27/03: Khuyến mãi Kỳ Trân Các trong 5 ngày

Sẵn sàng cho những hoạt động hấp dẫn diễn ra sắp tới tại Võ Lâm Truyền Kỳ, Kỳ Trân Các sẽ mở đợt khuyến mãi vật phẩm giá ưu đãi sau đây, quý nhân sĩ có thể thu thập liền ngay những vật phẩm hỗ trợ tích cực cho quý nhân sĩ trên hành trình bôn tẩu hành hiệp ngày xuân nhé.

  • Thời gian mở bán: Sau bảo trì định kỳ ngày 27/03 đến 24h00 ngày 31/03/2024
  • Danh sách các vật phẩm bán: Vui lòng xem bên dưới.
  • Lưu ý:
    • Tất cả các vật phẩm khuyến mãi giảm giá sẽ hiển thị tại mục HOT trong Kỳ Trân Các.
    • Sau thời gian khuyến mãi, giá các vật phẩm trở về giá gốc.

Võ Lâm Truyền Kỳ

Vật phẩm bán tại Kỳ Trân Các

Danh sách vật phẩm  Giá gốc Giá
khuyến mãi
Ghi chú
Hộp Cường Hóa cấp 150 (Khóa, HSD 14 ngày) 350 - - Tính chất: Khóa vĩnh viễn, không thể ném ra, không thể giao dịch.
- Sử dụng nhận: 200 Băng Thanh Thúy Ngọc, HSD 14 ngày, 15 Đại Hộ Mạch Đơn LV1 - HSD 14 ngày + 5000 Chân Nguyên
- Tính chất: Khóa vĩnh viễn, không thể ném ra, không thể giao dịch, HSD 14 ngày
- Giới hạn: Tối đa 20 hộp/ nhân vật
Hộp Mảnh Phách Tinh Ngọc (HSD 7 ngày) 50 45 -
Túi Băng Thanh Thúy Ngọc (HSD 7 ngày) 100 90 - Mở nhận 100  Băng Thanh Thúy Ngọc - HSD 30 ngày
Thiên Công Kỳ Thư (HSD 14 ngày) 100 80 -
Tập Nan Bí Phổ (HSD 14 ngày) 200 160 -
Lệnh Bài Truyền Kỳ (HSD 7 ngày) 50 35 -
Túi Lệnh Bài Truyền Kỳ (HSD 7 ngày) 450 300 - Mở nhận 10Lệnh Bài Truyền Kỳ, không khóa, HSD 7 ngày
Túi quà kinh mạch (HSD:14 ngày) - 320 - Sử dụng nhận: 20 Đại Hộ Mạch Đơn LV1 (Khóa, HSD 14 ngày)
- Giới hạn: Tối đa 50 túi/ nhân vật
Thanh Linh Đan - (HSD 7 Ngày) 20 10 -
Địa Linh Đan  - (HSD 7 Ngày) 40 20 -
Thiên Linh Đan  - (HSD 7 Ngày) 60 30 -
Lễ Bao Cát Tường  - (HSD 7 Ngày) 50 40 -
Tín Vật Tiêu Dao  - (HSD 30 Ngày) 250 100 -
Diệu Dương Bảo Rương - 1 Món 250 150 -
Chìa Khóa Hoàn Mỹ 7 6 -
Túi Chìa Khóa Hoàn Mỹ 700 500 - Mở nhận 100 Chìa khóa Hoàn Mỹ, HSD 30 ngày
Túi Hàn Thiên Thúy Ngọc 90 60 - Mở nhận 100 Hàn Thiên Thúy Ngọc, không khóa, HSD 30 ngày
Túi Trạm Lam Thúy Ngọc 90 70 - Mở nhận 100 Trạm Lam Thúy Ngọc, không khóa, HSD 30 ngày
Túi Vũ Hoa Thạch 280 150 - Mở nhận 100 Vũ Hoa Thạch, không khóa, HSD 30 ngày
Bằng Chứng Lý Bạch  100 70 -
Bằng Chứng Tiêu Phong 100 70 -
Bằng Chứng Hoàn Nhan 100 70 -
Hộp Tương Phùng Mật Lệnh - HSD 7 ngày 150 100 - Mở nhận 9 Tương Phùng Mật Lệnh, không khóa, HSD 7 ngày
Túi Chìa Khóa Ấn Chiến (HSD 7 ngày) 700 300 - Mở nhận 100 Chìa khóa Ấn Chiến - HSD 7 ngày
Túi Chìa Khóa Rương Đồng Hành 700 400 - Mở nhận 100 Chìa khóa Rương Đồng Hành - HSD 7 ngày
Túi Chìa Khóa Tinh Mỹ 700 400 - Mở nhận 100 Chìa khóa Tinh Mỹ - HSD 7 ngày
Túi Chìa Khóa Tinh Xảo 700 300 - Mở nhận 100 Chìa khóa Tinh Xảo - HSD 7 ngày
Cửu Thiên Bí Bảo (HSD: 14 ngày) - 25 -
Đại Bách Luyện Thành Cương  (HSD: 14 ngày) 100 80 -
Lễ Bao Đại Tinh Ngọc (HSD: 7 ngày) 40 20 -
Chìa Vàng (HSD: 7 ngày) 100 80 -
Thiên Sơn Đại Thánh Thủy (HSD: 7 ngày) 60 40 -
Bí Kíp Bạn Đồng Hành (HSD: 7 ngày) 380 200 -
Kim Tinh 150 110 -
Tín vật Vũ Hồn - HSD 30 ngày 300 100 -
Tín vật môn phái - HSD 30 ngày 300 150 -
Chìa Khóa Hoàn Mỹ (HSD: 14 ngày) 7 5 -
Chìa Khóa Tinh Mỹ (HSD: 14 ngày) 7 4 -
