Sở hữu nguyên liệu chế tạo Đằng Long dễ hay khó?

Nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ thân mến,

Sau khi chính thức công bố 2 công thức huyền bí để có thể chế tạo trang bị Đằng Long - bộ trang bị vô song có sức mạnh phi thường có thể khuấy động càn khôn, khắp nơi đâu đâu cũng thấy anh hùng hào kiệt tứ phương xông pha trận mạc, lượt tham gia các tính năng trở nên nhiều vô kể khiến cho ông chủ Hiệu Thuốc, Thợ Rèn cũng phải một phen vất vả vì phải bán sinh lực và...sửa đồ.

Và để giúp cho quý nhân sĩ có thể dễ dàng xác định nguồn nguyên liệu Đằng Long khi tham gia các tính năng, Bổn Trang sẽ tiến hành cập nhật các loại Đồ Phổ Đằng Long tương ứng khi tham gia các tính năng (xác xuất nhận được) như sau:

 • Thời gian cập nhật: Từ sau bảo trì ngày 08/01/2015.
 • Nguồn nguyên liệu tương ứng tính năng như sau:
Tính năngNguyên liệu Đằng Long
(xác xuất nhận được)
Boss Hoàng Kim
 • Đồ Phổ Đằng Long (Nón/Giày/Thắt Lưng/Hộ Uyển/Dây Chuyền/Ngọc Bội/Nhẫn Trên/Nhẫn Dưới).
 • Đằng Long Thạch (Hạ).
Boss Đại Hoàng Kim
 • Đồ Phổ Đằng Long (Nón/Giày/Thắt Lưng/Hộ Uyển/Dây Chuyền/Ngọc Bội/Nhẫn Trên/Nhẫn Dưới).
 • Đằng Long Thạch (Hạ).
Boss Lý Bạch
 • Đồ Phổ Đằng Long (Nón/Giày/Thắt Lưng/Hộ Uyển/Dây Chuyền/Ngọc Bội/Nhẫn Trên/Nhẫn Dưới/Áo/Vũ Khí).
 • Đằng Long Thạch (Hạ).
 • Đằng Long Thạch (Thượng).
Boss Kiếm Gia
 • Đồ Phổ Đằng Long (Nón/Giày/Thắt Lưng/Hộ Uyển/Dây Chuyền/Ngọc Bội/Nhẫn Trên/Nhẫn Dưới).
 • Đằng Long Thạch (Hạ).
Boss Sát Thủ
 • Đồ Phổ Đằng Long (Nón/Giày/Thắt Lưng/Hộ Uyển/Dây Chuyền/Ngọc Bội/Nhẫn Trên/Nhẫn Dưới).
 • Đằng Long Thạch (Hạ).
Viêm Đế
(qua ải 6)
 • Đồ Phổ Đằng Long Ngọc Bội.
 • Đằng Long Thạch (Hạ).
Vượt ải
(qua ải 28)
 • Đồ Phổ Đằng Long Dây Chuyền.
 • Đằng Long Thạch (Hạ).
Phong Lăng Độ
(hạ Thủy Tặc Đầu Lĩnh)
 • Đồ Phổ Đằng Long Nhẫn Trên.
 • Đằng Long Thạch (Hạ).
Tống Kim
(kết thúc đạt 500 tích lũy)
 • Đồ Phổ Đằng Long Nhẫn Dưới.
 • Đằng Long Thạch (Hạ).
Thăm
(sử dụng Túi Hương)
 • Đồ Phổ Đằng Long Nón.
 • Đằng Long Thạch (Hạ).
Phú Quý Cẩm Hộp
(sử dụng Túi May Mắn)
 • Đồ Phổ Đằng Long Giày.
 • Đằng Long Thạch (Hạ).
Lễ Bao Công Thành
 • Đồ Phổ Đằng Long Thắt Lưng.
 • Đằng Long Thạch (Hạ).
Liên Đấu Lễ Bao
 • Đồ Phổ Đằng Long Hộ Uyển.
 • Đằng Long Thạch (Hạ).

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, nhân sĩ có thể gửi yêu cầu về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 VNĐ/phút) để nhận được hỗ trợ tốt nhất.