Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Bản cập nhật 11/2023

Từ 13-11-2023 đến13/11/2023

Mở mốc Năng Động 125 tại Võ Lâm Truyền Kỳ, chi tiết nội dung phần thưởng tương ứng với mốc Năng Động xin được gửi đến quý nhân sĩ theo bảng sau đây.

 • Thời gian áp dụng:  Từ 20/11/2023
 • Điều chỉnh
   • Bỏ vật phẩm Tinh Ngọc trong tất cả các mốc Năng Động
   • Bổ sung lệnh cường hóa Phi Phong (Cao) trong tất cả mốc Năng Động
   • Thêm vật phẩm mới – Túi Năng Động Đơn tại Kỳ Trân Các (Bảo Vật -> trang 2)

  • Túi Năng Động Đơn (HSD 7 ngày) – 15 tiền đồng : Mở nhận 10 Năng Động Đơn – dùng để tăng điểm năng động.
 • Lưu ý: Nhân vật đạt Trùng Sinh 8 cấp 190 trở lên mới có thể nhận phần thưởng Lệnh Bài Truyền Kỳ tại mốc Năng Động 125

Bảng phần thưởng Năng Động (vật phẩm nhận là khóa)

Mốc Năng ĐộngPhần thưởng
20 4 Huyền Nguyên Đan
4 Đinh Mạch Đan
5 Lệnh bài Cường Hoá Phi Phong
8 Lệnh Cường Hóa Phi Phong (Cao)
 8 triệu EXP
50 6 Huyền Nguyên Đan
6 Đinh Mạch Đan
8 Lệnh bài Cường Hoá Phi Phong
15 Lệnh Cường Hóa Phi Phong (Cao)
15 triệu EXP
3 Chân Nguyên Đơn đại
 1 Phong Vân Chiêu Binh Lệnh
1 Tương Phùng Mật Lệnh (HSD 7 ngày)
80 8 Huyền Nguyên Đan
8 Đinh Mạch Đan
12 Lệnh bài Cường Hoá Phi Phong
20 Lệnh Cường Hóa Phi Phong (Cao)
30 triệu EXP
4 Chân Nguyên Đơn đại
1 Tương Phùng Mật Lệnh (HSD 7 ngày)
100 12 Huyền Nguyên Đan
12 Đinh Mạch Đan
15 Lệnh bài Cường Hoá Phi Phong
32 Lệnh Cường Hóa Phi Phong (Cao)
 60 triệu EXP
5 Chân Nguyên Đơn đại
1 Tương Phùng Mật Lệnh (HSD 7 ngày)
1 Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1)
125 1 Lệnh Bài Truyền Kỳ (HSD 3 ngày) -  Trùng sinh 8 cấp 190 trở lên mới có thể nhận
3 Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1)
45 Lệnh Cường Hóa Phi Phong (Cao)
100 triệu EXP
1 Tương Phùng Mật Lệnh (HSD 7 ngày)
500 Điểm Chân Nguyên

Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.