kinh Nhu (14 ngày)
Bắc Đẩu Trường Sinh Thuật - Cơ Sở Thiên (7 ngày)
2 Chuyển Sinh Thuật (14 ngày)
Trùng Sinh 5 10-189
 • Sử dụng 5 Thăm May Mắn
 • Sử dụng 1 Tương Phùng Mật Lệnh
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Vượt Ải
190 Đại Thành Bí Kíp cấp 150 (7 ngày)
Vạn Tiễn Bất Xâm 10% (14 ngày)
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (7 ngày)
Thiệp Đồng Hành
500 Thiên Hỏa Liệt Tửu (Khóa)
100.000 điểm Chân nguyên
4 Hộ Mạch Bao (khóa, 1 bao mở ra 10.000 Hộ Mạch Đơn)
3 Ngân Nguyên Bảo (khóa)
Trùng Sinh 5 190-197
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Viêm Đế
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Vượt Ải
 • Sử dụng 5 Thăm May Mắn
 • Sử dụng 1 Tương Phùng Mật Lệnh
198 Ngũ Hành Ấn cấp 10 (900 điểm, HSD 14 ngày)
Bộ trang bị đằng long
500 Thiên Hỏa Liệt Tửu (Khóa)
3 Đại thành bí kíp kỹ năng 150 cấp 21
Phi Phong 8 (hóa giải, 14 ngày)
Mặt Nạ Chiến Trường Bá Giả (14 ngày)
8 Hộ Mạch Bao (khóa, mở ra 10.000 Hộ Mạch Đơn)
200.000 điểm Chân Nguyên
Trùng Sinh 5 198-199 200 Tạp Nan Bí Phổ (7 ngày)
Bắc Đẩu Trường Sinh Thuật - Cơ Sở Thiên (7 ngày)
Ngọc Chuyển Sinh (7 ngày)
2330 Phục Sinh Hoàn (7 ngày)
Trùng Sinh 6 10 -149
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ
 • Sử dụng 1 Tương Phùng Mật Lệnh
 • Sử dụng 5 Thăm May Mắn
150 500 Thiên Hỏa Liệt Tửu (Khóa)
Đốc Mạch 16
9 Chân Nguyên Bảo Rương 2
9 Hộ Mạch Bảo Rương 2
Trùng Sinh 6 150-159
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Vượt Ải
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Viêm Đế
 • Sử dụng 1 Tương Phùng Mật Lệnh
 • Sử dụng 5 Thăm May Mắn
160 500 Thiên Hỏa Liệt Tửu (Khóa)
150.000 điểm Chân nguyên
6 Chân Nguyên Bảo Rương 2
6 Hộ Mạch Bảo Rương 2
2 Thiên Sơn Thánh Thủy (đại)
Trùng Sinh 6 160-169 170 150.000 điểm chân nguyên
2 Thiên Sơn Thánh Thủy (đại)
6 Chân Nguyên Bảo Rương 2
6 Hộ Mạch Bảo Rương 2
500 Thiên Hỏa Liệt Tửu (Khóa)
Trùng Sinh 6 170-179 180 2 Thiên Sơn Thánh Thủy (đại)
6 Chân Nguyên Bảo Rương 2
6 Hộ Mạch Bảo Rương 2
Nhâm Mạch 16
Trùng Sinh 6 180-194
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Vượt Ải
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Viêm Đế
 • Sử dụng 2 Tương Phùng Mật Lệnh
 • Sử dụng 10 Thăm May Mắn
195 150.000 điểm Chân Nguyên
2 Thiên Sơn Thánh Thủy (đại)
9 Chân Nguyên Bảo Rương 2
9 Hộ Mạch Bảo Rương 2
Trùng Sinh 6 195-199
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Vượt Ải
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Viêm Đế
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Thủy Tặc
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Tống Kim
 • Sử dụng 2 Tương Phùng Mật Lệnh
 • Sử dụng 10 Thăm May Mắn
200 100.000 Chân Nguyên
Bí Kiếp Trùng Sinh 7 - Chưa Kiểm Định x 7 (khóa)
Ngọc Trùng Sinh 7,8 (khóa)
Đại thành bí kip kỹ năng 150 cấp 22
Âm Duy Đạt 16
Trùng Sinh 7 10-129
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ
 • Sử dụng 10 Thăm May Mắn
 • Sử dụng 1 Tương Phùng Mật Lệnh
130 500 Thiên Hỏa Liệt Tửu (Khóa)
4 Chân Nguyên Bảo Rương 2
4 Hộ Mạch Bảo Rương 2
100.000 điểm Chân nguyên
Trùng Sinh 7 130-149
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Vượt Ải
 • Sử dụng 1 Tương Phùng Mật Lệnh
 • Sử dụng 10 Thăm May Mắn
150 10 Chân Nguyên Bảo Rương 2
10 Hộ Mạch Bảo Rương 2
200.000 điểm Chân nguyên
Đại thành bí kip kỹ năng 150 cấp 23
Trùng Sinh 7 150-155
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Vượt Ải
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Viêm Đế
 • Sử dụng 2 Tương Phùng Mật Lệnh
 • Sử dụng 10 Thăm May Mắn
156 2 Thiên Sơn Thánh Thủy (đại)
100.000 điểm Chân nguyên
5 Tinh Thần Khoáng
5 Tinh Thần Khoáng
Trùng Sinh 7 156-161 162 2 Thiên Sơn Thánh Thủy (đại)
100.000 điểm Chân nguyên
Trùng Sinh 7 162-165 166 100.000 điểm Chân nguyên 
3 Thiên Sơn Thánh Thủy (đại)
Dương Duy đạt 16
Trùng Sinh 7 166-169 170 Đại thành bí kip kỹ năng 150 cấp 24
100.000 điểm Chân nguyên 
Âm Khiêu đạt 16
Dương Khiêu đạt 16
