Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Cửu Niên Trùng Phùng

Từ 10-06-2013

Đồng đạo đang khao khát lực lượng? Mong muốn sở hữu sức mạnh có thể khai sơn phá thạch, nghịch chuyển càn khôn? Tính năng Bạn Đồng Hành trong phiên bản mới Cửu Niên Trùng Phùng được cập nhật từ ngày 11/06/2013 sẽ mang đến cho đồng đạo cơ hội để triển lộ tài năng, lực áp quần hùng qua các thuộc tính hỗ trợ quý giá.

Thảo luận thêm về phiên bản Cửu Niên Trùng Phùng tại đây.


Phim hướng dẫn tính năng Bạn Đồng Hành

Vật phẩm liên quan

Tên vật phẩmGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thiệp Đồng Hành
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các.
 • Giá: 10 tiền Đồng.
 • Tính chất: Không xếp chồng, ném ra. Được giao dịch, bày bán. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Chuột phải nhận được ngẫu nhiên Bạn Đồng Hành Cấp 1.
 • Điều kiện sử dụng: Trùng Sinh 2 đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh 3, 4, 5 không giới hạn đẳng cấp).
 • Hạn sử dụng: 30 ngày.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thuốc Tăng Trưởng
 • Nguồn gốc: Có được khi tham gia sự kiện hoặc tính năng.
 • Tính chất: Xếp chồng 50 cái/ô. Được giao dịch, bày bán. Không thể ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Dùng để nâng cấp Bạn Đồng Hành.
 • Hạn sử dụng: 30 ngày.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Táo
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mía
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ngô
Võ Lâm Truyền Kỳ
Khoai
 • Nguồn gốc: Tham gia tính năng Trồng Cây Thiên Lộc.
 • Tính chất: Xếp chồng 50 cái/ô. Được giao dịch, bày bán. Không thể ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Dùng để cho Bạn Đồng Hành ăn.

Điều kiện nhận

 • Nhân vật Trùng Sinh 2 đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh 3 - 5 không giới hạn đẳng cấp).
 • Sử dụng Thiệp Đồng Hành sẽ nhận được 1 Bạn Đồng Hành cấp 1 ngẫu nhiên.

Hình dáng

 • Hình dáng của Bạn Đồng Hành thay đổi phụ thuộc vào từng cấp độ.
 • Tùy giai đoạn cấp độ mà chỉ có thể chọn 1 số hình dáng Bạn Đồng Hành nhất định.
Hình dáng Bạn Đồng Hành có thể chọnGiai đoạn cấp độ Bạn Đồng Hành tương ứng
Cổ Bách 1 - 10
Bạch Doanh Doanh
Yến Hiểu Trái
Hà Nhân Ngã
Toàn Cơ Tử
Huyền Giác Đại Sư 11 - 20
Đường Bất Nhiễm
Hà Linh Phiêu
Đạo Thanh Chân Nhân
Gia Luật Tị Ly
Vương Tá 21 - 30
Lam Y Y
Chung Linh Tú
Mạnh Thương Lương
Thanh Liên Tử
Huyền Nan Đại Sư 31 - 40
Đường Phi Yến
Thanh Tuyệt Sư Thái
Đoạn Mộc Duệ
Từ Đại Nhạc
 • Ở mỗi giai đoạn cấp độ, nhân vật có thể thay đổi hình dáng Bạn Đồng Hành tương ứng ở giao diện Bạn Đồng Hành, mỗi lần thay đổi tốn 5 tiền Đồng.
 • Ví dụ: Bạn Đồng Hành có cấp độ 45 thì chỉ có thể thay đổi 1 số hình dáng như:
Huyền Nan Đại Sư
Đường Phi Yến
Thanh Tuyệt Sư Thái
Đoạn Mộc Duệ
Từ Đại Nhạc

Đặt tên Bạn Đồng Hành

 • Đặt tên Bạn Đồng Hành ở giao diện Bạn Đồng Hành, tiêu hao 5 tiền Đồng/lần đổi.
 • Tên Bạn Đồng Hành chỉ được đặt tối đa 8 ký tự.
 • Các Bạn Đồng Hành khác nhau có thể trùng tên với nhau.
 • Lưu ý:
  • Nhân sĩ chuyển thành thị để đổi tên Bạn Đồng Hành nếu không thể đổi tên nhân vật.
  • Đặt tên Bạn Đồng Hành phải tuân theo các quy định tại đây.

Võ Lâm Truyền Kỳ

Đẳng cấp Bạn Đồng Hành

 • Có thể nâng đẳng cấp Bạn Đồng Hành ở giao diện Bạn Đồng Hành khi thỏa các điều kiện về Điểm nâng cấp, Điểm tăng trưởng, Điểm tu luyện.
Điểm nâng cấp
 • Có được thông qua việc tham gia các tính năng:
Tính năngĐiều kiện nhậnPhần thưởng
Tống - Kim Đạt được 3.000 điểm tích lũy Tống Kim

1 điểm nâng cấp Bạn Đồng Hành

Lưu ý: Ứng với mỗi tính năng, nhận thưởng tối đa 01 lần/ngày/nhân vật (chỉ tính lần đầu tham gia tính năng trong ngày).

