Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Lang Liêu

Từ 01-04-2024 đến30/04/2024

Lang Liêu dùng nếp xay ra bột, nặn thành một loại bánh hình tròn, tượng trưng cho Trời gọi là Bánh Giầy và sau đó tiến dâng lên vua Hùng đồng thời Bánh Chưng và Bánh Giầy. Vua kinh ngạc trước loại bánh dân dã và nếm thử thì thấy ngon miệng, khác hẳn các lễ vật từ những người con khác, Vua tấm tắc khen hồi lâu rồi cho Lang Liêu được hạng nhất. Hùng Vương bèn truyền ngôi cho Lang Liêu, riêng các anh em khác đều được chia giữ các nơi phiên trấn, tụ tập bộ đảng mà thành phiên quốc.

Tái hiện lại cảnh Lang Liêu làm Bánh Giầy dâng Vua Hùng năm xưa, thân mời quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ cùng đến với sự kiện Lang Liêu ngay trong tháng 4 này nhé, ngoài những phần thưởng giá trị thì quà Đua Top cũng rất hấp dẫn. Tham gia ngay nào!

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì 02/04 - 24h00 ngày 30/04/2024
 • Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp).
 • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống.
 • Lưu ý đặc biệt: Các nhân vật mới tạo cần phải THOÁT GAME và ĐĂNG NHẬP LẠI trước khi thực hiện giao dịch các vật phẩm liên quan đến event Lang Liêu.

NPC liên quan

Tên NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Tương Dương, Biện Kinh, Thành Đô
 • Chức năng:
  • Đổi Bánh Giầy
  • Xem số lần sử dụng Bánh Giầy Hảo Hạng
  • Nhận mốc Bánh Giầy Hảo Hạng
  • Ghép sách cấp 26
  • Ghép sách cấp 27
  • Nhận Năng Động Đơn
  • Đổi Lệnh Bài Sự Kiện
 • Lưu ý: Chức năng này chỉ hoạt động đến 24h00 ngày 30/04/2024

Thu thập vật phẩm

Vật phẩmGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đậu Xanh

 • Nguồn gốc: Nhận được khi hoàn thành tính năng
 • Lưu ý: Nhân vật tham gia Tống Kim đạt 20000 sẽ nhận được Đậu Xanh của các mốc 3000, 6000, 10000, 20000.
 • Nhân vật cần dọn rương hành trang trước khi nhận thưởng vật phẩm Đậu Xanh
  Vật phẩm thưởngSố lượng
  Tiêu diệt boss sát thủ 90 10 Đậu Xanh
  Viêm đế 10 Đậu Xanh
  Vượt ải 10 Đậu Xanh
  Tống Kim đạt 3000 5 Đậu Xanh
  Tống Kim đạt 6000 10 Đậu Xanh
  Tống Kim đạt 10000 20 Đậu Xanh
  Tống Kim đạt 20000 50 Đậu Xanh
  Mốc 50 10 Đậu Xanh
  Mốc 80 20 Đậu Xanh
  Mốc 100 30 Đậu Xanh
  Mốc 125 50 Đậu Xanh
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Nguyên liệu đổi Bánh Giầy tại Tổng Quản Sự Kiện
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 30/04/2024.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lá Chuối
 • Nguồn gốc: Online đủ 60 phút nhận 10 Lá Chuối. Qua ngày sẽ reset thời gian tích lũy online. Yêu cầu nhân vật cấp Trùng Sinh >8 mới có thể nhận.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Nguyên liệu đổi Bánh Giầy tại Tổng Quản Sự Kiện
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 30/04/2024.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bánh Giầy
 • Nguồn gốc: Đổi tại Tổng Quản Sự Kiện theo công thức: 2 Đậu Xanh + 3 Lá Chuối + 100 vạn lương = 1 Bánh Giầy
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 30.000.000 EXP + 20 điểm Chân Nguyên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 5.000 Bánh Giầy/nhân vật.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 30/04/2024.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bánh Giầy Hảo Hạng

