Tin tính năng VLTK Thu Phí

21/12: Chính thức luyện kỹ năng cấp 150

20-12-2011

Kỹ năng 150 với những uy lực hết sức mạnh mẽ và là nỗi khiếp sợ của kẻ thù trong những trận giao tranh. Nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí hãy nhanh chóng theo dõi những nội dung hướng dẫn sau đây để tiến hành học kỹ năng đặc biệt này một cách nhanh nhất.

Điều kiện nhận nhiệm vụ

 • Trùng Sinh 2 đẳng cấp 150 trở lên.
 • Đã học kỹ năng cấp 90 và 120.
 • Lưu ý đặc biệt: Trong quá trình làm nhiệm vụ, nhân vật có thể nhấn F12 để tham khảo cách thực hiện nhiệm vụ.

Các bước thực hiện nhiệm vụ

Các quy tắc chung
 • Vật phẩm nhiệm vụ là vật phẩm khóa.
 • Sau khi nhận nhiệm vụ kỹ năng 150 thì không thể chuyển Môn phái, không thể Chuyển Sinh.
 • Khi nhân vật đã có kỹ năng 150, nếu nhân vật chuyển Môn phái thì kỹ năng 150 hiện tại sẽ bị loại bỏ, đồng thời hệ thống sẽ trực tiếp chuyển kỹ năng 150 vào Môn phái mới cho nhân vật.
 • Sau khi Chuyển Sinh, yêu cầu cấp 150 trở lên mới sử dụng được kỹ năng cấp 150.
 • Chú ý
  • Nếu nhân vật đã có kỹ năng 150 rồi thì sau khi Chuyển Sinh hoặc chuyển Môn phái không cần phải làm lại nhiệm vụ 150.
  • Khi nhân vật chuyển từ Môn phái có 02 kỹ năng cấp 150 sang Môn phái có 03 kỹ năng cấp 150 thì chỉ nhận được 02 kỹ năng cấp 150. Kỹ năng còn lại cần phải học từ đầu.
Giai đoạn 1: Môn phái
 • Chú thích: Nghĩa là nhân vật thuộc môn phái nào thì nhận nhiệm vụ tương ứng của môn phái đó, các môn phái hoàn toàn riêng biệt với nhau.
Môn pháiNPC nhận nhiệm vụCác bước thực hiện
Thuý Yên

Võ Lâm Thu Phí

Nhược Lan
(48/85)

 • Bước 1: Đối thoại với Nhược Lan, nhận nhiệm vụ đi tìm Chu Vân Tuyền.
 • Bước 2: Đối thoại với Chu Vân Tuyền (Võ Đang 219/192). Nhận tin tiêu diệt Cường Nhân (Võ Đang 216/208).
 • Bước 3: Hoàn thành nhiệm vụ, trở về gặp Chu Vân Tuyền.
 • Bước 4: Đến gặp Lưu Hằng (Tương Dương 182/203) để đưa gói đồ.
 • Bước 5: Sau đó về gặp Nhược Lan nhận đạo cụ Nguyệt Ca Lệnh.
Đường Môn

Võ Lâm Thu Phí

Đường Bất Nhiễm
(515/318)

 • Bước 1: Đối thoại với Đường Bất Nhiễm, nhận nhiệm vụ đi tìm Du Không Không (Dương Châu 202/190).
 • Bước 2: Sau đó, đến Dương Giác Động đánh bại Sơn tặc Đầu Mục (202/195) thu Dương Chỉ Bạch Ngọc giao cho Du Không Không đổi lấy đồ phổ.
 • Bước 3: Hồi báo Đường Bất Nhiễm nộp đồ phổ, nhận tin mật hội với Đường Bất Nhiễm (Đường Môn 531/320).
 • Bước 4: Đánh bại Đường Bất Nhiễm tại Đường Môn, (Đường Môn 531/320).
 • Bước 5: Đối thoại với Đường Bất Nhiễm nhận Nguyệt Ca Lệnh.
  • Nga My

Võ Lâm Thu Phí

Diệu Như (240/307)

 • Bước 1: Đối thoại với Diệu Như nhận nhiệm vụ đến Nga My Sơn Môn đánh bại Gia Luật Tỵ Li (Nga My phái 218/311).
 • Bước 2: Hoàn thành nhiệm vụ, hồi báo Diệu Như được tin tới Mục Vân Từ (Nga My 242/306) để tự trị thương.
 • Bước 3: Nhận lệnh đi đến Hướng Thuỷ Động để thu nhặt Triêm Tuyết Băng Liên (212/192).
 • Bước 4: Hồi báo Mục Vân Từ, được tin Tiên Tử khăng khăng đòi cứu Thiên Nhẫn môn nhân.
 • Bước 5: Đến đối thoại chưởng môn Thanh Hiểu sư thái (Nga My chính điện 249/304) nhận được Nguỵêt Ca lệnh.
Cái Bang