Ví du: Khi chưa có Bạn Đồng Hành, nhân vật đã trồng cây, sau đó nhận Bạn Đồng Hành và tiếp tục trồng cây thì sẽ không nhận được điểm.

Vượt Ải Vượt qua ải 10
Viêm Đế Vượt qua ải 6
Trồng Cây Thiên Lộc Sử dụng 5 Hạt Giống Thiên Lộc trồng cây
Tín sứ Hoàn thành 1 nhiệm vụ Tín Sứ
Độ Năng Động Đạt 40 điểm Độ Năng Động
Dã tẩu Hoàn thành 10 nhiệm vụ Dã Tẩu trong ngày
(không cần liên tục)
Kiếm Gia Mê Cung Vượt qua 2 ải
Điểm tăng trưởng
 • Nhận được thông qua việc cho Bạn Đồng Hành ăn trái cây ở giao diện Bạn Đồng Hành.
 • Có 4 loại trái cây: Táo, Mía, NgôKhoai.
 • Chỉ có thể cho ăn tối đa 04 lần/ngày.
 • Mỗi lần cho Bạn Đồng Hành ăn trái cây thì nhân vật nhận 1.000.000 điểm kinh nghiệm 2 điểm tăng trưởng Bạn Đồng Hành.
 • Các loại trái cây là phần thưởng từ tính năng Trồng Cây Thiên Lộc.
Điểm tu luyện
 • Nhận được qua việc truyền kinh nghiệm nhân vật ở giao diện Bạn Đồng Hành.
 • Công thức: 50.000.000 điểm kinh nghiệm = 01 điểm tu luyện Bạn Đồng Hành.
 • Ghi chú:
  • Nhân vật phải có hơn 60.000.000 điểm kinh nghiệm để thực hiện truyền kinh nghiệm.
  • Sau khi truyền nhân vật sẽ mất 50.000.000 điểm kinh nghiệm và nhận được 01 điểm tu luyện Bạn Đồng Hành.
  • Truyền tối đa 25 lần/ngày.

Ghi chú

 • Nhân vật có thể xem 03 chỉ số này ở giao diện Bạn Đồng Hành.
 • Bạn Đồng Hành không thể tấn công người chơi và ngược lại.
 • Mỗi nhân vật tối đa sở hữu 01 Bạn Đồng Hành.
 • Có thể hủy bỏ Bạn Đồng Hành hiện tại. Sau khi hủy bỏ sẽ có thể nhận được Bạn Đồng Hành mới thông qua sử dụng Thiệp Đồng Hành.
 • Hủy bỏ Bạn Đồng Hành hiện tại và nhận Bạn Đồng Hành mới thì các chỉ số thuộc tính sẽ trở về 0, Bạn Đồng Hành mới sẽ có đẳng cấp 1. Điểm nâng cấp, tăng trưởng và tu luyện giữ nguyên không thay đổi.
 • Chỉ có thể gọi Bạn Đồng Hành tại khu vực phi chiến đấu của 07 thành thị và thôn trấn.
 • Khi tham gia các tính năng thì Bạn Đồng Hành sẽ tự chuyển qua trạng thái ẩn (hoặc đồng đạo phải thu hồi Bạn Đồng Hành để có thể tham gia tính năng).
 • Không thể sử dụng giao diện Bạn Đồng Hành trong bản đồ của các tính năng.

Điều kiện nâng cấp Bạn Đồng Hành

Đẳng cấpĐiểm nâng cấpĐiểm tăng trưởngĐiểm tu luyệnTỉ lệ thành côngThuốc Tăng Trưởng yêu cầu
1 0 0 0 - -
2 40 80 125 100% 01
3 80 160 250
4 120 240 375
5 160 320 500 90% 02
6 200 400 625
7 240 480 750 90% 03
8 280 560 875 85%
9 320 640 1.000
10 400 800 1.250 80% 04
11 480 960 1.500
12 560 1.120 1.750 75% 05
13 640 1.280 2.000
14 720 1.440 2.250
15 800 1.600 2.500 70% 06
16 880 1.760 2.750
17 960 1.920 3.000
18 1040 2.080 3.250
19 1120 2.240 3.500 70% 07
20 1200 2.400 3.750

Kỹ năng Bạn Đồng Hành

Kỹ năng thườngTác dụng khi đạt cấp 2Cấp tiếp theo
Tăng Sức mạnh 5 - 10 điểm Ngẫu nhiên tăng 1 - 5 điểm
Tăng Thân pháp 5 - 10 điểm
Tăng Nội công 5 - 10 điểm
Tăng Sinh khí 5 - 10 điểm
Tăng Nội lực (dương) 200 - 250 điểm Ngẫu nhiên tăng:
10 - 20 - 30 - 40 - 50 điểm
Tăng Sinh lực (dương) 200 - 250 điểm
Kỹ năng đặc biệtĐẳng cấp Bạn Đồng Hành
1 - 91011121314151617181920
Công kích kỹ năng - 5% 6% 7% 10% 11% 12% 15% 16% 17% 20%
Kháng tất cả - 3 6 9 12
Hóa giải sát thương - 1% 2% 3% 4%
Trọng kích - 1% 2%

Ghi chú:

 • Sinh lực và Nội lực (dương) sẽ được cập nhật trong tháng 6.
 • Thông tin từ cấp 21 trở lên sẽ được cập nhật sau.