Võ Lâm Truyền Kỳ
Giỏ Bánh
 • Nguồn gốc
  • Bánh Giầy Hảo Hạng: 1 Tiền đồng
  • Giỏ Bánh (chứa 100 Bánh Giầy Hảo Hạng): 100 Tiền đồng tại Kỳ Trân Các.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 6.000 Bánh Giầy Hảo Hạng/nhân vật.
 • Chức năng: Chuột phải sử dụng nhận:
  • Cụm máy chủ TRUYỀN KỲ: 25.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên (Đại) + 20 điểm Chân Nguyên + 1 vật phẩm ngẫu nhiên.
  • Cụm CAO THỦ + máy chủ mới Hùng Bá Thiên Hạ: 25.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên (Đại) + 50 điểm Chân Nguyên + 1 vật phẩm ngẫu nhiên
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lệnh Bài Sự Kiện
 • Nguồn gốc: Nhận từ mốc thưởng Bánh Giầy Hảo Hạng
 • Đổi thưởng:  Nguyên liệu đổi thưởng tại NPC Tổng Quản Sự Kiện.
  Máy chủĐiều kiệnVật phẩm (khóa, 30 ngày)
  Cụm Truyền Kỳ
  (nhận 1 trong 4)
  1 Lệnh Bài
  Sự Kiện
  + 400 Bánh Giầy Hảo Hạng
  4 Trấn phái linh dược
  50 Tu chân đơn sơ
  4 Lễ bao huyền nguyên - 300
  50 Đại hộ mạch đơn (lv1)
  Cụm Cao Thủ
  (nhận tất cả)
  1 Lệnh Bài
  Sự Kiện
  + 600 Bánh Giầy Hảo Hạng
  4 Trấn phái linh dược
  50 Tu chân đơn sơ
  4 Lễ bao huyền nguyên - 300
  50 Đại hộ mạch đơn (lv1)
  Hùng Bá Thiên Hạ
  (nhận tất cả)
  1 Lệnh Bài
  Sự Kiện
  + 800 Bánh Giầy Hảo Hạng
  4 Trấn phái linh dược
  50 Tu chân đơn sơ
  5 Lễ bao huyền nguyên - 300
  50 Đại hộ mạch đơn (lv1)
  300 Hàn Thiên Thúy Ngọc
Võ Lâm Truyền KỳVõ Lâm Truyền Kỳ
Đổi sách kỹ năng cấp 26/27
 • 10 sách kỹ năng 150 cấp 25 = 1 sách 150 cấp 26
 • 15 sách kỹ năng 150 cấp 26 = 1 sách 150 cấp 27
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tu Chân Đơn - Sơ
 • Nguồn gốc: Nhận từ sự kiện, khóa
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 10 điểm Tu Chân (Điều kiện sử dụng: Nhân vật có điểm Tu Chân 168.500 trở xuống)

Phần thưởng HÀNG NGÀY khi sử dụng Bánh Giầy Hảo Hạng

 • Nhân vật sử dụng Bánh Giầy Hảo Hạng thỏa điều kiện, đối thoại NPC Tổng Quản Sự Kiện nhận thưởng hàng ngày
 • Tối đa nhận 1 lần/nhân vật/ngày. Qua 24:00 hệ thống reset số lần nhận thưởng).
 • Lưu ý : Nhân vật đạt điều kiện nhận đúng mốc, số lượng Năng Động Đơn không cộng dồn
Mốc sử dụng Bánh Giầy Hảo HạngPhần thưởng hàng ngày (khóa)Số lượng
500 - 999 Năng động đơn (1 ngày) 5
1000 - 2999 Năng động đơn (1 ngày) 10
3000 - 4999 Năng động đơn (1 ngày) 15
5000 - 6000 Năng động đơn (1 ngày) 20