Võ Lâm Thu Phí

Hà Nhân Ngã
(191 232)

 • Bước 1: Đối thoại với Hà Nhân Ngã nhận nhiệm vụ đến gặp Ngụy Liễu Ông (Cái Bang 191/242) để khiêu chiến.
 • Bước 2: Nhận tin khiêu chiến ải thứ nhất, đánh bại Mạnh Tinh (Cái Bang 179/204).
 • Bước 3: Hồi báo Nguỵ Liễu Ông, tiếp tục khiêu chiến ải thứ hai. Đánh bại Mạnh Thương Lang (Cái Bang 195/212).
 • Bước 4: Hồi báo Ngụy Liễu Ông, phát hiện Nguỵ Liễu Ông mất tích, quyết định quay lại giải cứu.
 • Bước 5: Đến đối thoại Mạnh Tinh (Cái Bang 195/207), sau khi chạy thanh đọc sẽ nhận được tin hối đáp Ngụy Liễu Ông.
 • Bước 6: Hồi báo Ngụy Liễu Ông, được tin cần phải hồi báo hỗ trở định đoạt.
 • Hồi đáp Hà Nhân Ngã, nhận Nguyệt Ca Lệnh.
Ngũ Độc

Võ Lâm Thu Phí

Vân Bất Tà
(156/170)

 • Bước 1: Đối thoại với Vân Bất Tà nhận nhiệm vụ đến chỗ Bạch Bảo Bảo (Ngũ Độc 221/209).
 • Bước 2: Nhận tin chuyển khẩu tín tới Mục Vô Ngôn.
 • Bước 3: Đánh bại Mộc Vô Ngôn, nhận thủ cân. Sau đó, được tin giao thủ cân để lừa Vân Bất Tà.
 • Bước 4: Hồi báo, đối thoại với Bạch Bảo Bảo, nhận Nguyệt Ca Lệnh.
Thiên Nhẫn

Võ Lâm Thu Phí

Đoạn Mộc Duệ
(hạ tầng thứ 3 - 225/199)

 • Bước 1: Đối thoại với Đoạn Mộc Duệ, nhận tin tới Lâm An tiêu diệt Diệp Hành Kiệm (Lâm An 152/182).
 • Bước 2: Hoàn thành nhiệm vụ nhận được Diệp Hành Kiệm thư tín. Đọc thư, đến Vũ Di Sơn (151/160), đối thoại với Tiểu Ngạch nhận tin mua kẹo.
 • Bước 3: Đến Lâm An người bán dầu (Lâm An 197/183) mua kẹo Tứ Xuyên, đến Diệp Tiểu Ngọc (Lâm An 212/191) mua kẹo Hồ Lô, đến Tô Tam Nương (177/193) mua phiếu mua kẹo đường, hồi đáp Tiểu Ngạch.
 • Bước 4: đến Chân Núi Trường Bạch (Biện Kinh – Lâm Du Quan – Chân Núi Trường Bạch) để đánh bại Nhạc Hoa Lão Nhân (193/195), nhận được bản đồ thấn bí.
 • Bước 5: Nhận tin đi tìm và đối thoại với Tiểu Ngạch.
 • Bước 6: Hồi đáp Doạn Mộc Duệ, giao bản đồ, nhận Nguyệt Ca Lệnh.
Thiếu Lâm

Võ Lâm Thu Phí

Từ Nhân
(230/184)

 • Bước 1: Đối thoại với Từ Nhân, nhận nhiệm vụ đi tìm và đối thoại Sơn Hạ Nữ Tử (Thiếu Lâm 180/220).
 • Bước 2: Nhận tin phản hồi phương trượng, gặp Từ Nhân, được tin trở lại và trao đổi với Sơn Hạ Nữ Tử.
 • Bước 3: Đánh bại Phỉ Nhân (Thiếu Lâm 186/221).
 • Bước 4: Hồi báo và đối thoại với Từ Nhân, nhận Nguyệt Ca Lệnh.
Võ Đang

Võ Lâm Thu Phí

Diệp Tiếp Mĩ
(213 190)

