17/06: Điều chỉnh phần thưởng Boss & kỹ năng Vũ Hồn

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ thân mến,

Giang hồ vốn rộng lớn, mà võ học thì lại vô biên, vô số anh hùng hào kiệt đang ngày đêm miệt mài tu luyện, nâng cao sức mạnh bản thân để thực hiện nghiệp lớn. Chính vì thế, bất kỳ ai tự mãn mà ngưng tập luyện, ắt hẳn bản thân sẽ thụt lùi, bị người đời bỏ xa. Và Võ Lâm Truyền Kỳ điều chỉnh phần thưởng các loại Boss và kỹ năng Vũ Hồn từ 17/06/2022, kính mời các quý nhân sĩ cùng tìm hiểu chi tiết:

Điều chỉnh kỹ năng Vũ Hồn

Vật phẩmSố lượng

Vũ Mục Di Thư

Giảm thời gian duy trì còn 4 giây cấp 40

Tăng thời gian phục hồi chiều thức 40 giây cấp 40


Huy Sư Diệt Lỗ

Giảm tỉ lệ chí mạng 80% cấp 40 và tối đá 85% cấp 45

Giảm phạm vi hiệu quả xuống 480

Giảm sát thương vật lý % ở tầng 2 Kinh Đào Phách Ngạn


Trí Dũng Siêu Luân

Thêm thuộc tính Kháng tất cả (Dương) tối đa 25% ở cấp 30


Thỉnh Anh Đề Nhuệ Lữ

Bỏ thuộc tính sinh lực tối đa, kháng tất cả (Dương)


Công Trung Bình Tính

Thêm thuộc tính Tỷ lệ giảm trọng kích tối đa 10% ở cấp 30

Thêm thuọc tính Xác suất hóa giải sát thương tối đa 10% ở cấp 30


Cô Tương Bách Chiến Hàm

Tốc độc đánh ngoại công (Dương) (tối đa 43% ở cấp 30)


Trừ Gian Diệt Nịnh

Tăng phạm vi hiệu quả lên 480

Tăng sát thương vật lý (%)

Cập nhật khác

 • Khắc phục lỗi bấm chuột phải vào hồng bao an khang, hồng bao sum vầy nhưng chưa bấm dùng hệ thống đã tính số lần sử dụng của nhân vật.
 • Khắc phục lỗi trạng thái phi chiến đấu khi sử dụng tâm tâm tương ánh phù.

Điều chỉnh phần thưởng Boss

Boss Tiêu Phong

Người chơi của bang hội nào tiêu diệt boss thì tất cả thành viên có trong bang đang đứng tại bản đồ xuất hiện boss sẽ nhận được phần thưởng sau

 • Exp: 300.000.000
 • Chân nguyên đơn đại (khóa): 30
Phần thưởng ngẫu nhiên
 Càn khôn song tuyệt bội  Diệu Dương Tinh Thạch
5 Mảnh Trang Sức cấp 1  Diệu Dương Lệnh
5 Mảnh Trang Sức cấp 2  Nguyệt Khuyết Tinh Thạch
5 Mảnh Trang Sức Cấp 3  Bách Luyện Thành Cương
5 Thiên Sơn Thánh Thủy (đại) 5 Hàn Thiên Thúy Ngọc
 Mặt Nạ chiến trường Thánh Giả (1 ngày) 10 Rương Đồng Hành loại 1
 Mặt Nạ chiến trường Hoàng Giả (1 ngày) 2 Rương Tinh Mỹ
 Mặt Nạ chiến trường Bá Giả (1 ngày) 2 Rương Tinh Xảo
50 Đại Tinh Ngọc  Bảo Rương Nguyệt Khuyết
 Tín vật môn phái (hsd: 7 ngày) 3 Mảnh trang sức cấp 3
2 Huyết Chiến Lễ Hộp (HSD: 3 Ngày)  Sách kỹ năng 150 cấp 25
10 Thiên Hỏa Liệt Tửu  Túi Bách Quả Lộ (HSD 7 ngày)
 Tân Nhậm Hành Ấn Giám - Hạ (7 ngày) 3 Hồi Thiên Tái Tạo Lễ Bao
 Tân Nhậm Hành Ấn Giám - Trung (7 ngày) 5 Túi Dược Phẩm Đặc Biệt
 Tân Nhậm Hành Ấn Giám - Thượng (7 ngày) 3 Kích Công Trợ Lực Hoàn
10 Uẩn Linh Yếu Quyết 3 Âm Dương Hoạt Huyết Đơn
 Đồ Phổ Diệu Dương Hạng Liên 5 Kinh nghiệm Lễ Bao
 Đồ Phổ Diệu Dương Khôi 5 Tinh Ngọc Lễ Bao
 Đồ Phổ Diệu Dương Thượng Giới 5 Chân Nguyên Lễ Bao
 Đồ Phổ Diệu Dương Hộ Uyển 5 Thuốc Tăng Trưởng
 Đồ Phổ Diệu Dương Yêu Đái 5 Quả Hoàng Kim - 7 ngày
 Đồ Phổ Diệu Dương Y  Quả Đại Hoàng Kim - 3 ngày
 Đồ Phổ Diệu Dương Vũ Khí 10 Thiên Linh Đơn - 7 ngày
 Đồ Phổ Diệu Dương Hài 50 Chân Nguyên Đơn - Trung
 Đồ Phổ Diệu Dương Bội 50 Chân Nguyên Đơn - Đại
 Đồ Phổ Diệu Dương Hạ Giới 10 Đại Hộ Mạch Đơn
Boss Hoàng Kim (xuất hiện lúc 19h30 & 23h)

