Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Sự Kiện tháng 9

Từ 04-09-2023 đến30/09/2023

Trong khi hành tẩu giang hồ, để tu luyện tăng nhanh sức mạnh xưng bá võ lâm, hành trang mà quý đại hiệp không thể thiếu là những vật phẩm thưởng có từ hoạt động event tháng. Thân mời quý nhân sĩ cùng theo dõi nội dung sau để hành trình tu luyện và nghiên cứu võ học dễ dàng hơn nhé!

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì 06/09 - 24h00 ngày 29/09/2023
 • Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp).
 • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống.

NPC liên quan

Tên NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Tương Dương, Biện Kinh, Thành Đô
 • Chức năng:
  • Mua Quốc Khánh Vàng
  • Online nhận Pháo Hoa Quốc Khánh
  • Xem số lần sử dụng Huy Chương Quốc Khánh
  • Nhận thưởng mốc Huy Chương Quốc Khánh
  • Đổi 60 Huy Chương Quốc Khánh nhận quà
  • Ghép sách cấp 26
  • Ghép sách cấp 27

Thu thập vật phẩm

Vật phẩmMô tả
Võ Lâm Truyền Kỳ
Vòng Tay Quốc Khánh
 • Nguồn gốc: Tham gia đánh quái, đánh boss sát thủ cấp 90
 • Tính chất: Xếp chồng. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng
 • Chức năng: Sử dụng nhận 2.000.000 EXP + 2 điểm Chân Nguyên
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 3.500 Vòng Tay Quốc Khánh/nhân vật
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 29/09/2023
Võ Lâm Truyền Kỳ
Quốc Khánh Đỏ
 • Nguồn gốc: Nhận được khi hoàn nhận thưởng điểm năng động

  Tính năngVật phẩm nhận
  Mốc năng động 50 Quốc Khánh Đỏ *20
  Mốc năng động 80 Quốc Khánh Đỏ *80
  Mốc năng động 100 Quốc Khánh Đỏ *100
 • Tính chất: Xếp chồng. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng
 • Chức năng: Sử dụng nhận 5.000.000 EXP + 5 điểm Chân Nguyên
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 3.500 Quốc Khánh Đỏ/nhân vật
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 29/09/2023
Võ Lâm Truyền Kỳ
Pháo Hoa Quốc Khánh
 • Nguồn gốc: Online đủ 60 phút nhận 10 Pháo Hoa Quốc Khánh. Qua ngày sẽ reset thời gian tích lũy online. Yêu cầu nhân vật Trùng Sinh 7 cấp > 170 mới có thể nhận.
 • Tính chất: Xếp chồng. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng
 • Chức năng: Sử dụng nhận 3.000.000 EXP + 5 điểm Chân Nguyên
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 3.500 Pháo Hoa Quốc Khánh/nhân vật
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 29/09/2023
Võ Lâm Truyền Kỳ
Quốc Khánh Vàng
 • Nguồn gốc: Mua tại Tổng Quản Sự kiện giá 400 vạn lượng
 • Tính chất: Xếp chồng. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng
 • Chức năng: Sử dụng nhận 40.000.000  EXP và 20 điểm Chân Nguyên
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 1.500 Quốc Khánh Vàng/nhân vật
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 29/09/2023
Võ Lâm Truyền Kỳ
Huy Chương Quốc Khánh

