24/11: Kỳ Trân Các siêu khuyến mãi nhiều vật phẩm

Q úy nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ thân mến, ngay trong cuối tháng 11 và đầu tháng 12/2022, Kỳ Trân Các sẽ mở đợt khuyến mãi siêu ưu đãi gồm một số vật phẩm mới cùng nhiều vật phẩm khác, hãy đến thu thập để chuẩn bị cho những cuộc tranh hùng xưng bá trong toàn cõi võ lâm nhé.

  • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 04h00 - 08h00 ngày 24/11 đến 24h00 ngày 04/12/2022
  • Danh sách các vật phẩm bán: Xem bên dưới.

Vật phẩm mới trên Kỳ Trân Các

Danh sách vật phẩm mở bán Giá gốc Giá khuyến mãi
Hộp Tương Phùng Mật Lệnh - HSD 7 ngày 150 120
Rương Văn Cương Thường 50 25
Rương Văn Cương Đặc Biệt 100 50
Võ Học Kinh Nhu  (HSD 14 ngày) 180 100
Đại Thành Bí Kíp 150 (HSD 14 ngày) 500 100
Sách kĩ năng cấp 150 cấp 21 (7 ngày) 50 -
Sách kĩ năng cấp 150 cấp 22 (7 ngày) 50 -
Sách kĩ năng cấp 150 cấp 23 (7 ngày) 50 -
Sách kĩ năng cấp 150 cấp 24 (7 ngày) 50 -
Nguyệt Khuyết Bảo Rương 100 -
Túi Chìa Khóa Ấn Chiến (HSD 7 ngày)
(Mở nhận 100 Chìa khóa Ấn Chiến - HSD 7 ngày)
700 500
Túi Chìa Khóa Rương Đồng Hành
(Mở nhận 100 Chìa khóa Rương Đồng Hành - HSD 7 ngày)
700 600
Túi Chìa Khóa Tinh Mỹ
(Mở nhận 100 Chìa khóa Tinh Mỹ - HSD 7 ngày)
700 500
Túi Chìa Khóa Tinh Xảo
(Mở nhận 100 Chìa khóa Tinh Xảo - HSD 7 ngày)
700 400
Bùa Uẩn Linh Sức Mạnh cấp 10  - HSD 7 ngày 150  
Bùa Uẩn Linh Ngoại Công cấp 10 - HSD 7 ngày 150  
Bùa Uẩn Linh Nội Công cấp 10 - HSD 7 ngày 150  
Bùa Uẩn Linh Thân Pháp cấp 10 - HSD 7 ngày 150  

