10/07: Trao thưởng Đăng ký nhận Quà server Thái Sơn

Thân gửi quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ,

Thân mời quý nhân sĩ thuộc danh sách nhận thưởng khi tham gia Đăng ký nhận Quà máy chủ mới Thái Sơn tại fanpage Võ Lâm Truyền Kỳ vui lòng đến Lễ Quan trong thời gian sau để nhận thưởng nhé. Chân thành cảm ơn những loan tin của nhân sĩ gần xa.

 • Thời gian nhận thưởng: Sau bảo trì ngày 10/07 đến hết 12/07/2023.
 • NPC nhận thưởng: Tại NPC Lễ Quan
 • Điều kiện:
   • Nhân vật tham gia Đăng ký nhận Quà máy chủ mới Thái Sơn
   • Nhân vật đạt cấp 180 Trùng Sinh 8 trở lên
   • Hành trang trống 20 ô
Vật phẩm thưởng Số lượng Ghi chú
Chân nguyên 50,000 -
Huyền nguyên 3,000 -
Đại hộ mạch đơn lv1 50 Khóa
Định mạch đan 100 Khóa
Trấn phái linh dược (14 ngày) 2 Khóa
Ấn tân nhậm - thượng (14 ngày) 1 Khóa
Mặt nạ - hoàng giả (14 ngày) 1 Khóa

Nếu có thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ hãy gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hay liên hệ trực tiếp đến tổng đài 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.