Đóng

Hoa Sơn

Lịch sử phái Hoa Sơn đã rất lâu đời, tương truyền bắt đầu từ Dương Bá Kiều thời Xuân Thu đã có người lên đỉnh Hoa Sơn dựng lều khổ học. Con cháu Dương Thị đời nào cũng có người xuất sắc, truyền đến Dương Kiên triều Tùy đã là vấn đỉnh thiên hạ. Về sau tuy suy yếu nhưng không thể xem nhẹ.

Giai đoạn cuối thời Đường Hàm Thông, tình hình chính trị biến động, khoa cử suy thoái. Khi đó có một thư sinh tên là Tiêu Tử Lăng, là kế nghiệp của đại tướng quân Bùi Mân thời Khai Nguyên, văn võ song toàn nhưng cảm thấy mình không có đất dụng võ nên chu du thiên hạ để giải sầu. Một ngày nọ Tiêu Tử Lăng đến Hoa Sơn, nhìn thấy quang cảnh hùng vĩ bao la, tâm hồn như được khai sáng, bèn tự sáng lập 36 đường kiếm pháp.

Thời gian ấy, con cháu Hoa Sơn Dương Thị và y tâm đầu ý hợp, giúp đỡ y sáng lập phái Hoa Sơn. Kiếm pháp Hoa Sơn vừa có “Kiếm vũ nhược du điện, tùy phong oanh thả hồi” của Bùi tướng quân, vừa có sự tinh túy cao thâm của Hoa Sơn, chiêu nào cũng là “Chính hợp kì thắng, hiểm trung cầu thắng”.

Người trong thiên hạ ẩn cư Hoa Sơn, khiến cho võ công có dịp tụ hội, họ tu luyện với ý chí mãnh liệt, càng khiến cho võ học Hoa Sơn thêm phần kỳ diệu. Đệ tử Hoa Sơn nổi danh thiên hạ với hình tượng một bộ áo xanh, một thanh trường kiếm, một ánh mắt lạnh lùng bàng quan với thế tục.

Sau này võ công Hoa Sơn chia thành Kiếm Tông lấy tu thân làm chính và Khí Tông chủ yếu là tu tâm. Trải qua mấy trăm năm thiên chùy bách luyện, võ công Hoa Sơn đã sớm đạt đến cảnh giới ảo diệu, độc bộ võ lâm.

Phái Hoa Sơn là đại phái võ lâm nổi tiếng trung nguyên, đệ tử thường ở Hoa Sơn đọc sách học chữ chơi cờ luyện kiếm, rất hiếm lo toan chuyện võ lâm thế tục. Do nhiều năm trước chưởng môn Phụng Hấp Như tạo phản rồi đến Thiên Nhẫn Giáo, phái Hoa Sơn bị đả kích mạnh bèn mai danh ẩn tích, không muốn màng đến việc trong võ lâm.

Thế nhưng gần đây có tin đồn mảnh bản đồ Sơn Hà Xã Tắc xuất hiện lại ở Hoa Sơn, các phái giang hồ rục rịch manh động, muốn đến Hoa Sơn kiếm tìm, khi ấy giang hồ dậy sóng, nỗi lên một trận phong ba quyết liệt. Các chưởng môn đời trước của Hoa Sơn bất đắc dĩ phải phá tử quan để thoát thân, lãnh đạo đệ tử Hoa Sơn đối phó với cuộc phong vân thiên hạ này.