Phần thưởng khi sử dụng Bánh Giầy Hảo Hạng

Cụm Truyền Kỳ
Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Rương Kim Lân (1)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Trường Sinh Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Diệu Dương Lệnh
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Vô Cực Linh Dược (14 ngày)
Điểm Chân Nguyên (50/80/100) Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Thuốc tăng trưởng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mảnh Phách Tinh Ngọc (25/50)
Võ Lâm Truyền Kỳ
10.000.000/15.000.000/20.000.000 EXP
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Lệnh Bài Truyền Kỳ (7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
5 Hàn Thiên Thúy Ngọc (01/06/2024)
Võ Lâm Truyền Kỳ
2 Băng Thanh Thúy Ngọc
(01/06/2024)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Lục Thiên Chân Nguyên (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Rương Hoàn Mỹ
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Sách kỹ năng 150 cấp 25
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Hỗn Nguyên Chân Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Huyết Chiến Lễ Hộp (7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
5 Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Đại Tinh Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
45 Hộ Mach Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Lam Ngọc Hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Định Mạch Đan
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Tử Ngọc Hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Hắc Long Nguyên Đơn (01/06/2024)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Hoàng Ngọc Hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Thanh Linh Đan (01/06/2024)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Uẩn Linh Yếu Quyết
(01/06/2024)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Địa Linh Đan (01/06/2024)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Rương Tinh Mỹ
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Thiên Linh Đan (01/06/2024)
Võ Lâm Truyền Kỳ
5 Trạm Lam Thúy Ngọc (01/06/2024)
Võ Lâm Truyền Kỳ
100/200/500 vạn lượng
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Hộp Đồ Phổ Diệu Dương
(Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Hộp Đồ Phổ Anh Hào
(Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Mặt nạ chiến trường Bá Giả (7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Mảnh trang sức cấp 1
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Kỳ Phúc Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Mảnh trang sức cấp 2
Võ Lâm Truyền Kỳ
5 Thiên Hỏa Liệt Tửu
Cụm Cao Thủ

Nhân sĩ thuộc Cụm Cao Thủ ngoài những phần thưởng của cụm Truyền Kỳ thì sẽ có thêm một số phần thưởng sau.

1 Lệnh Bài Siêu Quang
5 Hàn Thiên Thúy Ngọc
1 Diệu Dương Tinh Thạch
5 Rương đồng hành loại 3/1
1 Nguyệt Khuyết Bảo Rương
Tinh tinh khóang
Máy chủ mới Hùng Bá Thiên Hạ

Nhân sĩ thuộc máy chủ mới Hùng Bá Thiên Hạ ngoài những phần thưởng của cụm Cao Thủ thì sẽ có thêm phần thưởng: Nguyệt Khuyết Tinh Thạch, Diệu Dương Lệnh, Bạch Tinh Ngọc.

Lưu ý: Máy chủ mới Hùng Bá Thiên Hạ không nhận được EXP ngẫu nhiên (10.000.000/15.000.000/20.000.000 EXP), Băng Thanh Thúy Ngọc, Rương Hoàn Mỹ, Thuốc Tăng Trưởng Cao Cấp, Luyện Cốt Đơn.

