4h00 - 07/06: Bảo trì máy chủ cập nhật hệ thống

Thân gửi quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ,

Các máy chủ Võ Lâm Truyền Kỳ sẽ được bảo trì trong thời gian sau đây để nâng cấp hệ thống và cập nhật tính năng, nay được thông báo đến tất cả nhân sĩ gần xa. Quý nhân sĩ lưu ý để thuận đường bôn tẩu, rất mong quý nhân sĩ thông cảm cho sự gián đoạn này.

  • Thời gian bảo trì: Từ sau bảo trì 04h00 - 07h00 ngày 07/06/2024
  • Nội dung cập nhậtKỳ Trân Các mở bán Túi Truyền Kỳ Lệnh Bài Phúc Lợi, Hộp Thăm tại máy chủ Truyền Kỳ + Cao Thủ

Võ Lâm TRuyền Kỳ

Nếu có thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ hãy gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hay liên hệ trực tiếp đến tổng đài 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.