Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Bản cập nhật 11/2023

Từ 13-11-2023 đến13/11/2023

Tăng Sao hay Đột Phá Phi Phong là cách gia tăng thêm sức mạnh vô song cho Phi Phong. Sao càng lớn thuộc tính càng cao. Làm thế nào để có thể thực hiện được điều này đối với Phi Phong siêu cấp – cấp 13 – Long Ngâm. Ngoài ra, khi nâng cấp lên Phi Phong 13 - Long Ngâm 10 sao thì quý nhân sĩ sẽ sở hữu ngay 2 dòng thuộc tính Ẩn, hãy cùng xem hướng dẫn sau đây nhé.

 • Thời gian áp dụng:  Từ 20/11/2023

NPC và vật phẩm liên quan

NPC/Vật phẩm Ghi chú 

NPC Thợ Rèn
 • Vị trí: Thất đại thành thị
 • Chức năng:
  - Tăng cấp Phi Phong
  - Đột phá Phi Phong siêu cấp
  - Tăng sao Phi Phong
  - Đổi Lệnh cường hóa cao
  - Tiệm nguyên liệu Phi Phong
  - Khảm tinh thần thạch Phi Phong
  - Thuộc tính ẩn Phi Phong

NPC Chiến Tâm Tôn Giả
 • Vị trí: Thôn/Trấn
 • Chức năng: Đổi Đại Tinh Thạch/ Phách Tinh Ngọc
 • Lưu ý: Chọn đúng tính chất loại nguyên liệu cần đổi (khóa hoặc không khóa)
 • Nguyên liệu không khóa khi đổi chọn dòng Khóa thì nguyên liệu sau khi đổi sẽ Khóa.

Đại Tinh Thạch
 • Nguồn gốc: Đổi từ Đại Tinh Ngọc tại NPC Chiến Tâm Tôn Giả
 • Dòng chọn đổi Đại Tinh Thạch: Đổi 100 Đại Tinh Ngọc nhận 1 Đại Tinh Thạch
 • Lưu ý:
  • Đại Tinh Ngọc (khóa) khi đổi nhận Đại Tinh Thạch (khóa)
  • Đại Tinh Ngọc (khóa) + Đại Tinh Ngọc (không khóa) khi đổi nhận Đại Tinh Thạch (khóa)
  • Đại Tinh Ngọc (không khóa) khi đổi nhận Đại Tinh Thạch (không khóa
  • Chọn đúng tính chất loại nguyên liệu cần đổi (khóa hoặc không khóa)
  • Nguyên liệu không khóa khi đổi chọn dòng Khóa thì nguyên liệu sau khi đổi sẽ Khóa.

Phách Tinh Ngọc
 • Nguồn gốc: Đổi từ Mảnh Phách Tinh Ngọc tại NPC Chiến Tâm Tôn Giả
 • Dòng chọn đổi Phách Tinh Ngọc: Đổi 100 Mảnh Phách Tinh Ngọc nhận 1 Phách Tinh Ngọc
 • Lưu ý:
  • Mảnh Phách Tinh Ngọc (khóa) khi đổi nhận Phách Tinh Ngọc (khóa)
  • Mảnh Phách Tinh Ngọc (khóa) + Mảnh Phách Tinh Ngọc (không khóa) khi đổi nhận Phách Tinh Ngọc (khóa)
  • Mảnh Phách Tinh Ngọc (không khóa) khi đổi nhận Phách Tinh Ngọc (không khóa)
  • Chọn đúng tính chất loại nguyên liệu cần đổi (khóa hoặc không khóa)
  • Nguyên liệu không khóa khi đổi chọn dòng Khóa thì nguyên liệu sau khi đổi sẽ Khóa.
 • Tính chất: Được giao dịch, bày bán, xếp chồng 2500 cái/ô. Ném ra, Rớt khi PK
 • Chức năng: Nguyên liệu dùng để tăng sao Phi Phong 13

Mảnh Phách Tinh Ngọc
 • Nguồn gốc: Nhận được khi mở Hộp Mảnh Phách Tinh Ngọc và event.
 • Tính chất: Được giao dịch, không bày bán, xếp chồng 250 cái. Không rớt khi PK.