Phần thưởng đạt mốc sử dụng Bánh Giầy Hảo Hạng

Cụm Truyền Kỳ
Phần thưởng MốcTên Vật PhẩmSố lượng
Mốc 500 Chân nguyên 20,000
Kinh nghiệm 500 Triệu
Đại hộ mạch đơn LV1 (khóa) 10
Đại hộ mạch đơn (khóa) 10
Định mạch đan (khóa) 10
Hàn Thiên Thúy Ngọc (01/06/2024) 50
Uẩn linh yếu quyết (01/06/2024) 5
Rương kim lân 1 3
Rương tinh mỹ 20
Thanh tinh ngọc (khóa) 30
Tân nhậm hành ấn giám - trung (7 ngày) 1
Tu chân đơn - sơ (30 ngày, khóa) 50
Lệnh Bài Sự Kiện (01/05/2024) 1
Mốc 1000 Chân nguyên 30,000
Kinh nghiệm 500 Triệu
Đại hộ mạch đơn LV1 (khóa) 15
Đại hộ mạch đơn (khóa) 15
Định mạch đan (khóa) 15
Hàn Thiên Thúy Ngọc (01/06/2024) 50
Uẩn linh yếu quyết (01/06/2024) 10
Rương kim lân 1 5
Rương tinh mỹ 20
Bách luyện thành cương 3
Mảnh Trang Sức (Cấp 3) 10
Mặt nạ chiến trường thánh giả (7 ngày) 1
Tu chân đơn - sơ (30 ngày, khóa) 50
Lệnh Bài Sự Kiện (01/05/2024) 1
Mốc 1500 Chân nguyên 40,000
Kinh nghiệm 1 Tỷ
Đại hộ mạch đơn LV1 (khóa) 20
Đại hộ mạch đơn  (khóa) 20
Định mạch đan (khóa) 30
Hàn Thiên Thúy Ngọc (01/06/2024) 50
Uẩn linh yếu quyết (01/06/2024) 10
Rương kim lân 1 10
Bách luyện thành cương 3
Rương hoàn mỹ 5
Thanh tinh ngọc (khóa) 50
Mảnh Trang Sức (Cấp 3) 15
Trạm lam Thúy ngọc (01/06/2024) 20
Càn khôn song tuyệt bội (14 ngày) 1
Tân nhậm hành ấn giám - thượng (7 ngày) 1
Tu chân đơn - sơ (30 ngày, khóa) 100
Lệnh Bài Sự Kiện (01/05/2024) 1
Mốc 2000 Chân nguyên 50,000
Kinh nghiệm 1 Tỷ
Đại hộ mạch đơn LV1 (khóa) 20
Đại hộ mạch đơn (khóa) 25
Định mạch đan (khóa) 30
Hàn Thiên Thúy Ngọc (01/06/2024) 50
Uẩn linh yếu quyết (01/06/2024) 10
Rương kim lân 1 10
Thanh tinh ngọc (khóa) 50
Mảnh Trang Sức (Cấp 3) 20
Bách luyện thành cương 3
Luyện cốt đơn 1
Thuốc tăng trưởng cao cấp 10
Mặt nạ chiến trường hoàng giả (7 ngày) 1
Triệu mãnh - thiên thạch (khóa, 14 ngày) 1
Tu chân đơn - sơ (30 ngày, khóa) 100
Lệnh Bài Sự Kiện (01/05/2024) 1
Mốc 3000 Chân nguyên 60,000
Kinh nghiệm 1,5 Tỷ
Đại hộ mạch đơn LV1 (khóa) 20
Định mạch đan (khóa) 40
Uẩn linh yếu quyết 15
Rương kim lân 2 10
Rương hoàn mỹ 10
Bách luyện thành cương 5
Lam Tinh Ngọc (khóa) 20
Mảnh Trang Sức (Cấp 3) 25
Trạm lam Thúy ngọc (01/06/2024) 50
Luyện cốt đơn 2
Thuốc tăng trưởng cao cấp 15
Trấn phái linh dược 1
Tu chân đơn - sơ (30 ngày, khóa) 100
Lệnh Bài Sự Kiện (01/05/2024) 1
Mốc 4000 Chân nguyên 70,000
Kinh nghiệm 1,5 Tỷ
Đại hộ mạch đơn LV1 (khóa) 30
Định mạch đan (khóa) 50
Uẩn linh yếu quyết (01/06/2024) 15
Rương kim lân 2 10
Bách luyện thành cương 5
Rương hoàn mỹ 15
Lam Tinh Ngọc (khóa) 30
Trạm lam Thúy ngọc (01/06/2024) 100
Luyện cốt đơn 3
Thuốc tăng trưởng cao cấp 20
Trấn phái linh dược 1
Tu chân đơn - sơ (30 ngày, khóa) 100
Lệnh Bài Sự Kiện (01/05/2024) 1
Mốc 6000 Chân nguyên 80,000
Kinh nghiệm 1,5 Tỷ
Đại hộ mạch đơn LV1 (khóa) 30
Định mạch đan (khóa) 50
Uẩn linh yếu quyết (01/06/2024) 20
Rương hoàn mỹ 25
Bách luyện thành cương 6
Trạm lam Thúy ngọc (01/06/2024) 100
Luyện cốt đơn 5
Thuốc tăng trưởng cao cấp 30
Trấn phái linh dược 1
Ngự Phong (7 ngày) 1
Tu chân đơn - sơ (30 ngày, khóa) 100
Lệnh Bài Sự Kiện (01/05/2024) 1
Cụm Cao Thủ & máy chủ mới Hùng Bá Thiên Hạ