 • Bước 1: Đối thoại với Diệp Tiếp Mĩ, nhận nhiệm vụ xuống núi tiêu diệt Cường Nhân (Võ Đang 234/178).
 • Bước 2: Hoàn thành nhiệm vụ, trở về phản hồi Diệp Tiếp Mĩ.
 • Bước 3: Đến Tương Dương (202/200) tìm Ngu Doãn Văn để tìm đường ra cho nhóm Cường Nhân.
 • Bước 4: Đối thoại với Ngu Doãn Văn ở Tương Dương(201/199), được tin không thể giúp Cường Nhân, chỉ có thể tìm Diệp Tiếp Mĩ hồi báo.
 • Bước 5: Hồi đáp Diệp Cơ Tử, nhận Nguyệt Ca Lệnh.
  • Thiên Vương

Võ Lâm Thu Phí

Dương Anh
(223/196)

 • Bước 1: Đối thoại với Dương Anh, nhận nhiệm vụ đối thoại Diệp Hành Kiệm (Lâm An 163/194).
 • Bước 2: Đến Lâm An đối thoại với Diệp Hành Kiệm, biết được hành tung của Hoàn Nhan Kả Hỷ (Vũ Di Sơn 217/164), quyết định đi tìm và ám sát.
 • Bước 3: Tới Vũ Di Sơn tiêu diệt Hoàn Nhan Khả Hỷ, nhận được tín vật.
 • Bước 4: Hồi báo Dương Anh, giao tín vật, nhận Nguyệt Ca Lệnh.
Côn Lôn

Võ Lâm Thu Phí

Tuyền Cơ Tử
(190/196)

 • Bước 1: Đối thoại với Tuyền Cơ Tử, nhận nhiệm vụ chiến đấu với nó tại Côn Lôn (Kiến Tính Phong Sơn Động 190/184).
 • Bước 2: Chiến đấu với Tuyền Cơ Tử, nhặt vũ khí bị gãy, thỉnh giáo Tuyền Cơ Tử.
 • Bước 3: Đối thoại với Tuyền Cơ Tử rồi tới đối thoại với Thán Tức Lão Nhân, giao kiếm gãy (Khoái Hoạt Lâm, 202/196).
 • Bước 4: Hồi đáp Tuyền Cơ Tử, nhận Nguyệt Ca Lệnh.
Giai đoạn 2: Nguyệt Ca Đảo
 • Chú thích: Để lên Nguyệt Ca Đảo bằng Thuyền phu tại bến thuyền Dương Châu, yêu cầu nhân vật phải có Nguyệt Ca Lệnh thì mới có thể lên đảo.
NPC liên quanCác bước thực hiện
Võ Lâm Thu Phí
Nguyệt Ca
Võ Vệ

 • Bước 1: Nhận được Nguyệt Ca Lệnh, tới Nguyệt Ca đảo. Có Nguyệt Ca Lệnh trên người thì mới có thể thông qua thuyền phu để lên đảo.
 • Bước 2: Đến Nguyệt Ca đảo và đối thoại với Nguyệt Ca Võ Vệ 1 (177/194). Được tin đến Tẩy Kiếm Trì tìm một Nguyệt Ca Võ Vệ khác.
 • Bước 3: Đối thoại với Nguyệt Ca Võ Vệ 2 (181/188) được tin sử dụng khoáng thuỷ thanh tẩy vũ khí ở Tẩy Kiếm Trì (180/188).
 • Bước 4: Nhấn chuột vào Tẩy Kiếm Trì, nhắc nhở không có đạo cụ Thịnh Thuỷ Hoàn Kiếm, được tin quay lại thỉnh giáo Nguyệt Ca Võ Vệ 2.
 • Bước 5: Đối thoại với Nguyệt Ca Võ Vệ 2, được tin đạo cụ cần phải thu thập các loại vỏ cây của các loại cây trên đảo để làm thành vũ khí, sử dụng dung khí thịnh thuỷ. Xung quanh NPC Thụ Mộc có rất nhiều NPC canh giữ, nếu không đánh bại NPC này thì sẽ không thu thập được vật phẩm.
 • Bước 6: Sau khi thu thập đạo cụ, quay lại Tẩy Kiếm Trì.
 • Bước 7: Sử dụng đạo cụ, Tẩy Vũ Khí bên cạnh Tẩy Kiếm Trì, được tin trở lại hồi đáp Nguyệt Ca Võ Vệ 2.
 • Bước 8: Đối thoại với Nguyệt Ca Võ Vệ, nhận tin tới Tàng Kiếm Cốc tạo thành kiếm gia (169/180). Đến Tàng Kiếm Cốc, bị Thạch phiến chắn lối, nhấn chuột vào xem thạch phiến.
 • Bước 9: Trực tiếp nhấn chuột vào Bia Đá Kiếm gia có thể tạo ra kiếm gia.
 • Bước 10: Đến Khí Kiếm Cung đối thoại với Nguyệt Ca Kiếm Thị (197/188), được tin lên Luận Kiếm Phong xuất chiêu với đảo chủ.
 • Bước 11: Sau khi chuẩn bị xong đối thoại với Đảo Chủ, được chuyển tống đến phó bản và chiến đấu với Đảo chủ.
 • Nguyệt Ca Đảo Chủ sẽ xuất hiện 3 lần. Lần đầu tiên và lần thứ 2 phải tiêu diệt được Nguyệt Ca Đảo Chủ, lần thứ 3 nếu không thể tiêu diệt được Nguyệt Ca Đảo Chủ thì vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Nhân vật sau khi bị trọng thương cần quay trở lại đối thoại với Nguyệt Ca Đảo Chủ và phải mang theo Yếu quyết kỹ năng 150. (Lưu ý: Mỗi lần chỉ có 50 nhân vật cùng lúc gặp được Nguyệt Ca Đảo Chủ).
 • Bước 12: Đối thoại với Đảo Chủ nộp Nguyệt Ca Lệnh và Yếu quyết kỹ năng 150 và nhận được Võ Học Kinh Yếu (kỹ năng 150). Sử dụng sẽ học được kỹ năng 150.