Hộp Mảnh Phách Tinh Ngọc
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các
 • Giá: 50 tiền đồng
 • Tính chất: Được giao dịch, không bày bán, xếp chồng 250 cái. Không rớt khi PK.
 • Chức năng: Mở nhận được ngẫu nhiên 50, 100, 150, 200, 250, 300 mảnh Phách Tinh Ngọc
 • Hạn sử dụng: 7 ngày

Đột phá Phi Phong 12 Lăng Tuyệt (10 sao) → Phi Phong Long Ngâm

 • Đến NPC Thợ Rèn, chọn Tăng cấp Phi Phong -> Phi Phong đột phá -> Đột phá Phi Phong siêu cấp

Công thức đột phá Phi Phong 13 Long Ngâm
1 Phi Phong Lăng tuyệt (10 sao)
+
20 Đại bách luyện thành cương
= 1 Phi Phong Long Ngâm (0 sao)

Cách thức nâng sao Phi Phong Long Ngâm

 • Đến Thợ Rèn, chọn tăng cấp Phi Phong, Phi Phong tăng sao
Công thức tăng sao Phi Phong 13 Long Ngâm
Cấp Sao  Nguyên liệu
Bách Luyện Thành Cương  Đại Tinh Thạch  Phách Tinh Ngọc Kim Tinh Tiền Vạn 
100  10  10  10000 
100  20  20  15000 
150  40  30  20000 
150  60  40  25000 
200  80  50  10  30000 
200  100  60  12  35000 
250  120  70  14  40000 
250  140  80  16  45000 
300  160  90  18  50000 
10  400  200  100  20  60000 

Khi nâng cấp Phi Phong Long Ngâm từ 9 sao lên 10 sao thì 2 dòng thuộc tính ẩn sẽ xuất hiện ngẫu nhiên thuộc tính.

Kích hoạt thuộc tính ẩn Phi Phong Long Ngâm

 • Đến NPC Thợ Rèn, chọn tăng cấp Phi Phong, chọn thuộc tính ẩn Phi Phong
  • Tẩy thuộc tính ẩn Phi Phong 1 dòng ẩn và 2 dòng ẩn sẽ tốn nguyên liệu như sau:
   Nguyên liệu  Phi Phong 1 dòng thuộc tính ẩn  Phi Phong 13 - 10 sao (2 dòng thuộc tính ẩn)  Ghi chú 
   Đại Bách Luyện Thành Cương  1 2 Kích hoạt thành công thuộc tính hiển thị sáng
   Tiền vạn  10000 vạn  20000 vạn  Phi Phong 2 dòng thuộc tính ẩn khi tẩy nhận ngẫu nhiên 2 thuộc tính mới 

  • Kích hoạt thuộc Tính Ẩn Phi Phong:

   Kích hoạt thuộc tính Ẩn Phi Phong Nguyên liệu Thời gian sử dụng
   Phi Phong  1 dòng thuộc tính Ẩn 3 Đại Bách Luyện Thành Cương 14 ngày
   Phi Phong  2 dòng thuộc tính Ẩn 5 Đại Bách Luyện Thành Cương 14 ngày
  • Bảng thuộc tính ẩn 2: [Phi Phong cấp 13 – Long Ngâm (10 sao) mới có hiện dòng ẩn 2]

Thuộc tính Chỉ số
Tăng công kích kỹ năng (%) 180
Xác xuất trọng kích (%) 16
Tỉ lệ chí tử (%) 16
Bỏ qua tất cả kháng tính đối phương 25
Sát thương vật lý (điểm) 60
Gia tăng Sát thương (điểm) 120
Thời gian độc phát giảm (%) 25
Hút sinh lực 16
Hiệu quả trọng kích (%) 120
Thời gian đóng băng (%) 120
Tỉ lệ tạo thành sát thương 16
Tạo thành sát thương có thời gian hoạt động 16
Bỏ qua Lôi Phòng đối phương 25
Bỏ qua Băng Phòng đối phương 25
Bỏ qua Hỏa Phòng đối phương 25
Bỏ qua Độc Phòng đối phương 25
Bỏ qua Phổ Phòng đối phương 25
Băng Sát nội công 1500
Hỏa sát nội công 1500
Lôi Sát nội công 1500
Độc Sát nội công (điểm/lần) 180
Tỉ lệ tạo thành choáng (%) 16

Bảng thuộc tính ẩn 1

Thuộc tính Chỉ số
Kháng tất cả (%) 25
Xác suất hóa giải sát thương (%) 16
Kháng đòn chí mạng (%) 16
Tỷ lệ hóa giải cách đảng 16
Tỷ lệ giảm trọng kich 16
Triệt tiêu sát thương (điểm) 120
Hiệu quả Kháng Trọng Kích (%) 120
Phòng Thủ Vật Lý 25
Kháng Lôi 25
Kháng Băng 25
Kháng Hỏa 25
Kháng Độc 25
Sinh lực tối đa (%) 25
Tỷ lệ sát thương giảm kháng 16
Thời gian phục hồi 16
Giảm thời gian làm chậm (%) 120
Sức mạnh 100
Sinh khí 100
Thân pháp 100
Tỷ lệ kháng choáng (%) 16
Nội công 100
Giảm thời gian choáng (%) 25
Sinh lực tối đa (điểm) 1500
Nội lực tối đa (điểm) 1500
Nội lực tối đa (%) 25

Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.