Khuyến mãi Kỳ Trân Các - siêu khủng tháng 3

Q úy nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ thân mến, tưng bừng chào tháng 3, Kỳ Trân Các sẽ mở đợt khuyến mãi siêu ưu đãi gồm một số vật phẩm mới cùng nhiều vật phẩm khác, thân mời quý nhân sĩ đến sở hữu để làm hành trang cho những chặng đường bôn tẩu hành hiệp sắp tới.

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 04h00 - 07h00 ngày 03/03 đến 24h00 ngày 08/03/2023
 • Danh sách các vật phẩm bán: Vui lòng xem bên dưới.
 • Lưu ý: Tất cả các vật phẩm khuyến mãi giảm giá sẽ hiển thị tại mục HOT trong Kỳ Trân Các.

Vật phẩm bán tại Kỳ Trân Các

Danh sách vật phẩm  Giá gốc Giá
khuyến mãi
Diệu Dương Bảo Rương - 1 Món 250 200
Túi Thiên Hỏa Liệt Tửu
(Mở nhận 100 Thiên Hỏa Liệt Tửu - HSD 30 ngày)
100 80
Chìa khóa Hoàn Mỹ 7 6
Túi Chìa khóa Hoàn Mỹ
(Mở nhận 100 Chìa khóa Hoàn Mỹ - HSD 30 ngày)
700 600
Túi Hàn Thiên Thúy Ngọc
(Mở nhận 100 Hàn Thiên Thúy Ngọc, không khóa, HSD 30 ngày)
90 60
Túi Trạm Lam Thúy Ngọc
(Mở nhận 100 Trạm Lam Thúy Ngọc, không khóa, HSD 30 ngày)
90 70
Túi Vũ Hoa Thạch
(Mở nhận 100 Vũ Hoa Thạch, không khóa, HSD 30 ngày)
280 150
Bằng Chứng Lý Bạch  100 70
Bằng Chứng Tiêu Phong 100 70
Bằng Chứng Hoàn Nhan 100 70
Hộp Tương Phùng Mật Lệnh - HSD 7 ngày 150 100
Túi Chìa khóa Ấn Chiến (HSD 7 ngày)
(Mở nhận 100 Chìa khóa Ấn Chiến - HSD 7 ngày)
700 500
Túi Chìa khóa Rương Đồng Hành
(Mở nhận 100 Chìa khóa Rương Đồng Hành - HSD 7 ngày)
700 500
Túi Chìa khóa Tinh Mỹ
(Mở nhận 100 Chìa khóa Tinh Mỹ - HSD 7 ngày)
700 500
Túi Chìa khóa Tinh Xảo
(Mở nhận 100 Chìa khóa Tinh Xảo - HSD 7 ngày)
700 400
Cửu Thiên Bí Bảo (HSD: 14 ngày) - 25
Đại Bách Luyện Thành Cương (HSD: 14 ngày) 100 80
Lễ Bao Đại Tinh Ngọc (HSD: 7 ngày) 40 15
Chìa Vàng (HSD: 7 ngày) 100 70
Thiên Sơn Đại Thánh Thủy (HSD: 7 ngày) 60 40
Bí kíp Bạn Đồng Hành (HSD: 7 ngày) 380 280
Kim Tinh 150 120
Tín vật Vũ Hồn - HSD 30 ngày 300 100
Tín vật môn phái - HSD 30 ngày 300 150
Chìa khóa Hoàn Mỹ (HSD: 14 ngày) 7 6
Chìa khóa Tinh Mỹ (HSD: 14 ngày) 7 5
Chìa khóa Tinh Xảo (HSD: 14 ngày) 7 4
Chìa khóa Đồng Hành (HSD: 14 ngày) 7 5
Chìa khóa Ấn Chiến (HSD: 14 ngày) 7 5
Lang Hạo - Thiên Thạch (HSD: 14 ngày) 200 150
Triệu Mãnh - Thiên Thạch (HSD: 14 ngày) 400 300
Lễ Bao Hồng Vận (HSD: 7 ngày) 80 70
Lễ Bao May Mắn (HSD: 7 ngày) 15 10
Bí kíp mở rương 4 (khóa vĩnh viễn - HSD: 14 ngày) 200 120
Bí kíp mở rương 5 (khóa vĩnh viễn - HSD: 14 ngày) 400 250
Bí kíp mở rương (khóa vĩnh viễn - HSD: 14 ngày) 600 400
Anh Hào Tinh Thạc (HSD: 14 ngày) 100 70
Anh Hào Lệnh (HSD: 14 ngày) 200 140

Vật phẩm mới bán Kỳ Trân Các

Danh sách  mở bán Giá bán Ghi chú
Thiên Niên Hà Thủ Ô 15 -
Hộp Quà THĐNB 18
(HSD: 14 ngày)
200
 • Sử dụng nhận 10 tỷ EXP, 10K Chân Nguyên, tối đa sử dụng 3 hộp
Hộp Quà THĐNB 19
 
(HSD: 14 ngày)
200
 • Sử dụng nhận 10 tỷ EXP, 10K Chân Nguyên, tối đa sử dụng 5 hộp
Hộp Quà THĐNB 20
 