Võ Lâm Thu Phí

Thụ Mộc

Võ Lâm Thu Phí

Bia Đá

Võ Lâm Thu Phí

Bia Đá
Kiếm Gia

Võ Lâm Thu Phí

Nguyệt Ca
Kiếm Thị

Võ Lâm Thu Phí

Nguyệt Ca
Đảo Chủ

Cách thức tu luyện kỹ năng cấp 150

 • Kỹ năng cấp 150 gồm 20 cấp.
 • NPC liên quan: Vô Danh Tăng tại Đào Hoa Nguyên.
 • Vật phẩm liên quan:
Vật phẩmGhi chú

Tu Chân Yếu Quyết
(Vượt Ải)
(Viêm Đế)
(Thiên Trì Mật Cảnh)
 • Nguồn gốc: Tham gia tính năng Vượt Ải/Viêm Đế/Thiên Trì Mật Cảnh (Thiên Trì Mật Cảnh sẽ sớm ra mắt).
 • Tính chất: Có thể giao dịch, ném ra, bán cửa hàng 0 đồng.
 • Công dụng: Nộp cho NPC Vô Danh Tăng tại Đào Hoa Nguyên để nhận được 5 lần sử dụng điểm kinh nghiệm. Đổi điểm tu luyện kỹ năng 150 trong Vô Danh Mật Cảnh.
 • Hạn sử dụng: 24 giờ tính từ lúc nhận.

Yếu Quyết kỹ năng 150
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các.
 • Giá: 80 Tiền đồng.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bán cửa hàng 0 đồng. Không thể ném ra.
 • Công dụng: Nộp Yếu Quyết kỹ năng 150 và Nguyệt Ca Lệnh cho Nguyệt Ca đảo chủ, hoàn thành nhiệm vụ kỹ năng 150.
 • Hạn sử dụng: 7 ngày.

Tốc Hiệu kỹ năng 150 Bạch Cầu Hoàn
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các.
 • Giá: 2 Tiền đồng.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán, bán cửa hàng 0 lượng, không ném ra, không xếp chồng.
 • Cách sử dụng: Nhấn chuột phải sử dụng.
 • Công dụng: Sử dụng nhận thêm 1 lần đổi điểm tu luyện kỹ năng 150.
 • Giới hạn: Chỉ sử dụng tối đa 20 vật phẩm/nhân vật/ngày.
 • Hạn sử dụng: 24 tiếng tính từ lúc nhận.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mật tịch kỹ năng 150 cấp 19
 • Nguồn gốc: Vật phẩm sự kiện và tính năng.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bán cửa hàng giá 0 đồng. Không thể ném ra, xếp chồng.
 • Công dụng: Nhấn chuột phải sử dụng có thể mở ra giới hạn luyện kỹ năng 150 cấp 19 của nhân vật Trùng Sinh 2.
 • Điều kiện: Nhân vật phải có kỹ năng cấp 150 và đã đạt cấp 18 mới có thể sử dụng.
 • Giới hạn: Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng 1 lần duy nhất.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mật tịch kỹ năng 150 cấp 20
 • Nguồn gốc: Vật phẩm sự kiện và tính năng.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bán cửa hàng giá 0 đồng. Không thể ném ra, xếp chồng.
 • Công dụng: Nhấn chuột phải sử dụng có thể mở ra giới hạn luyện kỹ năng 150 cấp 20 của nhân vật Trùng Sinh 2 và Trùng Sinh 3.
 • Điều kiện: Nhân vật phải có kỹ năng cấp 150 và đã đạt cấp 19 mới có thể sử dụng.
 • Giới hạn: Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng 1 lần duy nhất.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đại Thành Bí Kíp 150
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các.
 • Giá: 500 tiền Đồng.
 • Tính chất: Không thể xếp chồng, bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng sẽ tăng kỹ năng 150 được chọn lên cấp 18.
 • Giới hạn:
  • Mỗi vật phẩm chỉ dùng cho 1 kỹ năng.
  • Khi sử dụng sẽ hiển thị dòng chọn các kỹ năng cần tăng.
  • Kỹ năng được chọn phải có đẳng cấp nhỏ hơn 18.

