Tính năng Vượt Ải

Sau thời gian 13 phút kể từ lúc bắt đầu ải 1, nếu tổ độ nào không vượt qua được 29 ải thì xem như không đủ điều kiện Vượt Ải tiếp theo. Và Khi kết thúc ải 29, NPC Truyền Tống Vượt Ải sẽ xuất hiện. Lưu ý hoạt động Vượt Ải diễn ra hàng ngàyt ừ 10h00 - 22h00.

Thời gian diễn ra

 • Hoạt động Vượt Ải mới chỉ diễn ra từ 10h00 - 22h00.
 • Báo danh Vượt Ải: Mỗi giờ 1 lần.

Mô tả hoạt động

 • Vào thời gian bắt đầu, từ ải 5 - 15 sẽ ngẫu nhiên xuất hiện 1 boss Tiểu Niếp Thí Trần. Tiêu diệt hết các quái xung quanh và boss Tiểu Niếp Thí Trần mới qua được ải.
 • Khi kết thúc ải 29, NPC Truyền Tống Vượt Ải sẽ xuất hiện.
 • Những tổ đội hoàn thành ải 29 trước thời gian trên thì nhấp vào NPC để qua bản đồ mới và chờ đợi ải tiếp theo.
 • Nếu không muốn tham gia ải tiếp theo thì NPC có thể đưa đồng đạo trở về nơi xuất phát ban đầu tại các thành thị.
 • Sau thời gian 13 phút kể từ lúc bắt đầu ải 1, nếu tổ độ nào không vượt qua được 29 ải thì xem như không đủ điều kiện Vượt Ải tiếp theo.
 • Khi chọn vuợt ải tiếp theo thì đồng đạo ở 7 thành thị cùng 1 thời điểm Vượt Ải sẽ được đưa vào 1 bản đồ riêng biệt.
 • Có 1 phút chuẩn bị để cho đồng đạo tổ đội với nhau (thời gian 1 phút chuẩn bị chỉ tính sau khi kết thúc phút thứ 13 của Vượt Ải).
 • Sau khi kết thúc thời gian chờ thì sẽ xuất hiện 1 Boss, đồng đạo có thể PK tại bản đồ này.

Lưu ý

 • Mỗi ngày đồng đạo được 1 lần miễn phí (không cộng dồn).
 • Thêm 2 lần tốn phí trong 1 ngày.
 • Tại bản đồ này sẽ có trạng thái là PK tổ đội.
 • Không phân biệt màu phe phái, cùng/khác bang (cùng tổ đội không PK nhau được).
 • Cách tính sát thương (dmg): Tổ đội có sát thương cao nhất sẽ nhận được phần thưởng. Nếu tổ đội có sát thương cao nhất chết hết thì sẽ tính sát thương lại từ đầu.
 • Khi nhân vật bị thương, sẽ không bị mất điểm kinh nghiệm và tiền vạn.
 • Khi Boss bị tiêu diệt, toàn bộ nhân vật sẽ được đưa về các thành ban đầu báo danh.
 • Trong khi tiêu diệt Boss hoặc bị ngưng kết nối cũng sẽ được đưa về các thành xuất phát ban đầu.

NPC liên quan

Tên NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí
Truyền Tống
Vượt Ải

- Vị trí: Xuất hiện phút thứ 13 của thời gian Vượt Ải.

- Tính chất: Đưa nhân vật vào bản đồ mới của ải tiếp theo hoặc về thành.

Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí
Boss (mới)

- Vị trí: Xuất hiện tại bản đồ Vượt Ải mới.

- Tính chất: Sau khi hết thời gian chờ 1 phút thì Boss (mới) xuất hiện.

Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí
Tiểu Niếp Thí Trần

- Vị trí:

 • Xuất hiện ngẫu nhiên giữa các ải, từ ải 5 - 15.
 • Khi tổ đội giết được Boss thì mỗi cá nhân sẽ nhận được 10.000.000 điểm kinh nghiệm và 2 bảo rương.

