Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Máy chủ mới 05/2024 - Thái Sơn

Từ 18-05-2024 đến18/08/2024

Đến với máy chủ mới Thái Sơn, trong 7 ngày đăng nhập đầu tiên, quý nhân sĩ sẽ nhận được các phần thưởng hấp dẫn sau, chúc các Tân Thủ sớm rạng danh sư môn.

  • Thời gian áp dụng: Từ 18/05/2024
  • Chỉ áp dụng tại máy chủ mới Thái Sơn

Lưu ý:

  • Toàn bộ vật phẩm nhận được từ Quà đăng nhập 7 ngày đều khóa vĩnh viễn.
  • Nhân vật Trùng Sinh 8 cấp 150 trở lên có thể nhận.
  • Nhân vật tạo mới có thể nhận quà đăng nhập 7 ngày. Nếu nhân vật điểm danh nhận quà ngày 1, sau đó không đăng nhập ngày 2, sang ngày thứ 3 đăng nhập thì sẽ nhận quà đăng nhập ngày 2. Hoàn thành nhận 7 ngày không thể nhận tiếp quà.


Nhấp vào biểu tượng khoanh vùng góc phải trên để nhận Quà 7 ngày đăng nhập

Quà đăng nhập 7 ngày

Ngày đăng nhậpVật phẩmSố lượngTính chấtHSD (ngày)
1 Chân nguyên 30.000  -  -
Phong vân chiêu binh lệnh 1 Khóa 7
Long huyết hoàn 1 Khóa 7
Viêm đế lệnh 1 Khóa 7
Hải long châu 1 Khóa 7
Hồi thiên tái tạo lễ bao 3 Khóa 7
Trang sức - vạn tiễn bất xâm 1 Khóa 7
Ngủ hành ấn cấp 10 (900 điểm) 1 Khóa 7
Mặt nạ bá giả 1 Khóa 7
2 Chân nguyên 30.000 -  -
Phong vân chiêu binh lệnh 1 Khóa 7
Long huyết hoàn 1 Khóa 7
Viêm đế lệnh 1 Khóa 7
Hải long châu 1 Khóa 7
Hồi thiên tái tạo lễ bao 3 Khóa 7
Càn khôn song tuyệt bội 1 Khóa 3
Huyết chiến lễ hộp 3 Khóa 7
3 Chân nguyên 30.000  - -
Phong vân chiêu binh lệnh 1 Khóa 7
Long huyết hoàn 1 Khóa 7
Viêm đế lệnh 1 Khóa 7
Hải long châu 1 Khóa 7
Hồi thiên tái tạo lễ bao 3 Khóa 7
Bùa mở rộng rương 1 1 Khóa 3
Huyết chiến lễ hộp 4 Khóa 7
Uẩn Linh Yếu Quyết 50 Khóa -
Đại hộ mạch đơn LV1  30 Khóa -
4 Chân nguyên 30.000 - -
Phong vân chiêu binh lệnh 1 Khóa 7
Long huyết hoàn 1 Khóa 7
Viêm đế lệnh 1 Khóa 7
Hải long châu 1 Khóa 7
Hồi thiên tái tạo lễ bao 3 Khóa 7
Tương phùng mật lệnh 1 Khóa 7
Võ lâm mật lệnh 1 Khóa 7
Âm Dương Hoạt Huyết Đơn 5 Khóa 14
Kích Công Trợ Lực Hoàn 5 Khóa 14
Lang hạo - thiên thạch 1 Khóa 7
5 Chân nguyên 30.000  -  -
Phong vân chiêu binh lệnh 1 Khóa 7
Long huyết hoàn 1 Khóa 7
Viêm đế lệnh 1 Khóa 7
Hải long châu 1 Khóa 7
Hồi thiên tái tạo lễ bao 3 Khóa 7
Tương phùng mật lệnh 1 Khóa 7
Võ lâm mật lệnh 1 Khóa 7
Âm Dương Hoạt Huyết Đơn 5 Khóa 14
Kích Công Trợ Lực Hoàn 5 Khóa 14
Rương Đại Hiệp May Mắn 1 Khóa 7
6 Chân nguyên 30.000  - -
Phong vân chiêu binh lệnh 1 Khóa 7
Long huyết hoàn 1 Khóa 7
Viêm đế lệnh 1 Khóa 7
Hải long châu 1 Khóa 7
Hồi thiên tái tạo lễ bao 3 Khóa 7
Tương phùng mật lệnh 1 Khóa 7
Võ lâm mật lệnh 1 Khóa 7
Truyền Kỳ Lệnh Bài 4 Khóa 7
Đại hộ mạch đơn LV1  30 Khóa -
Rương tinh thần thạch 1 Khóa 14
7 Chân nguyên 30.000  -  -
Phong vân chiêu binh lệnh 1 Khóa 7
Long huyết hoàn 1 Khóa 7
Viêm đế lệnh 1 Khóa 7
Hải long châu 1 Khóa 7
Hồi thiên tái tạo lễ bao 3 Khóa 7
Tương phùng mật lệnh 1 Khóa 7
Võ lâm mật lệnh 1 Khóa 7
Ngựa Siêu Quang 1 Khóa 30
Trấn Phái Linh Dược 1 Khóa 7
Điểm huyền nguyên 2.500 -  -
Bùa mở rộng rương 2 1 Khóa 7
Rương Tông Sư May Mắn  1 Khóa 7

Và các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ hãy gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hay liên hệ trực tiếp đến tổng đài 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.