25/01: Trao thưởng EXP & điểm Chân Nguyên Bang chiếm thành

Kết thúc những trận Công Thành để đặt tên máy chủ và nay đến giai đoạn trao thưởng điểm kinh nghiệm và điểm Chân Nguyên cho tất cả những Bang hội đã chiếm được thành trong ngày 12/01 và 19/01/2018. Thân mời quý nhân sĩ đến NPC Lễ Quan để nhận phần thưởng hấp dẫn này nhé.

  • Phần thưởng: Điểm kinh nghiệmđiểm Chân Nguyên.
  • Thời gian nhận: Sau bảo trì ngày 25/01 đến 24h00 ngày 31/01/2018.
  • Địa điểm nhận: NPC Lễ Quan ở thất đại thành thị.
  • Đối tượng nhận: Tất cả nhân vật thuộc các Bang hội có chiếm thành ngày 12/0119/01/2018.
  •  Lưu ý:
    • Điểm kinh nghiệm sẽ được cộng dồn.
    • Mỗi nhân vật chỉ được nhận một lần duy nhất.
  • Ghi chú: Ngoài ra vào sau bảo trì ngày 25/01/2018, tên máy chủ đặt lại sẽ được cập nhật như sau:
Cụm máy chủTên máy chủ
Đạo Hương Thôn _ Nam Nhạc Trấn Tuyết Sơn
Kỳ Sơn _ Thương Lan _ Tuyết Sơn Thương Lan
La Sát_ Thái Sơn Hoa Sơn
Lăng Tiêu _ Tung Sơn Tung Sơn
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.