Chỉnh sửa tính năng Thất Thành Đại Chiến

Chỉnh sửa tính năng Thất Thành Đại Chiến

Ngày mai 29/04/2011, Võ Lâm Thu Phí sẽ tiếp tục cập nhật mới bản chỉnh sửa tính năng Thất Thành Đại Chiến. Bây giờ, mời quý đồng đạo xem qua nội dung chỉnh sửa của tính năng Thất Thành Đại Chiến.

Chỉnh sửa tính năng Thất Thành Đại Chiến

Mô tả vật phẩm
Tên vật phẩm Ghi chú
Công Thành Lễ Bao
 • Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán, ném ra. Không được: Xếp chồng. Bán shop 0 lượng.
 • Cách sử dụng: Nhấn chuột phải vào vật phẩm.
 • Ghi chú trên vật phẩm: “Phần thưởng khi chiến đấu hết mình trong Thất Thành Đại Chiến“.
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày.
Vệ Trụ Lễ Bao
 • Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán, xếp chồng 50 cái/1 ô, bán shop 0 lượng, không được ném ra
 • Cách sử dụng: Nhấn chuột phải vào vật phẩm.
 • Ghi chú trên vật phẩm: ““Phần thưởng khi chiến đấu hết mình trong Thất Thành Đại Chiến“.
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Nội dung chỉnh sửa
 • Bổ sung các dòng chọn để truyền tống vào 7 bản đồ trong chiến trường vào vật phẩm Thần Hành Phù.
 • Khi người chơi chết sẽ truyền tống về nơi vừa mới lưu rương gần đây nhất.
 • Bỏ đi phần thưởng điểm kinh nghiệm nhận được khi online liên tục 5 phút trong chiến trường.
 • Bổ sung phần thưởng chiếm Long Trụ.
 • Bang hội chiếm được Long Trụ và thủ được Long Trụ đó liên tục trong 5 phút (tính từ lúc chiếm được Long Trụ) thì hệ thống sẽ tính là bang hội đó nhận được hệ số thưởng là 1 con số.
 • Hệ số thưởng nhận được sẽ phụ thuộc vào Long Trụ của từng thành. Cụ thể như sau:

  STT Long Trụ của thành Hệ số thưởng
  1 Biện Kinh 4
  2 Lâm An 3
  3 Thành Đô 2
  4 Phượng Tường
  5 Tương Dương
  6 Dương Châu 1
  7 Đại Lý
 • Hệ số thưởng sẽ được cộng dồn nếu bang hội chiếm và thủ được nhiều Long Trụ của nhiều thành thỏa điều kiện thời gian.

  + Ví dụ: Bang A chiếm và thủ được Long Trụ của Biện Kinh trong 5 phút thì hệ số thưởng là 4. Sau đó Bang A lại chiếm và thủ được Long Trụ của Dương Châu trong 5 phút thì hệ số thưởng của bang là 4+1=5.
 • Cùng 1 Long Trụ của 1 thành, bang hội có thể nhận nhiều lần hệ số thưởng khi nhiều lần tái chiếm và thủ Long Trụ đó thỏa điều kiện thời gian.

  + Ví dụ: Bang A chiếm và thủ được Long Trụ của Lâm An trong 5 phút thì hệ số thưởng là 3. Sau đó Bang A bị mất Long Trụ này rồi kế tiếp tái chiếm lại và thủ Long Trụ này trong 5 phút thì hệ số thưởng lúc này là 3+3=6.
 • Nếu 1 bang hội chiếm 1 trụ của 1 thành trong thời gian 10 phút hoăc hơn nữa thì cũng chỉ nhận được 1 lần phần thưởng của Long trụ đó.

  + Ví du: Bang A chiếm và thủ được Long Trụ của Biện Kinh liên tục trong 10 phút hoặc hơn thì vẫn chỉ nhận được hệ số thưởng là 4.
 • Nhân vật online liên tục 1 phút trong chiến trường sẽ nhận được 1 điểm tích lũy.
 • Kết  thúc trận chiến nếu bang có hệ số thưởng là “N” thì chỉ những thành viên trong bang có điểm tích lũy từ 30 trở lên mới có thể nhận phần thưởng ở NPC Xa Phu Công Thành. Phần thưởng đồng thời nhận được là:

  + Phần thưởng điểm kinh nghiệm = N * 2,500,000 điểm kinh nghiệm cộng dồn.

  + Phần thưởng vật phẩm: sẽ có xác suất N*2/M nhận được 1 Vệ Trụ Lễ Bao (Với M là tổng số thành viên trong bang có điểm tích lũy từ 30 trở lên mà hệ thống ghi nhận sau khi kết thúc trận chiến).

  + Lưu ý: Mỗi thành viên chỉ nhận được tối đa 1 Vệ Trụ Lễ Bao.
 • Sử dụng Vệ Trụ Lễ Bao và Công Thành Lễ Bao sẽ ngẫu nhiên nhận được vật phẩm thưởng sau:

  STT Vật phẩm thưởng
  1
   Các loại Đồ Phổ Tử Mãng
  2
   Điểm kinh nghiệm
  3
   Các vật phẩm quý hiếm
 • Phần thưởng từng thành :

  Chiếm hoặc thủ thành thành công Phần thưởng tương ứng
  Biện Kinh 180 Công Thành Lễ Bao
  Lâm An 120Công Thành Lễ Bao
  Thành Đô 80 Công Thành Lễ Bao
  Phượng Tường
  Tương Dương
  Dương Châu 40 Công Thành Lễ Bao
  Đại Lý

Lưu ý

 • Nếu 1 bang hội chiếm được nhiều thành thì tổng phần thưởng sẽ được cộng dồn.
 • Phần thưởng này chỉ có bang chủ mới có thể nhận được ở NPC Xa Phu Công Thành. Tổng số lượng vật phẩm thưởng Công Thành Lễ Bao được hiển thị ở NPC Xa Phu Công Thành.
 • Mỗi lần nhận thưởng bang chủ chỉ có thể nhận tối đa 50 Công Thành Lễ Bao. Sau khi bang chủ nhận phần thưởng thành công thì số lượng Công Thành Lễ Bao được hiển thị ở NPC Xa Phu Công Thành sẽ bị khấu trừ tương ứng.
 • Để nhận các phần thưởng là Công Thành Lễ Bao và Vệ Trụ Lễ Bao, người chơi cần:

  + Hành trang phải còn 60 ô trống.

  + Mỗi lần nhận cách 5 phút.

  + Thời gian nhận: Sau khi kết thúc công thành là 21h30 đến 23h50 cùng ngày (Sau 23h50 cùng ngày thì phần thưởng sẽ bị xóa)
 • Thay đổi điều kiện về thời gian vào bang để tham gia công thành:

  + Trước khi điều chỉnh: Cần phải vào bang trước 7 ngày mới có thể tham gia công thành.

  + Sau khi điều chỉnh: Cần phải vào bang trước 1 ngày thì có thể tham gia công thành.