 

Phần thưởng ngẫu nhiên
1 Càn Khôn Song Tuyệt Bội 1 Đồ Phổ Diệu Dương Bội
2 Mảnh Trang Sức cấp 1 1 Đồ Phổ Diệu Dương Hạ Giới
2 Mảnh Trang Sức cấp 2 1 Diệu Dương Tinh Thạch
1 Thiên Sơn Thánh Thủy (đại) 1 Diệu Dương Lệnh
1 Mặt Nạ chiến trường Thánh Giả (1 ngày) 1 Nguyệt Khuyết Tinh Thạch
1 Mặt Nạ chiến trường Hoàng Giả (1 ngày) 1 Bách Luyện Thành Cương
1 Mặt Nạ chiến trường Bá Giả (1 ngày) 1 Bảo Rương Nguyệt Khuyết
20 Đại Tinh Ngọc 1 Túi Bách Quả Lộ (HSD 7 ngày)
1 Tín vật môn phái (hsd: 7 ngày) 3 Hồi Thiên Tái Tạo Lễ Bao
1 Huyết Chiến Lễ Hộp (HSD: 3 Ngày) 5 Túi Dược Phẩm Đặc Biệt
1 Đại Hộ Mạch Đơn 3 Kích Công Trợ Lực Hoàn
5 Uẩn Linh Yếu Quyết 3 Âm Dương Hoạt Huyết Đơn
1 Đồ Phổ Diệu Dương Hạng Liên 5 Kinh nghiệm Lễ Bao
1 Đồ Phổ Diệu Dương Khôi 5 Tinh Ngọc Lễ Bao
1 Đồ Phổ Diệu Dương Thượng Giới 5 Chân Nguyên Lễ Bao
1 Đồ Phổ Diệu Dương Hộ Uyển 5 Thuốc Tăng Trưởng
1 Đồ Phổ Diệu Dương Yêu Đái 5 Quả Hoàng Kim - 7 ngày
1 Đồ Phổ Diệu Dương Y 1 Quả Đại Hoàng Kim - 3 ngày
1 Đồ Phổ Diệu Dương Vũ Khí 10 Thiên Linh Đơn - 7 ngày
1 Đồ Phổ Diệu Dương Hài
Boss Kim Thí Lượng, Trương Tuyên, Mộ Dung Toàn
Phần thưởng ngẫu nhiên
1 Càn Khôn Song Tuyệt Bội 1 Đồ Phổ Diệu Dương Bội
5 Mảnh Trang Sức cấp 1 1 Đồ Phổ Diệu Dương Hạ Giới
5 Mảnh Trang Sức cấp 2 1 Diệu Dương Tinh Thạch
1 Thiên Sơn Thánh Thủy (đại) 1 Diệu Dương Lệnh
1 Mặt Nạ chiến trường Thánh Giả (1 ngày) 1 Nguyệt Khuyết Tinh Thạch
1 Mặt Nạ chiến trường Hoàng Giả (1 ngày) 1 Bách Luyện Thành Cương
1 Mặt Nạ chiến trường Bá Giả (1 ngày) 5 Rương Tinh Mỹ
20 Đại Tinh Ngọc 3 Mảnh trang sức cấp 3
1 Tín vật môn phái (hsd: 7 ngày) 1 Bảo Rương Nguyệt Khuyết
1 Huyết Chiến Lễ Hộp (HSD: 3 Ngày) 1 Túi Bách Quả Lộ (HSD 7 ngày)
3 Thiên Hỏa Liệt Tửu 3 Hồi Thiên Tái Tạo Lễ Bao
1 Tân Nhậm Hành Ấn Giám - Hạ (7 ngày) 5 Túi Dược Phẩm Đặc Biệt
1 Tân Nhậm Hành Ấn Giám - Trung (7 ngày) 3 Kích Công Trợ Lực Hoàn
5 Uẩn Linh Yếu Quyết 3 Âm Dương Hoạt Huyết Đơn
1 Đồ Phổ Diệu Dương Hạng Liên 5 Kinh nghiệm Lễ Bao
1 Đồ Phổ Diệu Dương Khôi 5 Tinh Ngọc Lễ Bao
1 Đồ Phổ Diệu Dương Thượng Giới 5 Chân Nguyên Lễ Bao
1 Đồ Phổ Diệu Dương Hộ Uyển 5 Thuốc Tăng Trưởng
1 Đồ Phổ Diệu Dương Yêu Đái 5 Quả Hoàng Kim - 7 ngày
1 Đồ Phổ Diệu Dương Y 1 Quả Đại Hoàng Kim - 3 ngày
1 Đồ Phổ Diệu Dương Vũ Khí 10 Thiên Linh Đơn - 7 ngày
1 Đồ Phổ Diệu Dương Hài
Boss Lý Bạch
 • Phần thưởng trực tiếp rơi từ Boss