Võ Lâm Truyền Kỳ
Hộp Huy Chương Quốc Khánh
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các
  • Huy Chương Quốc Khánh: 1 tiền đồng
  • Hộp Huy Chương Quốc Khánh chứa 100 Huy Chương Quốc Khánh: 100 tiền đồng
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Chuột phải sử dụng nhận:
  • Cụm máy chủ TRUYỀN KỲ: 25.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên (Đại) + 20 điểm Chân Nguyên + 1 vật phẩm ngẫu nhiên.
  • Cụm máy chủ CAO THỦ + máy chủ mới Tình Nghĩa Giang Hồ: 25.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên (Đại) + 50 điểm Chân Nguyên + 1 vật phẩm ngẫu nhiên
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 10.000 Huy Chương Quốc Khánh/nhân vật
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 29/09/2023
 • Đổi 60 Huy Chương Quốc Khánh nhận quà (mỗi nhân vật đổi 1 lần/ ngày):
Vật phẩm thưởngSố LượngGhi chú
Đại Hộ Mạch Đơn Lv 1 (khóa, 30 ngày) 5 Nhận 100%
Rương trang bị Đồng Hành 3 1
EXP Cộng dồn 150,000,000
điểm Chân Nguyên 1000
điểm Huyền Nguyên 100
Lệnh Bài Truyền Kỳ (7 ngày) 1 Ngẫu nhiên nhận 1 trong các phần thưởng này.
điểm Chân Nguyên 1000
điểm Chân Nguyên 1500
Trạm Lam Thúy Ngọc 15
Hộp đồ phổ Diệu Dương 3
Đại Hộ Mạch Đơn 5
Mảnh Trang Sức cấp 3 5
Rương Tinh Mỹ 10
Rương Tinh Xảo 10
điểm Chân Nguyên 2000
Hộp đồ phổ Anh Hào 1
Huyết Chiến Lễ Hộp (30 ngày) 1
Băng Thanh Thúy Ngọc 10
Rương Hoàn Mỹ 1
Định Mạch Đan  20
Diệu Dương Tinh Thạch  1
Thuốc tăng trưởng cao cấp 3
Ngựa Hoàng Kim Hóa Giải (21 ngày) 1
Luyện cốt đơn 1
Diệu Dương Bảo Rương - 1 Món 1
điểm Huyền Nguyên 100
Bảo Rương Chân Nguyên 2 (khóa) 1
Trấn Phái Linh Dược 1
Rương trang bị Đồng Hành 3 4
Anh Hào Lệnh 1
Anh Hào Tinh Thạch 1
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đổi sách kỹ năng cấp 26
 • 10 sách kỹ năng 150 cấp 25 = 1 sách 150 cấp 26
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đổi sách kỹ năng cấp 27
 • 15 sách kỹ năng 150 cấp 26 = 1 sách 150 cấp 27

Phần thưởng khi sử dụng Huy Chương Quốc Khánh

Cụm Truyền Kỳ
Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Lệnh Bài Truyền Kỳ (7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Thuốc tăng trưởng
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Diệu Dương Lệnh
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Càn Khôn Song Tuyệt Bội (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
2 Băng Thanh Thúy Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
10.000.000/15.000.000/20.000.000 EXP
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Thuốc tăng trưởng cao cấp
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Luyện cốt đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Rương Hoàn Mỹ
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Lục Thiên Chân Nguyên (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Hỗn Nguyên Chân Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Sách kỹ năng 150 cấp 25
Võ Lâm Truyền Kỳ
5 Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Huyết Chiến Lễ Hộp (7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
3 Bạch Tinh Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Đại Tinh Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
45 Hộ Mach Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Lam Ngọc Hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Định Mạch Đan
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Tử Ngọc Hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Hắc Long Nguyên Đơn (15/11/2023)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Hoàng Ngọc Hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Thanh Linh Đan (15/11/2023)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Uẩn Linh Yếu Quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Địa Linh Đan (15/11/2023)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Rương Tinh Mỹ
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Thiên Linh Đan (15/11/2023)
Võ Lâm Truyền Kỳ
5 Trạm Lam Thúy Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
100/200/500 vạn lượng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đồ Phổ Diệu Dương
(Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đồ Phổ Anh Hào
(Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Mặt nạ chiến trường Bá Giả (7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Mảnh trang sức cấp 3
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Mặt nạ chiến trường Thánh Giả (7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Mảnh trang sức cấp 2
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Kỳ Phúc Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Mảnh trang sức cấp 1
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Trường Sinh Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Vô Cực Linh Dược (14 ngày)
Cụm Cao Thủ

Nhân sĩ thuộc Cụm Cao Thủ ngoài những phần thưởng của cụm Truyền Kỳ thì sẽ có thêm một số phần thưởng sau.

1 Lệnh Bài Siêu Quang
5 Hàn Thiên Thúy Ngọc
1 Diệu Dương Tinh Thạch
5 Rương đồng hành loại 3
5 Thiên Hỏa Liệt Tửu
1 Nguyệt Khuyết Bảo Rương
Sách kĩ năng cấp 150 cấp 25
Bách Luyện Thành Cương
Rương Tinh Xảo
Rương đồng hành loại 1
Tinh tinh khóang
Máy chủ mới Tình Nghĩa Giang Hồ

Nhân sĩ thuộc máy chủ mới Tình Nghĩa Giang Hồ ngoài những phần thưởng của cụm Cao Thủ thì sẽ có thêm một số phần thưởng sau.

