11h00 - 20/06: Bảo trì đột xuất các máy chủ

Thân gửi quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ,

Các máy chủ Võ Lâm Truyền Kỳ sẽ được bảo trì đột xuất trong thời gian sau đây để nâng cấp hệ thống và cập nhật một số nội dung, nay được thông báo đến tất cả nhân sĩ gần xa. Quý nhân sĩ lưu ý để thuận đường bôn tẩu, rất mong quý nhân sĩ thông cảm cho sự gián đoạn này.

  • Thời gian bảo trì dự kiến: Từ sau bảo trì 11h00 - 11h30 ngày 20/06/2024
  • Nội dung cập nhật: Nâng cấp hệ thống 

Võ Lâm TRuyền Kỳ

Nếu có thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ hãy gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hay liên hệ trực tiếp đến tổng đài 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.