Chuyển server

Thế giới võ lâm đã chứng kiến biết bao duyên kỳ ngộ, tương phùng cũng như phân ly giữa những hào kiệt anh thư. Khoảng cách tuy không phải là xa xôi, nhưng cũng đủ khiến cho lòng người day dứt trông theo tin tức của những hảo hữu, tri kỷ chẳng may lưu lại server khác.

Để đáp ứng mong ước hội tụ cùng hảo hữu của đông đảo đồng đạo võ lâm, Bổn Trang sẽ tiến hành đợt chuyển server tự chọn và thực hiện mỗi lần một tuần.

Để đăng ký chuyển server, vui lòng nhấn vào đường dẫn sau: https://support.vnggames.com

Thời gian

  • Thời gian đăng ký: Từ 10h00 thứ Sáu đến 23h59 thứ Ba kế tiếp.
  • Thời gian đăng ký chuyển mỗi ngày: 10h00 - 23h59.
  • Thời gian chuyển server: 05h00 - 07h00 thứ Năm của tuần hoàn tất đăng ký.
  • Lưu ý: Nếu server chuyển đến có 3 nhân vật, hệ thống sẽ thông báo và tự hiển thị phần đăng ký XÓA nhân vật. Sau khi kết thúc thời gian đăng ký (10h00 thứ Tư), bộ phận Chăm sóc khách hàng sẽ xóa các nhân vật đã đăng ký.

Võ Lâm Truyền Kỳ
Chọn nhân vật tại server chuyển đến cần hỗ trợ xóa

Ưu điểm

 • Không giới hạn đẳng cấp (level) nhân vật đăng ký chuyển đi.
 • Không hạn chế máy chủ đích và máy chủ nguồn.
 • Nhân vật được giữ nguyên đầy đủ đồ đạc, tiền bạc và hành trang.
 • Có 1 cơ hội đổi tên nhân vật (đổi tên nhân vật trong game thông qua NPC).

Điều kiện chuyển server

 • Nhân vật phải tự thoát ly khỏi Bang phái, hủy bỏ các quan hệ sư đồ và ly dị trước khi chuyển.
 • Mỗi 1 tài khoản chỉ được chuyển 1 nhân vật duy nhất.
 • Chi phí chuyển là 20 Tiền đồng.
 • Server chuyển đến và server chuyển đi không thể chọn trùng nhau.

Chú ý: Khi đạt đến giới hạn nhân vật, máy chủ đích sẽ không tiếp nhận đăng ký chuyển.

Lưu ý

 • Trong cùng 1 tài khoản ở server đến không được có tên nhân vật trùng với nhân vật chuyển đến.
 • Nhân vật đăng ký chuyển server không được dài hơn 16 ký tự, nếu dài hơn vui lòng đổi tên nhân vật ít hơn 16 ký tự.
 • Các trường hợp nhân vật chưa gia nhập môn phái khi chuyển server (có thể) bị trùng tên và chữ đỏ sẽ không được hỗ trợ.
 • Nhân vật đăng ký chuyển đi không giới hạn đẳng cấp.
 • Không được hoàn lại phí khi hủy chuyển nhân vật.
 • Khi thực hiện chuyển server thì có thể xảy ra trường hợp mất điểm cống hiến mặc dù nhân vật đã rời khỏi Bang hội trước khi chuyển. Bổn Trang sẽ không hỗ trợ đền bù trong trường hợp này.
 • Khi đăng ký/hủy chuyển server, phải thoát khỏi game thì việc đăng ký hoặc hủy mới thực hiện được.
 • Nếu phát hiện thất bại, vui lòng thông báo qua đường dây nóng 1900 561 558 để được khắc phục trong vòng 24 giờ.
 • Khi đã đăng ký chuyển server thành công, tuyệt đối không được đổi tên nhân vật. Nếu không hệ thống sẽ không nhận ra được tên nhân vật đó, việc chuyển server sẽ thất bại.
 • Nếu đổi tên nhân vật, vui lòng chờ hệ thống cập nhật tên mới trong phần đăng ký chuyển server, sau đó mới tiến hành đăng ký. Nếu đăng ký khi tên chưa cập nhật thì việc chuyển server sẽ thất bại.
 • Nhân vật đăng ĐĂNG NHẬP trong trò chơi không thể đăng ký chuyển server. Nhân sĩ vui lòng tạm thời thoát nhân vật để đăng ký chuyển server.
 • Chỉ có thể đăng ký chuyển server 1 lần/tài khoản/1 đợt chuyển. Nhân sĩ muốn đăng ký lại trong đợt phải hủy yêu cầu chuyển server đã đăng ký trước đó.
 • Số lượng nhân vật ở server chuyển đến không vượt quá 3 (bao gồm cả nhân vật chuyển đến). Nhân sĩ vui lòng xóa bớt nhân vật mới có thể tiếp tục đăng ký chuyển.
Chưởng quản kính bút