Vật phẩm bán trên Kỳ Trân Các

Danh sách vật phẩm mở bán Giá gốc Giá khuyến mãi
Cửu Thiên Bí Bảo (HSD: 14 ngày) - 25
Đại Bách Luyện Thành Cương (HSD: 14 ngày) 100 80
Lễ Bao Đại Tinh Ngọc (HSD: 7 ngày) 40 15
Chìa Vàng (HSD: 7 ngày) 100 70
Thiên Sơn Đại Thánh Thủy (HSD: 7 ngày) 60 40
Bí Kíp Bạn Đồng Hành  380 280
Kim Tinh 150 120
Tín vật Vũ Hồn 300 100
Tín vật Môn Phái (HSD: 7 ngày) 300 150
Chìa Khóa Tinh Mỹ (HSD: 23:59 - 04/12/2022) 7 5
Chìa Khóa Tinh Xảo (HSD: 23:59 - 04/12/2022) 7 4
Chìa Khóa Đồng Hành (HSD: 23:59 - 04/12/2022) 7 6
Chìa Khóa Ấn Chiến (HSD: 23:59 - 04/12/2022) 7 5
Lang Hạo - Thiên Thạch (HSD: 14 ngày) 200 150
Triệu Mãnh - Thiên Thạch (HSD: 14 ngày) 400 300
Huyết Chiến Lễ Hộp (giảm giá vĩnh viễn) 200 80
Lễ Bao Hồng Vận (HSD: 7 ngày) 80 70
Lễ Bao May Mắn (HSD: 7 ngày) 15 10
Rương Tinh Thần Thạch (HSD: 7 ngày) 180 70
Diệu Dương Tinh Thạch 100 60
Thiên Niên Hà Thủ Ô (HSD: 7 ngày) - 15
Hộp Quà THĐNB 18 (HSD: 14 ngày)
[sử dụng nhận 10 tỷ EXP, 10K Chân Nguyên, tối đa sử dụng 3 hộp]
- 200
Hộp Quà THĐNB 19 (HSD: 14 ngày)
[sử dụng nhận 10 tỷ EXP, 10K Chân Nguyên, tối đa sử dụng 5 hộp]
- 200
Hộp Quà THĐNB 20 (HSD: 14 ngày)
(sử dụng nhận 10 tỷ EXP, 10K Chân Nguyên, tối đa sử dụng 15 hộp]
- 200
Hộp Quà THĐNB 21 (HSD: 14 ngày)
[sử dụng nhận 10 tỷ EXP, 10K Chân Nguyên, 300 Huyền Nguyên, tối đa sử dụng 10 hộp)
- 300
Hộp quà THĐNB 22 (HSD: 14 ngày)
[Sử dụng nhận 10 tỷ EXP, 10K Chân Nguyên, 500 Huyền Nguyên. Tối đa sử dụng 10 hộp/nhân vật]
- 350
Hộp Cường Hóa 50 - Tháng 11 (HSD: 14 ngày)
 Không ném ra, không giao dịch.  Tối đa 20 hộp/nhân vật
[Sử dụng nhận: 200 Hàn Thiên Thúy Ngọc, 50 Vũ Hoa Thạch. HSD 7 ngày, khóa, không ném ra, không giao dịch]
- 150
Hộp Cường Hóa cấp 100 - Tháng 11 (HSD: 14 ngày)
 Không ném ra, không giao dịch. Tối đa 20 hộp/nhân vật
[Sử dụng nhận: 200 Trạm Lam Thúy Ngọc, 50 Vũ Hoa Thạch. HSD 7 ngày, khóa, không ném ra, không giao dịch]
- 200
Hộp Ấn Chiến -Tháng 11 (HSD: 14 ngày)
Không ném ra, không giao dịch. Tối đa 20 hộp/nhân vật
[Sử dụng nhận: 50 Tẩy Luyện Châu. HSD 7 ngày, khóa, không ném ra, có thể giao dịch]
- 200
Hộp Uẩn Linh - Tháng 11 (HSD: 14 ngày)
Tính chất: Không ném ra, không giao dịch. Tối đa 20 hộp/nhân vật
[Sử dụng nhận: 100 Uẩn Linh Yếu Quyết. HSD 7 ngày, khóa, không ném ra, có thể giao dịch]
- 200
Hộp Quà Tháng 11 (HSD: 14 ngày)
Tối đa 20 hộp/nhân vật
[Sử dụng nhận: 10 tỷ EXP (không cộng dồn), 10.000 Chân Nguyên, 500 Huyền Nguyên]
- 350
Hộp quà Định Mạnh Đan (HSD: 14 ngày)
Tối đa 20 hộp/nhân vật
[Sử dụng nhận: 100 Định Mạnh Đan (khóa)]
300 230
Hộp quà Huyền Nguyên Đan (HSD: 14 ngày)
Tối đa 20 hộp/nhân vật
[Sử dụng nhận: 100 Huyền Nguyên Đan (khóa)]
300 200
Hộp quà Bạch Tinh Ngọc (HSD: 14 ngày)
Tối đa 20 hộp/nhân vật
[Sử dụng nhận: 100 Bạch Tinh Ngọc (khóa)]
- 120
Hộp quà Thanh Tinh Ngọc (HSD: 14 ngày)
Tối đa 20 hộp/nhân vật
[Sử dụng nhận: 100 Thanh Tinh Ngọc (khóa)]
- 600
Hộp quà Lam Tinh Ngọc (HSD: 14 ngày)
Tối đa 20 hộp/nhân vật
[Sử dụng nhận: 100 Lam Tinh Ngọc (khóa)]
- 800
Hộp quà Tử Tinh Ngọc (HSD: 14 ngày)
Tối đa 20 hộp/nhân vật
[Sử dụng nhận: 10 Tử Tinh Ngọc (khóa)]
- 2300
Hộp Ủy Nhiệm Tiêu Cao Cấp
Tối đa 100 hộp/nhân vật
[Sử dụng nhận: 20 Ủy Nhiệm Tiêu Cao Cấp (khóa)]
- 120
Bí kíp mở rương 4 (HSD: 14 ngày)
Mở rương hành trang 4
200 120
Bí kíp mở rương 5 (HSD: 14 ngày)
Mở rương hành trang 5
400 250
Bí kíp mở rương 6 ( HSD: 14 ngày)
Mở rương hành trang 6
600 400
Anh Hào Tinh Thạch (HSD: 23:59 - 04/12/2022) 100 70
Anh Hào Lệnh (HSD: 23:59 - 04/12/2022) 200 140
Hộp Đại Hộ Mạch Đơn
(HSD: 14 ngày)
Sử dụng nhận: 100 Đại Hộ Mạch Đơn (Khóa, HSD 30 ngày)
Giới hạn: Tối đa 10 hộp/ nhân vật
- 400

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Trân trọng.