04/04: Trao thưởng Đua Top Hoa Hồng Đỏ

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ thân mến,

Kết thúc Đua Top Hoa Hồng Đỏ từ 02/03 đến 31/03/2024 tại Võ Lâm Truyền Kỳ, nay Bổn Trang xin công bố danh sách nhận thưởng của hoạt động này như sau, chúc mừng quý nhân si có tên dưới đây. Thân mời quý nhân sĩ đến Lễ Quan nhận thưởng tương ứng với hạng mục của mình nhé.

  • Thời gian trao thưởng: Từ sau bảo trì 04/04 đến 06/04/2024
  • Nơi nhận: NPC Lễ Quan
  • Danh sách trao thưởng: Gồm các nhân sĩ thỏa điều kiện số lượng Hoa Hồng Đỏ đã mua đối với phần thưởng Đua Top Tiêu Phí và phần thưởng Khuyến Khích.

Phần thưởng Đua Top Tiêu Phí

Nhân vật nhận thưởng Số lượng Hoa Hồng Đỏ
đã mua
Phần thưởng
LưuƒDiệcƒPhi•@9 54,000 Top 4 - 10
Đệ•Nhất•Dâm•Tặc 51,001
Thứ hạng Mốc Hoa Hồng Đỏ
mua tối thiểu
Vật phẩm thưởng Số lượng
Top 4- 10 50,000 Chân Nguyên 500,000
Túi Exp (7 ngày), khóa 50
Băng Thanh Thúy Ngọc 500
Định Mạch Đan 500
Đại Hộ Mạch Đơn Lv1, khóa 200
Bách Luyện Thành Cương 25
Uẩn Linh Yếu Quyết 25
Bùa May Mắn, khóa 10
Luyện cốt đơn 10
Mảnh Trang Sức (Cấp 3) 125
Rương kim lân 2 200
Rương đồng hành loại 2 300
Thanh Minh Ân Giám (Hạ) (30 ngày) 1

Phần thưởng khuyến khích

Nhân vật nhận thưởng Số lượng Hoa Hồng Đỏ
đã mua
Phần thưởng
AnhCoCo…@9 42,000 40 Trấn Phái Linh Dược (khóa)
KaRiTa 38,600
Thiên•Tướng…@1 36,000
Unvisible 32,000
Hàn BảoƒQuân 30,400
cậu úT@1 30,001
”•Hoại•ƒ•Tử•” 30,001
Chị ƒƒ hai 30,000
KBP°*Eva°HạnhNhi@1 30,000
Bách•Hiểu•Sinh 30,000
Vũ Động Càn Khôn 30,000

Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.