Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Cửu Niên Trùng Phùng

Từ 10-06-2013

Phiên bản Cửu Niên Trùng Phùng đã thổi luồng gió mới đầy hào hứng vào thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ. Thông tin về những tính năng mới luôn là tâm điểm thu hút sự chú ý, đặc biệt là những tính năng cung cấp điểm kinh nghiệm, gia tăng sức mạnh cho võ lâm đồng đạo.

Vì lẽ đó, tính năng Online nhận thưởng với 03 hoạt động: Đăng nhập có thưởng, Tích lũy giờ chơi có thưởng Tham gia tính năng có thưởng. Rất đơn giản, dễ dàng tham gia và mang lại lượng kinh nghiệm phong phú, chắc chắn sẽ là một điểm đến sôi động tại phiên bản mới kể từ 11/06/2013.

Thảo luận thêm về phiên bản Cửu Niên Trùng Phùng tại đây.

Đăng nhập nhận thưởng | Tích lũy giờ chơi | Tham gia tính năng có thưởng

Đăng nhập nhận thưởng

Giới thiệu
 • Tính năng diễn ra hàng ngày, nhân vật (không yêu cầu đẳng cấp) đăng nhập liên tục mỗi ngày sẽ có thưởng (số lần đăng nhập liên tục càng cao phần thưởng kinh nghiệm càng nhiều).
 • Danh sách phần thưởng:
Ô phần thưởngPhần thưởngGhi chú
1 → 3 1.000.000 kinh nghiệm -
4 → 6 2.000.000 kinh nghiệm
7 5.000.000 kinh nghiệm
8 → 10 3.000.000 kinh nghiệm
11 → 13 4.000.000 kinh nghiệm
14 10.000.000 kinh nghiệm
15 → 17 5.000.000 kinh nghiệm
18 → 20 6.000.000 kinh nghiệm
21 15.000.000 kinh nghiệm Hành trang phải còn 10 ô trống
01 Viêm Đế Lệnh (khóa)
01 Sát Thủ giản Lễ Hộp
(khóa, mở ra 2 Sát Thủ Giản khóa)
250 Hộ Mạch Đơn (khóa)
22 → 24 7.000.000 kinh nghiệm -
25 → 27 8.000.000 kinh nghiệm
28 20.000.000 kinh nghiệm
29 → 31 9.000.000 kinh nghiệm
32 → 34 10.000.000 kinh nghiệm
35 25.000.000 kinh nghiệm
36 → 38 11.000.000 kinh nghiệm
39 → 41 12.000.000 kinh nghiệm
42 30.000.000 kinh nghiệm Hành trang phải còn 10 ô trống
05 Phong Vân Chiêu Binh Lệnh (khóa, 7 ngày)
250 Hộ Mạch Đơn (khóa)
04 Chân Nguyên Đơn Đại (khóa)
Từ 43 trở đi Có 2 tùy chọn khi nhấp vào:
- Dùng 05 Tiền Đồng nhận thưởng ô 42
- Tiếp tục nhận lại phần thưởng từ ô 01
Chọn 01 trong 02 cách nhận
Tham gia
  • Mỗi ngày nhân sĩ đăng nhập vào trò chơi và nhấp vào biểu tượng "Lịch" bên góc phải để kiểm tra và nhận thưởng.
  • Nhấp vào ô tương ứng đang nhấp nháy để nhận thưởng.

Võ Lâm Truyền Kỳ

  • Sau khi nhận thưởng, ô phần thưởng sẽ bị làm mờ đi.

Võ Lâm Truyền Kỳ

  • Khi nhân sĩ đăng nhập liên tục đến ngày thứ 43, ô số 42 sẽ là phần thưởng mặc định. Nhân vật muốn nhận thưởng phải chọn 01 trong 02 cách:
   • Đồng ý trả 05 tiền đồng: Nhận phần thưởng ô số 42.
   • Tôi muốn bắt đầu lại từ đầu: Nhận lại phần thưởng từ ô số 01.

Lưu ý

 • Nhận thưởng tối đa 01 lần/tài khoản/ngày. Nhân vật trong cùng tài khoản có thể nhận thưởng, nhưng các nhân vật còn lại sẽ không thể nhận thêm.
 • Phần thưởng ô tích lũy không cộng dồn: Sau 05h00 nếu nhân vật không nhận thưởng thì hệ thống sẽ mặc định làm mờ ô tương ứng.
 • Cập nhật lần nhận thưởng của nhân vật vào lúc 05h00 mỗi ngày.
 • Trường hợp tài khoản chưa có bất kỳ nhân vật nào đăng nhập từ 05h00 phút sáng của ngày hôm trươc đến 04h59 phút sáng ngày hôm sau, hệ thống sẽ tự động cập nhật lại (reset) lần nhận thưởng về ô số 01.
 • Phần thưởng điểm kinh nghiệm không cộng dồn.