Chìa Khóa Tinh Xảo (HSD: 14 ngày) 7 3 -
Chìa Khóa Đồng Hành (HSD: 14 ngày) 7 4 -
Chìa Khóa Ấn Chiến (HSD: 14 ngày) 7 3 -
Lang Hạo - Thiên Thạch (HSD: 14 ngày) 200 150 -
Triệu Mãnh - Thiên Thạch (HSD: 14 ngày) 400 300 -
Lễ Bao Hồng Vận (HSD: 7 ngày) 80 70 -
Lễ Bao May Mắn (HSD: 7 ngày) 15 10 -
Thiên Niên Hà Thủ Ô - 15 -
Hộp Quà THĐNB 18 (HSD: 14 ngày) 200 - - Sử dụng nhận: 10000 điểm chân nguyên & 10 tỷ Exp
- Tối đa: 3 hộp/ nhân vật
Hộp Quà THĐNB 19 (HSD: 14 ngày) 200 - - Sử dụng nhận: 10000 điểm chân nguyên & 10 tỷ Exp
- Tối đa: 5 hộp/ nhân vật
Hộp Quà THĐNB 20 (HSD: 14 ngày) 200 - - Sử dụng nhận: 10000 điểm chân nguyên & 10 tỷ Exp
- Tối đa: 15 hộp/ nhân vật
Hộp Quà THĐNB 21 (HSD: 14 ngày) 200 - - Sử dụng nhận: 10000 điểm chân nguyên & 10 tỷ Exp, 300 điểm chân nguyên
- Tối đa: 10 hộp/ nhân vật
Hộp quà THĐNB 22 (HSD: 14 ngày) 250 - - Sử dụng nhận: 10 tỷ EXP, 10000 chân nguyên, 500 huyền nguyên
- Giới hạn: Tối đa sử dụng 10 hộp/nhân vật
Hộp quà THĐNB 23 (HSD: 14 ngày) 680 500 - Sử dụng nhận: 20 tỷ EXP, 20000 chân nguyên, 1000 huyền nguyên, 200 Bang Thanh Thúy Ngọc, 100 Trạm Lam Thúy Ngọc
- Giới hạn: Tối đa sử dụng 5 hộp/nhân vật
Hộp Cường Hóa cấp 100
(Khóa vĩnh viễn - HSD: 14 ngày)
- 130 - Tính chất: Khóa vĩnh viễn, không thể ném ra, không thể giao dịch.
- Sử dụng nhận: 200 Trạm Lam Thúy Ngọc, 50 Vũ Hoa Thạch. Hạn sử dụng 7 ngày.
- Tính chất: Khóa vĩnh viễn, không thể ném ra, không thể giao dịch.
- Giới hạn: Tối đa 20 hộp/ nhân vật
Hộp Ấn Chiến
(Khóa vĩnh viễn - HSD: 14 ngày)
- 200 - Tính chất: Khóa vĩnh viễn, không thể ném ra, không thể giao dịch.
- Sử dụng nhận: 50 Tẩy Luyện Châu. Hạn sử dụng 7 ngày.
- Tính chất: Khóa vĩnh viễn, không thể ném ra, có thể giao dịch.
- Giới hạn: Tối đa 20 hộp/ nhân vật
Hộp Quà Tri Ân
(Khóa vĩnh viễn - HSD: 14 ngày)
- 300 - Sử dụng nhận: 10 tỷ EXP, 10.000 Chân Nguyên, 10 Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1 - Khóa)
- Giới hạn: Tối đa 20 hộp/ nhân vật
Hộp quà Huyền Nguyên Đan
(Khóa vĩnh viễn - HSD: 14 ngày)
300 130 - Sử dụng nhận: 100 Huyền Nguyên Đan (Khóa, không HSD)
- Giới hạn: Tối đa 20 hộp/ nhân vật
Hộp quà Bạch Tinh Ngọc
(Khóa vĩnh viễn - HSD: 14 ngày)
- 40 - Sử dụng nhận: 100 Bạch Tinh Ngọc (Khóa, không HSD)
- Giới hạn: Tối đa 20 hộp/ nhân vật
Hộp quà Thanh Tinh Ngọc
(Khóa vĩnh viễn - HSD: 14 ngày)
- 300 - Sử dụng nhận: 100 Thanh Tinh Ngọc (Khóa, không HSD)
- Giới hạn: Tối đa 20 hộp/ nhân vật
Hộp quà Lam Tinh Ngọc
(Khóa vĩnh viễn - HSD: 14 ngày)
- 350 - Sử dụng nhận: 100 Lam Tinh Ngọc (Khóa, không HSD)
- Giới hạn: Tối đa 20 hộp/ nhân vật
Hộp quà Tử  Tinh Ngọc
(Khóa vĩnh viễn - HSD: 14 ngày)
- 470 - Sử dụng nhận: 10 Tử Tinh Ngọc (Khóa, không HSD)
- Giới hạn: Tối đa 20 hộp/ nhân vật
Bí kíp mở rương 4
(Khóa vĩnh viễn - HSD: 14 ngày)
200 120 - Mở rương hành trang 4
Bí kíp mở rương 5
(Khóa vĩnh viễn - HSD: 14 ngày)
400 230 - Mở rương hành trang 5
Bí kíp mở rương 6
(Khóa vĩnh viễn - HSD: 14 ngày)
600 380 - Mở rương hành trang 6
Anh Hào Tinh Thạch (HSD: 14 ngày) 100 60 -
Anh Hào Lệnh (HSD: 14 ngày) 200 120 -

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Trân trọng.