09/03: Trao thưởng 4000 Hộp THĐNB 2023 & VLMC & Vòng Quay

Thân gửi quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ,

Các máy chủ sẽ được bảo trì trong thời gian sau đây để cập nhật hệ thống những nội dung đặc biệt, nay thông báo đến quý nhân sĩ được biết để sắp xếp thuận lợi hơn trong việc hành tẩu giang hồ.

  • Thời gian bảo trì: Từ 04h00 đến 10h00 ngày 09/03/2023
  • Nội dung cập nhật:
    • Chỉnh sửa lỗi trang bị giải đấu Võ Lâm Minh Chủ có hạn sử dụng không thể chuyển cường hoá.
    • Chỉnh sửa lỗi vauto không tự bán đồ rác
    • Nhận thưởng sử dụng 4000 hộp sự kiện THĐNB 2023. Sau bảo trì đến hết ngày 12/03 tại NPC Lễ Quan
    • Trao thưởng trang bị giải đấu Võ Lâm Minh Chủ và Vòng Quay Bách Bảo từ ngày 09/03 - 12/03/2023

Võ Lâm Truyền Kỳ

Nếu có thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ hãy gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến tổng đài 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.