10/09: Điều chỉnh phần thưởng 2 tính năng

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ thân mến,

Vào sau bảo trì ngày 10/09/2018, phần thưởng tính năng Lễ Bao Công Thành và Boss Hoàng Nhan Quảng Dương sẽ được điều chỉnh một số chi tiết, nay thân gửi đến quý nhân sĩ thông tin chi tiết:

Lễ Bao Công Thành

Vật phẩmTính chất

Tinh Sương Bảo Rương
  • Tính chất: Được giao dịch, bày bán, xếp chồng 1 cái/ô, không ném ra, rớt ra ngoài khi PK cao, bán cửa hàng 0 lượng.
  • Công dụng:
    • Tinh Sương Bảo Rương: Sử dụng nhận 1 bộ trang bị Tinh Sương thuộc tính ngẫu nhiên tùy chọn môn phái.
    • Nguyệt Khuyết Bảo Rương: Sử dụngnhận 1 trang bị Nguyệt Khuyết thuộc tính ngẫu nhiên tùy chọn hệ phái.
  • Thời hạn sử dụng: Vĩnh viễn

Nguyệt Khuyết Bảo Rương
Phần thưởng
10 Chân Nguyên Đơn (đại) Đồ Phổ Tinh Sương- Khí Giới
Hỗn Nguyên Chân Đơn Huyết Chiến Lễ Hộp (30 ngày)
Tinh Sương Bảo Rương 5 Đại Tinh Ngọc
Nguyệt Khuyết Bảo Rương Bách Luyện Thành Cương
Lệnh Bài Siêu Quang Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Hạng Liên
500 vạn Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Khôi
Trang Sức Tinh Linh (14 ngày) Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Thượng Giới
Ấn Trung (7 ngày) Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Hộ Uyển
Phi Phong Khấp Thần (Hóa Giải, 14 ngày) Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Yêu Đái
Mặt nạ chiến trường Thánh Giả (7 ngày) Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Y
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày) Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Vũ Khí
6000000 Exp Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Hài
8000000 Exp Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Bội
10000000 Exp Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Hạ Giới
Đồ Phổ Tinh Sương- Y 5 Uẩn Linh Yếu Quyết

Boss Hoàng Nhan Quảng Dương

Phần thưởng
10 Chân Nguyên Đơn (trung) (khóa) Bảo Rương Minh Phượng Thượng Giới (tối đa)
10 Chân Nguyên Đơn (đại) (khóa) Bảo Rương Minh Phượng Hạ Giới (tối đa)
10 Hộ Mạch Đơn Bảo Rương Minh Phượng Khí Giới (tối đa)
50 Hộ Mạch Đơn 4 Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Hạng Liên
Long Đảm 30 (7 ngày) 4 Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Khôi
Long Đảm 40 (7 ngày) 4 Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Thượng Giới
Cuồng Lan 4 (7 ngày) 4 Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Hộ Uyển
Cuồng Lan 5 (7 ngày) 4 Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Yêu Đái
10 Thuốc Tăng Trưởng 2 Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Y
0 sao Phi Phong Ngự Phong cấp 6 2 Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Vũ Khí
Bảo Rương Minh Phượng Khôi (tối đa) 4 Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Hài
Bảo Rương Minh Phượng Y (tối đa) 4 Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Bội
Bảo Rương Minh Phượng Liên (tối đa) 4 Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Hạ Giới
Bảo Rương Minh Phượng Uyển (tối đa) 4 Nguyệt Khuyết Tinh Thạch
Bảo Rương Minh Phượng Bội (tối đa) 20 Uẩn Linh Yếu Quyết
Bảo Rương Minh Phượng Hài (tối đa) 30 Đại Tinh Ngọc
Bảo Rương Minh Phượng Yêu Đái (tối đa) Bách Luyện Thành Cương

Với các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, nhân sĩ vui lòng liên hệ trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 VNĐ/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.