Lưu ý

 • Mật tịch chỉ mở ra giới hạn luyện kỹ năng 150 lên cấp 19 hoặc 20, đồng đạo vẫn phải tu luyện kỹ năng 150 như bình thường.
 • Tham khảo thêm kỹ năng 150 tại đây.
Hướng dẫn đổi điểm kinh nghiệm lấy điểm tu luyện 150
 • Thông qua NPC Vô Danh Tăng ở Đào Hoa Nguyên để vào Vô Danh Mật Cảnh.
 • Trong bản đồ Vô Danh Mật Cảnh có 24 phiến đá tương ứng với 24 kỹ năng cấp 150. Các phiến đá dùng để đổi điểm tu luyện kỹ năng cấp 150.
 • Riêng kỹ năng 150 của Đường Môn bẫy yêu cầu phải đạt cấp tối đa của kỹ năng 90 và 120 (kỹ năng này không cần tu luyện).

Lưu ý

  • Cần phải chọn phiến đá đúng với kỹ năng 150 mà nhân vật muốn tu luyện.
  • Cần phải có các vật phẩm: Tu Chân Yếu Quyết (Vượt Ải), (Viêm Đế) và (Thiên Trì Mật Cảnh) để nộp cho Vô Danh Tăng nhận số lần đổi điểm kinh nghiệm lấy điểm tu luyện kỹ năng 150.
Nộp vật phẩmNhận đượcNộp tại NPC
1 Tu Chân Yếu Quyết
(Vượt Ải)
10 lần đổi điểm tu luyện Vô Danh Tăng
tại Đào Hoa Nguyên
1 Tu Chân Yếu Quyết
(Viêm Đế)
10 lần đổi điểm tu luyện
1 Tu Chân Yếu Quyết
(Thiên Trì Mật Cảnh)
10 lần đổi điểm tu luyện
  • Mỗi loại vật phẩm Tu Chân Yếu Quyết (Vượt Ải/Viêm Đế/Thiên Trì Mật Cảnh) chỉ có thể nộp tối đa 2 vật phẩm/1 ngày.
  • Mỗi ngày chỉ sử dụng tối đa 60 lần đổi điểm tu luyện 150.
  • Ngoài ra, có thể sử dụng Tốc Hiệu Kỹ năng 150 Bạch Cầu Hoàn để tăng thêm số lần đổi điểm tu luyện.
  • Mỗi ngày, chỉ sử dụng 50 Tốc Hiệu Kỹ năng 150 Bạch Cầu Hoàn.
Đổi điểm tu luyện
Số lần đổi điểm tu luyệnĐiểm kinh nghiệm cần
60 lần đầu tiên 6.000.000/lần
50 lần tiếp theo 8.000.000/lần

- Số lần đổi điểm tu luyện không cộng dồn cho ngày hôm sau.

- Vào 24h00 mỗi ngày sẽ reset số lần về 0.

Các giới hạn
Cấp độKỹ năng có thể luyện
Trùng Sinh 2 Luyện tối đa 18 cấp kỹ năng 150
Trùng Sinh 3 Luyện tối đa 19 cấp kỹ năng 150
Trùng Sinh 4 Luyện tối đa 20 cấp kỹ năng 150
 • Bắt đầu từ cấp 18 trở lên thì nhân vật chỉ có thể sử dụng Tốc Hiệu Kỹ năng 150 Bạch Cầu Hoàn để đổi điểm tu luyện kỹ năng 150 (không thể sử dụng 3 loại Tu Chân Yếu Quyết).

Chưởng quản kính bút

Chia sẻ qua Zing Me

Dữ liệu đang cập nhật.