15/09: Đại Lý có thể chuyển đến Server khác

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ,

Từ hôm nay, quý nhân sĩ thuộc máy chủ Đại Lý có thể Chuyển Server đến máy chủ khác theo nội dung sau đây. Cách thức vẫn như thông lệ. Nay thông báo đến thành viên máy chủ Đại Lý.

  • Đại Lý có thể Chuyển Server: Kể từ 15/09/2023
  • Thông tin:
Cụm Máy chủ Máy chủ chuyển tới
Cao Thủ Đại Lý Phượng Tường, Tương Dương

Võ Lâm Truyền Kỳ

Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.