  Phần thưởng ngẫu nhiên
  1 Càn Khôn Song Tuyệt Bội 1 Đồ Phổ Diệu Dương Hạ Giới
  5 Mảnh Trang Sức cấp 1 1 Diệu Dương Tinh Thạch
  5 Mảnh Trang Sức cấp 2 1 Diệu Dương Lệnh
  5 Mảnh Trang Sức Cấp 3 1 Nguyệt Khuyết Tinh Thạch
  5 Thiên Sơn Thánh Thủy (đại) 1 Bách Luyện Thành Cương
  1 Mặt Nạ chiến trường Thánh Giả (1 ngày ) 5 Hàn Thiên Thúy Ngọc
  1 Mặt Nạ chiến trường Hoàng Giả (1 ngày ) 5 Vũ Hoa Thạch
  1 Mặt Nạ chiến trường Bá Giả (1 ngày ) 10 Trạm Lam Thúy Ngọc
  50 Đại Tinh Ngọc 10 Rương Đồng Hành loại 1
  1 Tín vật môn phái (hsd: 7 ngày) 2 Rương Tinh Mỹ
  2 Huyết Chiến Lễ Hộp (HSD: 3 Ngày) 2 Rương Tinh Xảo
  10 Thiên Hỏa Liệt Tửu 3 Mảnh trang sức cấp 3
  1 Tân Nhậm Hành Ấn Giám - Hạ (7 ngày) 1 Bảo Rương Nguyệt Khuyết
  1 Tân Nhậm Hành Ấn Giám - Trung (7 ngày) 1 Túi Bách Quả Lộ (HSD 7 ngày)
  1 Tân Nhậm Hành Ấn Giám - Thượng (7 ngày) 3 Hồi Thiên Tái Tạo Lễ Bao
  10 Uẩn Linh Yếu Quyết 5 Túi Dược Phẩm Đặc Biệt
  1 Đồ Phổ Diệu Dương Hạng Liên 3 Kích Công Trợ Lực Hoàn
  1 Đồ Phổ Diệu Dương Khôi 3 Âm Dương Hoạt Huyết Đơn
  1 Đồ Phổ Diệu Dương Thượng Giới 5 Kinh nghiệm Lễ Bao
  1 Đồ Phổ Diệu Dương Hộ Uyển 5 Tinh Ngọc Lễ Bao
  1 Đồ Phổ Diệu Dương Yêu Đái 5 Chân Nguyên Lễ Bao
  1 Đồ Phổ Diệu Dương Y 5 Thuốc Tăng Trưởng
  1 Đồ Phổ Diệu Dương Vũ Khí 5 Quả Hoàng Kim - 7 ngày
  1 Đồ Phổ Diệu Dương Hài 1 Quả Đại Hoàng Kim - 3 ngày
  1 Đồ Phổ Diệu Dương Bội 10 Thiên Linh Đơn - 7 ngày
 • Phần thưởng bảo rương rơi từ boss
Phần thưởng ngẫu nhiên
10 triệu/20triệu/30 triệu Điểm kinh nghiệm 2 Thuốc tăng trưởng
1 Rương Tinh Mỹ 2 Thiên Hỏa Liệt Tửu
1 Rương Tinh Xảo 1 Diệu Dương Tinh Thạch
2 Kích Công Trợ Lực Hoàn 10 Đại Tinh Ngọc
2 Âm Dương Hoạt Huyết Đơn 2 Uẩn Linh Yếu Quyết
1 Hộp Đồ Phổ Diệu Dương 1 Bách Luyện Thành Cương
Boss Hoàng Nhan Quãng Dương
Phần thưởng ngẫu nhiên
10 Chân Nguyên Đơn (trung) (khóa) 4 Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Yêu Đái
10 Chân Nguyên Đơn (đại) (khóa) 2 Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Y
