Tải game

Có 3 cách tải Võ Lâm Truyền Kỳ, nhân sĩ tùy chọn cách nào quen thuộc hoặt thuận tiện nhất. Thân chúc quý nhân sĩ có được những giây phút giải trí thú vị tại Võ Lâm Truyền Kỳ - trưởng lão của làng game Việt.

Tải trực tiếp

Cách tảiĐường link
  • Tải về các tập tin bên cạnh vào một thư mục.

  • Nhấp đôi chuột vào tập tin có đuôi.Exe để bắt đầu cài đặt.

Tải bằng Vdownloader

Cách tải
  • Nhấp vào hình dưới để tải tập tin.
  • Nhấp đôi chuột vào tập tin vừa tải về để thực hiện cài đặt.

Võ Hồn 2

Tải bằng µTORRENT

Cách tải
  • Tải µTORRENT tại đây và cài đặt vào máy tính (nếu máy tính chưa cài đặt µTORRENT).
  • Nhấp vào hình dưới để tải tập tin về cài đặt.

Võ Lâm Truyền Ky