4 Rương Văn Cương Thường
1 Bộ trang bị Tinh Sương
Trùng Sinh 7 170-199
 • Hoàn thành 1 Nhiệm vụ Vượt Ải
 • Hoàn thành 1 Nhiệm vụ Viêm Đế
 • Hoàn thành 1 Nhiệm vụ Thủy Tặc
 • Hoàn thành 1 Nhiệm vụ Tống Kim
 • Sử dụng 36 Tương Phùng Mật Lệnh
 • Sử dụng 160 Thăm May Mắn
200 Lên cấp 200
150,000 điểm Chân Nguyên
Bắc Đẩu Trường Sinh Thuật - Cơ Sở Thiên (7 ngày)
4 Rương Văn Cương Đặc Biệt
Trùng Sinh 8 10-139
 • Hoàn thành 1 Nhiệm vụ Vượt Ải
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ
 • Sử dụng 20 Thăm May Mắn
 • Sử dụng 3 Tương Phùng Mật Lệnh
140   Tinh Thần Khoáng x10
3 Nguyệt Khuyết Bảo Rương (1 món)
4 Hộ Mạch Bao
100.000 Chân Nguyên
Trùng Sinh 8 140-144
 • Hoàn thành 1 Nhiệm vụ Vượt Ải
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ
 • Hoàn thành 1 Nhiệm vụ Viêm Đế
 • Sử dụng 40 Thăm May Mắn
 • Sử dụng 6 Tương Phùng Mật Lệnh
145 4 Rương Văn Cương - Thường
4 Hộ Mạch Bao
20000 Chân Nguyên
  Tinh Thần Khoáng x5
Trùng Sinh 8 145-149
 • Hoàn thành 1 Nhiệm vụ Vượt Ải
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ
 • Hoàn thành 1 Nhiệm vụ Viêm Đế
 • Sử dụng 80 Thăm May Mắn
 • Sử dụng 12 Tương Phùng Mật Lệnh
150 Xung Mạch đạt 14
10 Thiên Sơn Thánh Thủy (đại)
100.000 Chân Nguyên
  Tinh Thần Khoáng x10
Trùng Sinh 8 150-159
 • Hoàn thành 1 Nhiệm vụ Vượt Ải
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ
 • Hoàn thành 1 Nhiệm vụ Viêm Đế
 • Sử dụng 80 Thăm May Mắn
 • Sử dụng 12 Tương Phùng Mật Lệnh
160 4 Rương Văn Cương - Đặc Biệt
Sách kỹ năng 150 cấp 25
10 Thiên Sơn Thánh Thủy (đại)
100.000 Chân Nguyên
   Trùng Sinh Chi Tử (Trung)
Trùng Sinh 8 160-169
 • Hoàn thành 1 Nhiệm vụ Vượt Ải
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ
 • Hoàn thành 1 Nhiệm vụ Viêm Đế
 • Sử dụng 80 Thăm May Mắn
 • Sử dụng 12 Tương Phùng Mật Lệnh
170 4 Rương Văn Cương - Đặc Biệt
Đới Mạch Đạt 14
10 Thiên Sơn Thánh Thủy (đại)
100.000 Chân Nguyên
   Trùng Sinh Chi Tử (Đại)
Trùng Sinh 8 170
-
179
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Vượt Ải
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Viêm Đế
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ thủy tặc
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ tống kim
 • Sử dụng 9 tương phùng mật lệnh
 • Sử dụng 40 thăm may mắn
180
 • 45 tỷ Exp mỗi lần hoàn thành
 • Nhân vật tăng đến cấp 180 nhận thêm
  • 1.000.000 Chân nguyên
  • 150 Đại Hộ Mạch Đơn
Trùng Sinh 8 180

189
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Vượt Ải
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Viêm Đế
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ thủy tặc
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ tống kim
 • Sử dụng 18 tương phùng mật lệnh
 • Sử dụng 60 thăm may mắn
190
 • 60 tỷ Exp mỗi lần hoàn thành
 • Nhân vật tăng đến 190 nhận thêm
  • 1.000.000 chân nguyên
  • 500 Đại hộ mạch đơn
Trùng Sinh 8 190
-
199
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Vượt Ải
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Viêm Đế
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ thủy tặc
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ tống kim
 • Sử dụng 18 tương phùng mật lệnh
 • Sử dụng 60 thăm may mắn
200
 • 60 tỷ Exp mỗi lần hoàn thành
 • Nhân vật tăng đến 200 nhận thêm
  • 2.000.000 chân nguyên
  • 10.000 điểm Huyền Nguyên
  • 100 Định mạch đan
  • 01 Phi phong phệ quang 10 sao
  • Nguyệt Khuyết Bảo Rương (1 món)
  • 200 Uẩn linh yếu quyết (khóa)
Trùng Sinh 9 10
-
120
 • Hoàn thành 2 nhiệm vụ Vượt Ải
 • Hoàn thành 2 nhiệm vụ Viêm Đế
 • Hoàn thành 2 nhiệm vụ thủy tặc
 • Hoàn thành 2 nhiệm vụ tống kim
 • Sử dụng 9 tương phùng mật lệnh
 • Sử dụng 40 thăm may mắn
120
 • Nhận cấp 120 Trùng Sinh 9
 • 2 Hộ Mạch Bảo Rương
 • 2 Chân Nguyên Bảo Rương
Và các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ hãy gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến tổng đài 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.