Nguyệt Khuyết Tinh Thạch
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết
(Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)

Lưu ý: Máy chủ mới Tình Nghĩa Giang Hồ không nhận được EXP ngẫu nhiên (10.000.000/15.000.000/20.000.000 EXP), Băng Thanh Thúy Ngọc, Rương Hoàn Mỹ, Thuốc Tăng Trưởng Cao Cấp, Luyện Cốt Đơn.

Phần thưởng đạt mốc sử dụng Huy Chương Quốc Khánh

Cụm Truyền Kỳ - Cao Thủ
Phần thưởng MốcTên Vật PhẩmSố lượngGhi chú
Mốc 500 Chân Nguyên 20,000 Nhận 100%
Kinh nghiệm cộng dồn 500 Triệu
Đại Hộ Mạch Đơn Lv 1 (khóa) 10
Rương Tinh Mỹ 10
Định Mạch Đan  20 Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Diệu Dương Tinh Thạch 1
Mốc 1000 Chân Nguyên 30,000 Nhận 100%
Kinh nghiệm cộng dồn 1 Tỷ
Rương Tinh Mỹ 20
Trạm Lam Thúy Ngọc 30
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Trung) (7 ngày) 1
Hộp Đồ Phổ Diệu Dương 3
Mảnh Trang Sức (Cấp 3) 10 Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Rương đồng hành loại 3 5
Tẩy Luyện Châu 10
Trạm Lam Thúy Ngọc 20
Mốc 1500 Chân Nguyên 40,000 Nhận 100%
Kinh nghiệm cộng dồn 1,5 Tỷ
Trạm Lam Thúy Ngọc 30
Rương Hoàn Mỹ  10
Định Mạch Đan  20
Uẩn Linh Yếu Quyết 20
Diệu Dương Tinh Thạch 1 Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Đồ Phổ Diệu Dương Y 3
Đô Phổ Diệu Dương vũ khí 3
Vũ Hoa Thạch 10
Trấn Phái Linh Dược 1
Hộp trang bị diệu dương 1 món 1
Diệu Dương Lệnh 1
Mốc 2000 Chân Nguyên 50,000 Nhận 100%
Kinh nghiệm cộng dồn 2 Tỷ
Điểm Huyền Nguyên 500
Rương Hoàn Mỹ  15
Đại Hộ Mạch Đơn 10
Trạm Lam Thúy Ngọc 30
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng) (7 ngày) 1
Mặt chiến trường Hoàng Giả (7 ngày) 1
Định Mạch Đan  30 Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Hộp trang bị diệu dương 1 món 1
Trấn Phái Linh Dược 1
Diệu Dương Lệnh 1
Đồ Phổ Diệu Dương Vũ khí 1
Diệu Dương Tinh Thạch  2
Mốc 3000 Chân Nguyên 60,000 Nhận 100%
Kinh nghiệm cộng dồn 3 Tỷ
Điểm Huyền Nguyên 500
Trạm Lam Thúy Ngọc 60
Rương Hoàn Mỹ  20
Đại Hộ Mạch Đơn 15
Diệu Dương Lệnh 1
Diệu Dương Tinh Thạch  1
Rương đồng hành loại 3 5
Hộp trang bị diệu dương 1 món 1 Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí 3
Đồ Phổ Anh Hào Y 3
Anh Hào Tinh Thạch 1
Mốc 4000 Điểm kinh nghiệm cộng dồn 4 Tỷ Nhận 100%
Trấn Phái Linh Dược 1
Đại Hộ Mạch Đơn 30
Trạm Lam Thúy Ngọc 100
Băng Thanh Thúy Ngọc 100
Rương Hoàn Mỹ  30
Anh Hào Tinh Thạch 1
Anh Hào Lệnh 1
Hộp trang bị diệu dương 1 món 1
Mốc 6500 Chân nguyên 80,000 Nhận 100%
Kinh nghiệm cộng dồn 8TỶ
Băng Thanh Thúy Ngọc  500
Anh Hào Tinh Thạch 5
Anh Hào Lệnh 1
Định Mạch Đan  100
Cống Nguyệt Phù Dung 1 Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Định Mạch Đan  150
Tử Tinh Ngọc 5
Mốc 10000 Chân nguyên 100,000 Nhận 100%
Điểm kinh nghiệm cộng dồn 18TỶ
Huyền Nguyên 1,000
Lệnh Bài Truyền Kỳ (7 ngày) 5
Trấn Phái Linh Dược 1
Băng Thanh Thúy Ngọc  1,000