10 Đại Hộ Mạch Đơn 2 Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Vũ Khí
10 Thuốc Tăng Trưởng 4 Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Hài
1 Đồ Phổ Diệu Dương Hạng Liên 4 Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Bội
1 Đồ Phổ Diệu Dương Khôi 4 Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Hạ Giới
1 Đồ Phổ Diệu Dương Thượng Giới 4 Nguyệt Khuyết Tinh Thạch
1 Đồ Phổ Diệu Dương Hộ Uyển 20 Uẩn Linh Yếu Quyết
1 Đồ Phổ Diệu Dương Yêu Đái 30 Đại Tinh Ngọc
1 Đồ Phổ Diệu Dương Y 5 Bách Luyện Thành Cương
1 Đồ Phổ Diệu Dương Vũ Khí 10 Mảnh Trang Sức Cấp 1
1 Đồ Phổ Diệu Dương Hài 20.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
1 Đồ Phổ Diệu Dương Bội 1 Huyết Chiến Lễ Hộp (14 ngày)
1 Đồ Phổ Diệu Dương Hạ Giới 1 Càn Khôn Song Tuyệt Bội (14 ngày)
4 Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Hạng Liên 1 Rương Tinh Mỹ
4 Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Khôi 1 Rương Tinh Xảo
4 Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Thượng Giới 1 Diệu Dương Tinh Thạch
4 Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Hộ Uyển 1 Lệnh Bài Siêu Quang
Boss Vượt Ải (Tầng 2)
Phần thưởng ngẫu nhiên
3 Hồi Thiên Tái Tạo Lễ Bao 1 Đồ Phổ Diệu Dương Hạ Giới
1 Túi Bách Quả Lộ (HSD 7 ngày) 5 Thuốc Tăng Trưởng
2 Kích Công Trợ Lực hoàn 5 Uẩn Linh Yếu Quyết
2 Âm Dương hoạt Huyết Đơn 5 Đại Tinh ngọc
1 Tinh Tinh Khoáng 1 Huyết Chiến Lễ Hộp (HSD:14 ngày)
1 Đồ Phổ Diệu Dương Hạng Liên 10 Chân Nguyên Đơn - Trung (khóa)
1 Đồ Phổ Diệu Dương Khôi 10 Chân Nguyên Đơn - Đại (khóa)
1 Đồ Phổ Diệu Dương Thượng Giới  80 triệu EXP nhận trực tiếp vào nhân vật
1 Đồ Phổ Diệu Dương Hộ Uyển 1 Diệu Dương Tinh Thạch
1 Đồ Phổ Diệu Dương Yêu Đái 1 Diệu Dương Lệnh
1 Đồ Phổ Diệu Dương Y 1 Nguyệt Khuyết Tinh Thạch
1 Đồ Phổ Diệu Dương Vũ Khí 1 Bách Luyện Thành Cương
1 Đồ Phổ Diệu Dương Hài 1 Rương Tinh Mỹ
1 Đồ Phổ Diệu Dương Bội 1 Rương Tinh Xảo

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.