14/06: Báo danh Phong Vân Luận Kiếm tại Mộ Binh Quan

Với mong muốn được phục vụ và luôn mang đến những thuận tiện tốt nhất giúp quý đồng đạo có thể dễ dàng tham gia chinh phục những thách thức tại thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ, việc báo danh Phong Vân Luận Kiếm đã được thay đổi như thông báo trong bản tin trước.

Tuy nhiên, sau khi áp dụng báo danh thông qua Phong Vân Chiêu Thư đã gây ra một số vấn đề bất cập, do đó, kể từ 14/06/2012, cách báo danh mới sẽ được thay đổi như sau:

 • Báo danh tham gia Phong Vân Luận Kiếm tại 02 NPC Mộ Binh Quan thành Đại Lý.
 • Hình ảnh NPC

  Võ Lâm Truyền Kỳ

  Đại Lý (201/203)

  Võ Lâm Truyền Kỳ

  Đại Lý (196/205)

 • Khi đối thoại với NPC Vệ Binh Thành Môn, sử dụng Thần Hành Phù hoặc Phong Vân Chiêu Thư, nhân vật sẽ được đưa đến vị trí của các NPC Mộ Binh Quan tương ứng.
 • Ngoài ra, 02 NPC Quân Nhu Quan sẽ đứng cạnh 02 NPC báo danh để giúp đồng đạo tiện việc theo dõi các thông tin và sử dụng điểm tích lũy.

Hy vọng với việc cập nhật mới này, con đường hành tẩu của quý đồng đạo sẽ được thuận hành hơn. Thân chúc đồng đạo mỗi ngày có thêm nhiều niềm vui mới cùng các bằng hữu chốn võ lâm.

Nay kính báo,