Tích lũy giờ chơi

Giới thiệu
 • Tính năng diễn ra hàng ngày.
 • Yêu cầu: Nhân vật đã Trùng Sinh 02 và đẳng cấp trên 150.
 • Nhân vật online hoặc ủy thác trên mạng đủ thời gian sẽ nhận được phần thưởng:
Mốc thời gian trực tuyếnPhần thưởng
01 giờ 6.000.000 kinh nghiệm
02 giờ 10.000.000 kinh nghiệm
03 giờ 20.000.000 kinh nghiệm
04 giờ 30.000.000 kinh nghiệm
05 giờ 40.000.000 kinh nghiệm
05 Chân Nguyên Đơn - Đại (khóa)

Ghi chú: Hành trang phải còn 10 ô trống để nhận thưởng mốc 05 giờ.

Tham gia
  • Mỗi khi nhân vật đã online hoặc ủy thác trên mạng đủ 01 giờ sẽ có bảo rương thông báo, nhấp vào để nhận thưởng.

Võ Lâm Truyền Kỳ

 • Trường hợp rớt mạng hoặc đăng xuất, khi kết nối lại hệ thống sẽ tiếp tục ghi nhận thời gian (ví dụ: Đồng đạo đã online 55 phút và rớt mạng/đăng xuất, khi kết nối lại chỉ cần tích lũy thêm 05 phút sẽ xuất hiện bảo rương nhận thưởng).
 • Có thể nhận cộng dồn nếu đã online hoặc ủy thác đạt mốc thời gian (ví dụ: đồng đạo đã ủy thác trên mạng đủ 05 giờ, khi nhận thưởng sẽ nhận được tất cả quà tặng của các mốc giờ trước đó).
 • Nhận thưởng thành công, bảo rương sẽ biến mất và tiếp tục xuất hiện lại khi thỏa điều kiện thời gian trực tuyến tiếp theo.
Phim hướng dẫn

Lưu ý

 • Nhân vật phải đang online hoặc ủy thác trên mạng để được tính thời gian tích lũy.
 • Nhận thưởng tối đa 01 lần/mốc/ngày/nhân vật.
 • Qua 24h00 mỗi ngày sẽ cập nhật lại (reset) số giờ tích lũy.
 • Phần thưởng chỉ được tích lũy cộng dồn trong ngày, qua ngày sẽ tính lại từ đầu.
 • Phần thưởng điểm kinh nghiệm không cộng dồn.

Tham gia tính năng nhận thưởng

Giới thiệu
 • Tính năng diễn ra hàng ngày và không yêu cầu đẳng cấp.
 • Mỗi ngày nhân sĩ hoàn thành 02 trong 05 nhiệm vụ bất kỳ sẽ nhận phần thưởng:
Nhiệm vụYêu cầuGhi Chú
Tống Kim 3.000 điểm tích lũy Hoàn thành Tống Kim với 3.000 điểm tích lũy
Vượt Ải Hoàn thành ải 10 Chỉ tính lần sử dụng Long Huyết Hoàn
Viêm Đế Hoàn thành ải 4 Chỉ tính lần Viêm Đế thứ 2 sử dụng Viêm Đế Lệnh trong ngày trở đi.
Phong Lăng Độ Lên thuyền Chỉ tính giờ sử dụng Lệnh Bài Thủy Tặc
Trồng Cây Thiên Lộc Trồng 5 cây Trồng và thu thập 05 cây Thiên Lộc
 • Hoàn thành nhiệm vụ tích lũy liên tục mỗi ngày thì phần thưởng sẽ nhiều hơn:
NgàyPhần thưởng
01 3.000.000 kinh nghiệm
02 18.000.000 kinh nghiệm
03 20.000.000 kinh nghiệm
04 24.000.000 kinh nghiệm
05 26.000.000 kinh nghiệm
06 30.000.000 kinh nghiệm
07
 • 35.000.000 kinh nghiệm
 • 01 phần thưởng ngẫu nhiên:
Không được gì
15.000.000 kinh nghiệm
05 Chân Nguyên Đơn - Đại (khóa)
500 Hộ Mạch Đơn (khóa)
 • Ghi chú:
  • Từ ngày thứ 07 trở đi, phần thưởng tiếp theo sẽ mặc định tương tự như ngày 07.
  • Yêu cầu: Hành trang phải còn 10 ô trống để nhận thưởng ngày thứ 07.
Tham gia
  • Mỗi ngày nhân sĩ nhấp vào biểu tượng "ngọn lửa" để xem quá trình thực hiện nhiệm vụ và nhận thưởng khi hoàn thành.

Võ Lâm Truyền Kỳ

  • Hoàn thành 02 trong 05 nhiệm vụ thì ô phần thưởng của ngày tương ứng sẽ phát sáng.

Võ Lâm Truyền Kỳ

  • Nhận thưởng thành công, ô phần thưởng sẽ mờ đi và hiển thị thông báo:

Võ Lâm Truyền Kỳ

 • Hoàn thành nhiệm vụ liên tục đến ngày thứ 07 trở đi thì ô thứ 08 sẽ là phần thưởng mặc định sau khi hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày.
Phim hướng dẫn

Lưu ý

 • Nhận thưởng tối đa 01 lần/ngày/nhân vật.
 • Qua 24h00 mỗi ngày sẽ cập nhật lại (reset) số lần làm nhiệm vụ.
 • Trường hợp nhân vật không hoàn thành 02 trên 05 nhiệm vụ như yêu cầu trong ngày, hệ thống sẽ cập nhật phần thưởng quay về ngày đầu tiên.
 • Phần thưởng điểm kinh nghiệm không cộng dồn.