Vật phẩm liên quan

Vật phẩm Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí
Bảo Rương
Vượt Ải

- Nguồn gốc:

 • Phần thưởng hoàn thành tính năng Vượt Ải.
 • Boss (mới) rớt.

- Tính chất:

 • Có thể giao dịch, xếp chồng, ném ra, bán cửa hàng 0 đồng.
 • Sử dụng chìa khóa Như Ý để mở.
Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí
Chìa Khóa
Như Ý

- Nguồn gốc: Bán tại cửa hàng Tinh Lực.

- Tính chất: Có thể xếp chồng, giao dịch, ném ra, bán cửa hàng 0 đồng.

- Công dụng: Mở các loại bảo rương và phần thưởng của các tính năng.

- Hạn sử dụng: 14 ngày tính từ ngày mua.

Phần thưởng Vượt Ải

Nguồn gốcSố lượngGhi chú
Vượt qua ải 10 1
 • Khi hoàn thành, phần thưởng nhân trực tiếp vào hành trang của từng cá nhân.
 • Hành trang đầy sẽ rớt ra ngoài.
Vượt qua ải 20 2
Vượt qua ải 28 1
Vượt qua ải 29 3
Boss mới 2
 • Khi boss bị tiêu diệt, phần thưởng nhận trực tiếp vào hành trang của tổ đội.
 • Hành trang đầy sẽ rớt ra ngoài.
Tiểu Niếp Thí Trần 2
 • Khi boss bị tiêu diệt phần thưởng nhận trực tiếp vào hành trang từng cá nhân.
 • Hành trang đầy sẽ rớt ra ngoài.

Phần thưởng sử dụng Bảo Rương Vượt Ải

Vật phẩm Hạn sử dụng
Đồ phổ Tử Mãng Phát Quán -
Đồ phổ Tử Mãng Kim Khải
Đồ phổ Tử Mãng Yêu Đái
Đồ phổ Tử Mãng Hộ Uyển
Đồ phổ Tử Mãng Hạng Liên
Đồ phổ Tử Mãng Ngọc Bội
Đồ phổ Tử Mãng Hài
Đồ phổ Tử Mãng Thượng Giới
Đồ phổ Tử Mãng Hạ Giới
Đồ phổ Tử Mãng Khí Giới
Tử Mãng Lệnh
Huyền Viên Lệnh
Long Huyết Hoàn 7 ngày
Mặt nạ Nguyên soái
3.000.000 điểm kinh nghiệm -
5.000.000 điểm kinh nghiệm
8.000.000 điểm kinh nghiệm
12.000.000 điểm kinh nghiệm
15.000.000 điểm kinh nghiệm
20.000.000 điểm kinh nghiệm
5x Chìa Khóa Như Ý
Hỗn Nguyên Linh Lộ
Ngọc Quán
Tiên Thảo Lộ (Đặc biệt)
Hoàng Kim Ấn Cấp 1 (Cường/Nhược Hóa) 7 ngày
Hoàng Kim Ấn Cấp 2 (Cường/Nhược Hóa)
Hoàng Kim Ấn Cấp 3 (Cường/Nhược Hóa)
Hoàng Kim Ấn Cấp 4 (Cường/Nhược Hóa)
Hoàng Kim Ấn Cấp 5 (Cường/Nhược Hóa)

Lưu ý

 • Tổng số điểm kinh nghiệm tối đa nhận được từ việc mở  Bảo Rương Vượt Ải  là 50.000.000  điểm kinh nghiệm/1 ngày.

 • Phần thưởng khi tiêu diệt được Boss của ải cuối cùng: Ngẫu nhiên 1 thành viên trong tổ đội tiêu diệt được Boss sẽ nhận được 1 ngẩu nhiên 1 đồ phổ Tử Mãng.