29/08: Nhận quà hỗ trợ bảo trì tại Lễ Quan

Thân gửi quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ,

Liên quan đến lỗi Năng Động ngày 25/08 tại cụm Cao Thủ và bảo trì máy chủ Tình Nghĩa Giang Hồ ngày 25/08 vừa qua, nay Bổn Trang xin thông báo gửi một phần quà hỗ trợ đến quý nhân sĩ thuộc các máy chủ này thay cho lời cáo lỗi chân thành, mong quý nhân sĩ đến NPC Lễ Quan nhận trong thời gian quy định nhé.

  • Thời gian nhận hỗ trợ: Sau bảo trì ngày 29/08 đến 24h00 ngày 31/08/2023
  • Nơi nhận: NPC Lễ Quan tại các thôn trấn
  • Nhân vật nhận: Thành viên máy chủ cụm Cao Thủ và máy chủ mới Tình Nghĩa Giang Hồ
  • Lưu ý: 
   • Mỗi nhân vật chỉ nhận 1 lần duy nhất. Rương hành trang cần 30 ô trống.
   • Dòng chọn nhận quà ở Đại Lý đóng từ 10h00 ngày 30/08/2023
  • Phần quà hỗ trợ: 
Máy chủ Điều kiện nhận Quà hỗ trợ Số lượng HSD
Cụm Cao Thủ Trùng Sinh 7, cấp 170 trở lên Kinh nghiệm cộng dồn 15 tỷ -
Chân nguyên 15,000 -
Huyền nguyên 1,500 -
Định mạch đan (khóa) 50 -
Đại hộ mạch đơn Lv1 (khóa) 30 -
Huyền nguyên đan (khóa) 50 7 ngày
Rương đại hiệp (khóa) 1 7 ngày
Ngự Phong (khóa) 1 14 ngày
Máy chủ mới
Tình Nghĩa Giang Hồ
Trùng Sinh 6, cấp 170 trở lên Rương đại hiệp đại may mắn (khóa) 1 7 ngày
Mặt nạ phục hổ (khóa) 1 14 ngày
Siêu quang hoàng kim (khóa) 1 14 ngày
Thanh minh ấn giám hạ (khóa) 1 14 ngày

Võ Lâm TRuyền Kỳ

Một lần nữa, xin chân thành cáo lỗi đến quý nhân sĩ về sự cố bất tiện vừa qua. Nếu có thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ hãy gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hay liên hệ trực tiếp đến tổng đài 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.