15/06: Đấu Giá tại Võ Lâm Truyền Kỳ

Tham gia Đấu Giá và nhận lợi tức từ đấu giá sẽ rèn luyện cho nhân sĩ kỹ năng nhanh nhạy với những bảo vật võ lâm mà mình cần phải sở hữu. Vui lòng theo dõi các bước hướng dẫn sau để có thể Đấu Giá nhé.

 • Thời gian áp dụng: Từ sau bảo trì 15/06/2021
 • Đối tượng tham gia: Tất cả nhân sĩ võ lâm

NPC và vật phẩm liên quan

Vật phẩmChức năng

NPC Tín Sứ
 • Vị trí: Thất đại thành thị
 • Chức năng:
  • Nhận thư đấu giá
  • Nhận Lợi tức đấu giá

Đấu Giá
 • Vị trí: Liền kề map bản đồ nhỏ
 • Chưc năng: Mở giao diện đấu giá


Rương trang bị đồng hành loại 1
 • Nguồn gốc: Đấu giá bằng kim đỉnh
 • Chức năng: Nhấp phải nhận ngẫu nhiên
  • Trang bị bạn đồng hành:
   + Mảnh bích huyết nhận
   + Mảnh bích huyết chiến y
   + Mảnh bích huyết giới
  • Kết tinh đồng hành

Rương trang bị đồng hành loại 2
 • Nguồn gốc: Cập nhật sau
 • Chức năng: Nhấp phải nhận ngẫu nhiên
  • Trang bị bạn đồng hành:
   + Mảnh bích huyết hộ uyển
   + Mảnh bích huyết hộ thân phù
   + Mảnh bích huyết thúc yêu
  • Kết tinh đồng hành

Rương trang bị đồng hành loại 3
 • Nguồn gốc: Cập nhật sau
 • Chức năng: Nhấp phải nhận ngẫu nhiên
  • Trang bị bạn đồng hành:
   + Mảnh bích hộ liên
   + Mảnh bích huyết chiến ngoa
   + Mảnh bích huyết yêu trụy
   + Mảnh bích huyết quán
  • Kết tinh đồng hành

Chìa khóa rương đồng hành
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các giá 7 tiền đồng
 • Chức năng: Dùng mở các loại rương trang bị đồng hành

Kết tinh đồng hành
 • Nguồn gốc: Nhận được từ sử dụng rương trang bị đồng hành
 • Chức năng: Đúc lại trang bị đồng hành

Túi kim đỉnh nhỏ
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các
 • Chức năng: Đấu giá rương trang bị đồng hành

Túi kim đỉnh lớn
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các
 • Chức năngĐấu giá rương trang bị đồng hành

Cách thức tham gia

 • Điều kiện : Thành viên cần gia nhập bang hội mới có thể tham gia đấu giá
 • Nội dung:
  • Đấu giá sẽ được hiển thị sau khi các bang hôi tiệu diệt boss Tiêu Phong, Lý Bạch, Mộ Dung Toàn
  • Phần thưởng rương trang bị đồng hành sẽ nhận theo sát thương bang hội:
Xếp hạng sát thươngRương trang bị đồng hành
1 70
2 42
3 35
4 18
5 10

Giao diện Đấu Giá

 • Người chơi bấm icon bên dưới để mở giao diện đấu giá
  • Bấm vào dấu cộng (vị trí số 1) và báo giá (vị trí số 2) để tiến hành đấu giá
  • Hệ thống sẽ hiển thị giá cao nhất sau khi có thành viên bấm báo giá
  • Thành viên đấu giá cao nhất không thể bấm hủy đấu giá
 • Sau khi đấu giá kết thúc nhân vật sẽ nhận được thông báo thư ingame
  • Rương trang bị đồng hành đấu giá thành công, lợi tức sẽ hiển thị trong thư
  • Thư ingame còn tồn vật phẩm khi xóa thư hệ thống sẽ yêu cầu xác nhận
 • Lưu ý:
  • Mỗi thư sẽ hiển thị thời gian tồn tại và đính kèm vật phẩm
  • Vật phẩm chưa nhận khi tiến hành xóa thư sẽ mất vật phẩm
  • Hết hạn thư sẽ tự mất (bao gồm các vật phẩm trong thư chưa nhận)

 • Tiệm Ngân Đỉnh

  • Dùng ngân đỉnh để mua vật phẩm tại tiệm ngân đỉnh
 • Nguồn góc ngân đỉnh: Nhận từ lợi tức đấu giá
 • Shop ngân đỉnh: Mở giao diện đấu giá chọn tiệm ngân đỉnh

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.