10h20 - 30/08: Bảo trì đột xuất máy chủ Đại Lý

Thân gửi quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ,

Nhằm nâng cấp hệ thống, máy chủ Đại Lý sẽ được bảo trì đột xuất trong thời gian sau đây, nay được thông báo đến tất cả nhân sĩ gần xa. Quý nhân sĩ lưu ý để thuận đường bôn tẩu, rất mong quý nhân sĩ thông cảm cho sự gián đoạn này. Lưu ý, các máy chủ khác vẫn hoạt động bình thường.

  • Thời gian bảo trì: Từ sau bảo trì 10h20 - 12h00 ngày 30/08/2023
  • Nội dung bảo trì: Nâng cấp hệ thống máy chủ Đại Lý

Võ Lâm TRuyền Kỳ

Nếu có thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ hãy gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hay liên hệ trực tiếp đến tổng đài 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.