04h00 - 03/05: Bảo trì máy chủ cập nhật event

Thân gửi quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ,

Các máy chủ Võ Lâm Truyền Kỳ sẽ được bảo trì trong thời gian sau đây để nâng cấp hệ thống và cập nhật event, nay được thông báo đến tất cả nhân sĩ gần xa. Quý nhân sĩ lưu ý để thuận đường bôn tẩu, rất mong quý nhân sĩ thông cảm cho sự gián đoạn này.

  • Thời gian bảo trì: Từ sau bảo trì 04h00 - 07h00 ngày 03/05/2024
  • Nội dung cập nhật: Mở event tháng 5 - Chiến Công
  • Lưu ý: Các nhân vật mới tạo cần phải THOÁT GAME và ĐĂNG NHẬP trước khi thực hiện giao dịch các vật phẩm liên quan đến sự kiện Chiến Công

Võ Lâm Truyền Kỳ

Nếu có thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ hãy gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hay liên hệ trực tiếp đến tổng đài 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.