Phần thưởng MốcTên Vật PhẩmSố lượng
Mốc 500 Chân nguyên 50,000
Kinh nghiệm 1 Tỷ
Đại hộ mạch đơn LV1 (khóa) 10
Đại hộ mạch đơn  (khóa) 10
Định mạch đan (khóa) 50
Hàn Thiên Thúy Ngọc (01/06/2024) 50
Uẩn linh yếu quyết (01/06/2024) 5
Rương kim lân 1 3
Rương tinh mỹ 20
Bạch tinh ngọc (khóa) 400
Tân nhậm hành ấn giám - trung (7 ngày) 1
Tu chân đơn - sơ (30 ngày, khóa) 50
Lệnh Bài Sự Kiện (01/05/2024) 1
Mốc 1000 Chân nguyên 50,000
Kinh nghiệm 1 Tỷ
Đại hộ mạch đơn LV1 (khóa) 15
Đại hộ mạch đơn  (khóa) 15
Định mạch đan (khóa) 50
Hàn Thiên Thúy Ngọc (01/06/2024) 50
Uẩn linh yếu quyết (01/06/2024) 10
Rương kim lân 1 5
Rương tinh mỹ 20
Bách luyện thành cương 3
Mảnh Trang Sức (Cấp 3) 10
Mặt nạ chiến trường thánh giả (7 ngày) 1
Tu chân đơn - sơ (30 ngày, khóa) 50
Lệnh Bài Sự Kiện (01/05/2024) 1
Mốc 1500 Chân nguyên 50,000
Kinh nghiệm 2 Tỷ
Đại hộ mạch đơn LV1 (khóa) 20
Đại hộ mạch đơn  (khóa) 20
Định mạch đan (khóa) 50
Hàn Thiên Thúy Ngọc (01/06/2024) 50
Uẩn linh yếu quyết (01/06/2024) 10
Rương kim lân 1 10
Bách luyện thành cương 3
Rương hoàn mỹ 5
Thanh tinh ngọc (khóa) 50
Mảnh Trang Sức (Cấp 3) 15
Trạm lam Thúy ngọc (01/06/2024) 30
Càn khôn song tuyệt bội (14 ngày) 1
Tân nhậm hành ấn giám - thượng (7 ngày) 1
Tu chân đơn - sơ (30 ngày, khóa) 100
Lệnh Bài Sự Kiện (01/05/2024) 1
Mốc 2000 Chân nguyên 50,000
Kinh nghiệm 2 Tỷ
Đại hộ mạch đơn LV1 (khóa) 20
Đại hộ mạch đơn (khóa) 25
Định mạch đan (khóa) 50
Hàn Thiên Thúy Ngọc (01/06/2024) 50
Uẩn linh yếu quyết (01/06/2024) 10
Rương kim lân 1 10
Bách luyện thành cương 3
Thanh tinh ngọc (khóa) 50
Mảnh Trang Sức (Cấp 3) 20
Luyện cốt đơn 1
Thuốc tăng trưởng cao cấp 10
Mặt nạ chiến trường hoàng giả (7 ngày) 1
Triệu mãnh - thiên thạch (khóa) (14 ngày) 1
Tu chân đơn - sơ (30 ngày, khóa) 100
Lệnh Bài Sự Kiện (01/05/2024) 1
Mốc 3000 Chân nguyên 60,000
Kinh nghiệm 3 Tỷ
Đại hộ mạch đơn LV1 (khóa) 20
Định mạch đan (khóa) 100
Uẩn linh yếu quyết (01/06/2024) 15
Rương kim lân 2 10
Bách luyện thành cương 5
Rương hoàn mỹ 10
Lam Tinh Ngọc (khóa) 30
Mảnh Trang Sức (Cấp 3) 25
Trạm lam Thúy ngọc (01/06/2024) 50
Luyện cốt đơn 2
Thuốc tăng trưởng cao cấp 15
Trấn phái linh dược (khóa) 1
Tu chân đơn - sơ (30 ngày, khóa) 100
Lệnh Bài Sự Kiện (01/05/2024) 1
Mốc 4000 Chân nguyên 70,000
Kinh nghiệm 3 Tỷ
Đại hộ mạch đơn LV1 (khóa) 30
Định mạch đan (khóa) 100
Uẩn linh yếu quyết (01/06/2024) 15
Rương kim lân 2 10
Bách luyện thành cương 5
Rương hoàn mỹ 15
Lam Tinh Ngọc (khóa) 20
Trạm lam Thúy ngọc (01/06/2024) 100
Luyện cốt đơn 3
Thuốc tăng trưởng cao cấp 20
Trấn phái linh dược (khóa) 1
Tu chân đơn - sơ (30 ngày, khóa) 100
Lệnh Bài Sự Kiện (01/05/2024) 1
Mốc 6000 Chân nguyên 80,000
Kinh nghiệm 5 Tỷ
Đại hộ mạch đơn LV1 (khóa) 30
Định mạch đan (khóa) 100
Uẩn linh yếu quyết (01/06/2024) 20
Bách luyện thành cương 6
Rương hoàn mỹ 25
Trạm lam Thúy ngọc (01/06/2024) 100
Luyện cốt đơn 5
Thuốc tăng trưởng cao cấp 30
Trấn phái linh dược 1
Ngự Phong (7 ngày) 1
Tu chân đơn - sơ (30 ngày, khóa) 100
Lệnh Bài Sự Kiện (01/05/2024) 1
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.