07h00 - 15/03: Bảo trì trang tài khoản ZingID

Quý nhân sĩ thân mến,

Nhằm nâng cấp hệ thống liên quan đến tài khoản ZingID, Bổn Trang xin thông báo thời gian bảo trì như sau, quý nhân sĩ lưu ý để thuận đường bôn tẩu nhé.

  • Nội dung bảo trì: Hệ thống tài khoản ZingID - https://id.zing.vn/
  • Thời gian bảo trì: Dự kiến từ 07h00 đến 16h00 ngày 15/03/2023
  • Phạm vi ảnh hưởng: Trong thời gian bảo trì, tài khoản đăng ký mới, tài khoản tiến hành thay đổi mật khẩu sẽ không thể đăng nhập vào sản phẩm.
  • Khuyến cáo: Quý nhân sĩ vui lòng hạn chế thay đổi thông tin tài khoản trong thời gian bảo trì để tránh ảnh hưởng đến việc trải nghiệm sản phẩm.

Bảo trì hotline

Nay xin thông báo để quý nhân sĩ có thể sắp xếp thời gian sử dụng sản phẩm, chân thành cáo lỗi về sự gián đoạn này, rất mong quý nhân sĩ thông cảm.

Nay kính báo,