Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Giải đấu Song Hùng Tranh Bá

Từ 13-06-2024 đến23/06/2024

Phần thưởng giải Song Hùng Tranh Bá 2024 của Võ Lâm Truyền Kỳ sẵn sàng trao cho những nhân vật kiệt xuất nhất mùa giải, tham gia và sở hữu liền ngay nào!

Phần thưởng giải Truyền Kỳ

Xếp hạngVật phẩmSố lượngHSD
(ngày)
Hạng 1
(Vòng Công Bình Tử)
10000 Tiền Đồng/Thành viên 2  -
Tín vật Đế Quân 
(1 tín vật nâng cấp 1 trang bị Truyền Kỳ  - Vũ Liệt lên Đế Quân  - Vũ Liệt)
2  -
Vũ Khí Anh Hào 
(Chỉ số đẹp, tuỳ chọn hệ phái)
2  -
Siêu Quang Hoàng Kim 2 180
Mặt nạ chiến trường Giáng Long 2 180
Thanh Minh Ấn Giám Trung 2 180
 1.000.000 Chân Nguyên/1 Thành Viên 2  -
Hạng 2
(Vòng Công Bình Tử)
8000 Tiền Đồng/Thành viên 2  -
Tín Vật Truyền Kỳ
(1 tín vật nâng cấp 1 trang bị Chí Tôn - Vũ Liệt lên Truyền Kỳ  - Vũ Liệt)
2  -
Vũ Khí Anh Hào 
(Chỉ số đẹp, tuỳ chọn hệ phái)
1  -
Áo Anh Hào 
(Chỉ số đẹp, tuỳ chọn hệ phái)
1  -
Siêu Quang Hoàng Kim 2 90
Mặt nạ chiến trường Giáng Long 2 90
Thanh Minh Ấn Giám Trung 2 90
800.000 Chân Nguyên/1 Thành Viên 2  -
Hạng 3
(Vòng Công Bình Tử)
5000 Tiền Đồng/Thành viên 2  -
Tín Vật Truyền Kỳ
(1 tín vật nâng cấp 1 trang bị Chí Tôn - Vũ Liệt lên Truyền Kỳ  - Vũ Liệt)
1  -
Vũ Khí Anh Hào 
(Chỉ số đẹp, tuỳ chọn hệ phái)
1  -
Siêu Quang Hoàng Kim 1 90
Mặt nạ chiến trường Giáng Long 1 90
Thanh Minh Ấn Giám Trung 1 90
600.000 Chân Nguyên/1 Thành Viên 2  -
Hạng 4
(Vòng Công Bình Tử)
3000 Tiền Đồng/Thành viên 2  -
Áo Anh Hào
(Chỉ số đẹp, tuỳ chọn hệ phái)
1  -
Siêu Quang Hoàng Kim 1 60
Mặt nạ chiến trường Giáng Long 1 60
Thanh Minh Ấn Giám Trung 1 60
400.000 Chân Nguyên/1 Thành Viên 2  -
TOP 5 - 8
(Vòng Chung Kết)
2000 Tiền Đồng/Thành viên 2  -
Siêu Quang Hoàng Kim 1 30
Mặt nạ chiến trường Giáng Long 1 30
Thanh Minh Ấn Giám Trung 1 30
300.000 Chân Nguyên/1 Thành Viên 2  -
TOP 9 - 16
(Vòng Chung Kết)
1000 Tiền Đồng/Thành viên 2  -
[Tuyệt] - Ngự Phong 1 30
Mặt nạ chiến trường Phục Hổ 1 30
Thanh Minh Ấn Giám Hạ 1 30
200.000 Chân Nguyên/1 Thành Viên 2  -

Phần thưởng giải Cao Thủ

Xếp hạngVật phẩmSố lượngHSD
(ngày)
Hạng 1
(Vòng Công Bình Tử)
5000 Tiền Đồng/Thành viên 2   -
Tín Vật Truyền Kỳ)
(1 tín vật nâng cấp 1 trang bị Chí Tôn - Vũ Liệt lên Truyền Kỳ - Vũ Liệt)
1   -
Vũ Khí Anh Hào 
(Chỉ số đẹp, tuỳ chọn hệ phái)
1   -
Siêu Quang Hoàng Kim 2 90
Mặt nạ chiến trường Giáng Long 2 90
Thanh Minh Ấn Giám Trung 2 90
600.000 Chân Nguyên/1 Thành Viên 2   -
Hạng 2
(Vòng Công Bình Tử)
3000 Tiền Đồng/Thành viên 2   -
Tín Vật Truyền Kỳ
(1 tín vật nâng cấp 1 trang bị Chí Tôn - Vũ Liệt lên Truyền Kỳ - Vũ Liệt)
1   -
Áo Anh Hào 
(Chỉ số đẹp, tuỳ chọn hệ phái)
1   -
Siêu Quang Hoàng Kim 1 90
Mặt nạ chiến trường Giáng Long 1 90
Thanh Minh Ấn Giám Trung 1 90
400.000 Chân Nguyên/1 Thành Viên 2   -
Hạng 3
(Vòng Công Bình Tử)
2000 Tiền Đồng/Thành viên 2   -
Vũ Khí Anh Hào 
(Ngẫu nhiên chỉ số, tuỳ chọn hệ phái)
1   -
Siêu Quang Hoàng Kim 1 90
Mặt nạ chiến trường Phục Hổ 1 90
Thanh Minh Ấn Giám Hạ 1 90
300.000 Chân Nguyên/1 Thành Viên 2   -
Hạng 4
(Vòng Công Bình Tử)
1000 Tiền Đồng/Thành viên 2   -
Áo Anh Hào
(Ngẫu nhiên chỉ số, tuỳ chọn hệ phái)
1   -
Siêu Quang Hoàng Kim 1 60
Mặt nạ chiến trường Phục Hổ 1 60
Thanh Minh Ấn Giám Hạ 1 60
200.000 Chân Nguyên/1 Thành Viên 2   -
TOP 5 - 8
(Vòng Chung Kết)
500 Tiền Đồng/Thành viên 2   -
[Tuyệt] - Ngự Phong 1 30
Mặt nạ chiến trường Phục Hổ 1 30
Thanh Minh Ấn Giám Hạ 1 30
100.000 Chân Nguyên/1 Thành Viên 2   -
TOP 9 - 16
(Vòng Chung Kết)
500 Tiền Đồng/Thành viên 2   -
[Tuyệt] - Ngự Phong 1 30
Mặt nạ chiến trường Phục Hổ 1 30
Thanh Minh Ấn Giám Hạ 1 30
60.000 Chân Nguyên/1 Thành Viên 2   -
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.