(HSD: 14 ngày)
200
 • Sử dụng nhận 10 tỷ EXP, 10K Chân Nguyên, tối đa sử dụng 15 hộp
Hộp Quà THĐNB 21
(HSD: 14 ngày)
200
 • Sử dụng nhận 10 tỷ EXP, 10K Chân Nguyên, 300 Huyền Nguyên, tối đa sử dụng 10 hộp
Hộp quà THĐNB 22
(HSD: 14 ngày)
250
 • Sử dụng nhận 10 tỷ EXP, 10000 chân nguyên, 500 huyền nguyên
 • Giới hạn: Tối đa sử dụng 10 hộp/nhân vật
Hộp Cường Hóa 50
(khóa vĩnh viễn - HSD: 14 ngày)
150
 • Tính chất: khóa vĩnh viễn, không thể ném ra, không thể giao dịch.
 • Sử dụng nhận: 200 Hàn Thiên Thúy Ngọc, 50 Vũ Hoa Thạch.
 • Hạn sử dụng 7 ngày.
 • Tính chất: khóa vĩnh viễn, không thể ném ra, không thể giao dịch.
 • Giới hạn: Tối đa 20 hộp/ nhân vật
Hộp Cường Hóa cấp 100
(khóa vĩnh viễn - HSD: 14 ngày)
200
 • Tính chất: khóa vĩnh viễn, không thể ném ra, không thể giao dịch.
 • Sử dụng nhận: 200 Trạm Lam Thúy Ngọc, 50 Vũ Hoa Thạch.
 • Hạn sử dụng 7 ngày.
 • Tính chất: khóa vĩnh viễn, không thể ném ra, không thể giao dịch.
 • Giới hạn: Tối đa 20 hộp/ nhân vật
Hộp Ấn Chiến
(khóa vĩnh viễn - HSD: 14 ngày)
200
 • Tính chất: khóa vĩnh viễn, không thể ném ra, không thể giao dịch.
 • Sử dụng nhận: 50 Tẩy Luyện Châu. Hạn sử dụng 7 ngày.
 • Tính chất: khóa vĩnh viễn, không thể ném ra, có thể giao dịch.
 • Giới hạn: Tối đa 20 hộp/ nhân vật
Hộp Uẩn Linh
(khóa vĩnh viễn - HSD: 14 ngày)
200
 • Tính chất: khóa vĩnh viễn, không thể ném ra, không thể giao dịch.
 • Sử dụng nhận: 100 Uẩn Linh Yếu Quyết. Hạn sử dụng 7 ngày.
 • Tính chất: khóa vĩnh viễn, không thể ném ra, có thể giao dịch.
 • Giới hạn: Tối đa 20 hộp/ nhân vật
Hộp Quà Tháng 3
(khóa vĩnh viễn - HSD: 14 ngày)
300
 • Sử dụng nhận: 10 tỷ EXP, 10.000 Chân Nguyên, 500 Huyền Nguyên.
 • Giới hạn: Tối đa 20 hộp/ nhân vật
Hộp quà Định Mạnh Đan
(khóa vĩnh viễn - HSD: 14 ngày)
230
 • Sử dụng nhận: 100 Định Mạnh Đan (khóa, không HSD)
 • Giới hạn: Tối đa 20 hộp/ nhân vật
Hộp quà Huyền Nguyên Đan
(khóa vĩnh viễn - HSD: 14 ngày)
200
 • Sử dụng nhận: 100 Huyền Nguyên Đan (khóa, không HSD)
 • Giới hạn: Tối đa 20 hộp/ nhân vật
Hộp quà Bạch Tinh Ngọc
(khóa vĩnh viễn - HSD: 14 ngày)
100
 • Sử dụng nhận: 100 Bạch Tinh Ngọc (khóa, không HSD)
 • Giới hạn: Tối đa 20 hộp/ nhân vật
Hộp quà Thanh Tinh Ngọc
(khóa vĩnh viễn - HSD: 14 ngày)
500
 • Sử dụng nhận: 100 Thanh Tinh Ngọc (khóa, không HSD)
 • Giới hạn: Tối đa 20 hộp/ nhân vật
Hộp quà Lam Tinh Ngọc
(khóa vĩnh viễn - HSD: 14 ngày)
700
 • Sử dụng nhận: 100 Lam Tinh Ngọc (khóa, không HSD)
 • Giới hạn: Tối đa 20 hộp/ nhân vật
Hộp quà Tử  Tinh Ngọc
(khóa vĩnh viễn - HSD: 14 ngày)
1200
 • Sử dụng nhận: 10 Tử Tinh Ngọc (khóa, không HSD)
 • Giới hạn: Tối đa 20 hộp/ nhân vật
Hộp Ủy Nhiệm Tiêu Cao Cấp
(khóa vĩnh viễn - HSD: 14 ngày)
120
 • Sử dụng nhận: 20 Ủy Nhiệm Tiêu Cao Cấp (khóa, HSD: 14 ngày)
 • Giới hạn: Tối đa 100 hộp/ nhân vật
Hộp Đại Hộ Mạch Đơn
(khóa vĩnh viễn - HSD: 14 ngày)
400
 • Sử dụng nhận: 100 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa, HSD 30 ngày)
 • Giới hạn: Tối đa 10 hộp/ nhân vật

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Trân trọng.