04/01: Điều chỉnh mới nhất 3 tính năng - xem ngay!

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ,

Xuân sang mang theo bình mới rượu cũ nơi một số tính năng của Võ Lâm Truyền Kỳ như độ Năng Động, Truy Tìm Thần Binh và Kỳ Trân Các, quý nhân sĩ cập nhật những điều chỉnh về số lượng, sẽ được áp dụng từ sau bảo trì ngày 04/01/2018 nhé.

Và sau đây là thông tin chi tiết, lưu ý dòng chữ đỏ.

Tính năngChi tiết điều chỉnh
Phần thưởng độ Năng Động
 • Hiện tại: Nhận Tinh Ngọc số lượng 20, 30, 50 theo thứ tự Năng Động là 50, 80, 100.
 • Điều chỉnh mới: Tăng số lượng Tinh Ngọc nhân được thành 40, 60, 100.
Nhiệm vụ Truy Tìm Thần Binh
 • Hiện tại: Yêu cầu số lần làm nhiệm vụ
  • Trùng Sinh 6 đẳng cấp 150 trở lên.
  • Vượt qua ải 20 tính năng Vượt Ải 1 lần.
  • Vượt qua ải 6 tính năng Viêm Đế 2 lần.
  • Hoàn thành Phong Lăng Độ 1 lần.
  • Sử dụng Thăm 5 lần.
 • Điều chỉnh mới:
  • Trùng Sinh 6 đẳng cấp 150 trở lên.
  • Vượt qua ải 20 tính năng Vượt Ải 2 lần.
  • Vượt qua ải 6 tính năng Viêm Đế 1 lần.
  • Hoàn thành Phong Lăng Độ 1 lần.
  • Sử dụng Thăm 5 lần.
Kỳ Trân Các
 • Ngưng bán: Đằng Long Trùng Luyện Ngọc, Tín Vật Thanh Phong Dương. Mặt Nạ Chiến Trường Vương Giả (1 ngày, 7 ngày).
 • Bán: Mặt Nạ Chiến Trường Bá Giả (giá 5 tiền đồng - HSD 1 ngày, giá 30 tiền đồng- HSD 7 ngày).

Bất kỳ thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, nhân sĩ hãy nhanh chóng liên hệ kênh hotro.zing.vn hoặc tổng đài 1900 561 558 để được hỗ trợ kịp thời.

Nay thông báo,

Chưởng quản kính bút