0h00 - 01/09: Bảo trì cập nhật mở bán khuyến mãi Kỳ Trân Các

Thân gửi quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ,

Các máy chủ Võ Lâm Truyền Kỳ sẽ được bảo trì trong thời gian sau đây để cập nhật vật phậm mới Kỳ Trân Các, nay được thông báo đến tất cả nhân sĩ gần xa. Quý nhân sĩ lưu ý để thuận đường bôn tẩu, rất mong quý nhân sĩ thông cảm cho sự gián đoạn này.

  • Thời gian bảo trì: Từ sau bảo trì 0h00 - 04h00 ngày 01/09/2023
  • Nội dung bảo trì: Bảo trì cập nhật mở bán khuyến mãi Kỳ Trân Các
  • Lưu ý: Kể từ ngày 25/08/2023, khi quý nhân sĩ tạo tài khoản ZingID mới và lần đầu tiên tạo nhân vật trong Võ Lâm Truyền Kỳ sẽ được MIỄN PHÍ 30 NGÀY CHƠI.

Võ Lâm TRuyền Kỳ

Nếu có thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ hãy gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hay liên hệ trực tiếp đến tổng đài 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.