Thuốc tăng trưởng cao cấp 300
Trấn Phái Linh Dược 1 Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Rương Hoàn Mỹ  200
Tử Tinh Ngọc 5
Máy chủ mới Tình Nghĩa Giang Hồ
Phần thưởng MốcTên Vật PhẩmSố lượngGhi chú
Mốc 500 Chân Nguyên 20,000 Nhận 100%
Kinh nghiệm cộng dồn 1 Tỷ
Đại Hộ Mạch Đơn Lv 1 (khóa) 10
Huyết Chiến Lễ Hộp (14 ngày) 2
Định Mạch Đan  20 Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Diệu Dương Tinh Thạch 1
Mốc 1000 Chân Nguyên 30,000 Nhận 100%
Kinh nghiệm cộng dồn 1 Tỷ
Rương tinh xảo 25
Hàn Thiên Thúy Ngọc 50
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Trung)(7 ngày) 1
Định Mạch Đan  20
Mảnh Trang Sức (Cấp 3) 10 Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Rương đồng hành loại 3 5
Tẩy Luyện Châu 10
Trạm Lam Thúy Ngọc 20
Mốc 1500 Chân Nguyên 40,000 Nhận 100%
Kinh nghiệm cộng dồn 3 Tỷ
Hàn Thiên Thúy Ngọc 100
Định Mạch Đan  20
Uẩn Linh Yếu Quyết 20
Diệu Dương Tinh Thạch 1 Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Đồ Phổ Diệu Dương Y 3
Đô Phổ Diệu Dương vũ khí 3
Vũ Hoa Thạch 10
Trấn Phái Linh Dược 1
Hộp trang bị diệu dương 1 món 1
Diệu Dương Lệnh 1
Mốc 2000 Điểm chân nguyên 50,000 Nhận 100%
Kinh nghiệm cộng dồn 4 Tỷ
Điểm Huyền Nguyên 500
Định Mạch Đan  40
Đại Hộ Mạch Đơn 10
Bách Luyện Thành Cương 5
Hàn Thiên Thúy Ngọc 200
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng)(7 ngày) 1
Mặt chiến trường Hoàng Giả (7 ngày) 1
Định Mạch Đan  30 Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Hộp trang bị diệu dương 1 món 1
Trấn Phái Linh Dược 1
Diệu Dương Lệnh 1
Đồ Phổ Diệu Dương Vũ khí 1
Diệu Dương Tinh Thạch  2
Mốc 3000 Điểm chân nguyên 60,000 Nhận 100%
Kinh nghiệm cộng dồn 6 Tỷ
Điểm Huyền Nguyên 500
Đại Tinh Ngọc 300
Định Mạch Đan  60
Đại Hộ Mạch Đơn 15
Diệu Dương Lệnh 1
Rương tinh xảo 100
Diệu Dương Tinh Thạch  1
Rương đồng hành loại 3 5
Hộp trang bị diệu dương 1 món 1 Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí 3
Đồ Phổ Anh Hào Y 3
Anh Hào Tinh Thạch 1
Mốc 4000 Điểm kinh nghiệm cộng dồn 8 Tỷ Nhận 100%
Điểm Huyền Nguyên 500
Đại Hộ Mạch Đơn 30
Trạm Lam Thúy Ngọc 100
Hàn Thiên Thúy Ngọc 200
Trấn Phái Linh Dược 1
Anh Hào Tinh Thạch 1
Anh Hào Lệnh 1
Hộp trang bị diệu dương 1 món 1
Mốc 6500 Chân Nguyên 80,000 Nhận 100%
Điểm kinh nghiệm cộng dồn 16TỶ
Hàn Thiên Thúy Ngọc 1,000
Uẩn Linh Yếu Quyết 150
Anh Hào Tinh Thạch 5
Anh Hào Lệnh 1
Định Mạch Đan  150
Cống Nguyệt Phù Dung 1 Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Định Mạch Đan  150
Tử Tinh Ngọc 5
Mốc 10000 Chân Nguyên 100,000 Nhận 100%
Điểm kinh nghiệm cộng dồn 18TỶ
Huyền Nguyên 1,000
Lệnh Bài Truyền Kỳ (7 ngày) 5
Trấn Phái Linh Dược 1
Trạm Lam Thúy Ngọc 1,000
Đại Hộ Mạch Đơn 100
Trấn Phái Linh Dược 1 Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Định Mạch Đan  200
Tử Tinh Ngọc 5
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.