Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Đóa Hồng 8/3

Từ 02-03-2024 đến31/03/2024

Đóa Hồng 8/3 trao tặng một nửa của thế giới, đặc biệt ngay tại Võ Lâm Truyền Kỳ, quý hào kiệt xin được chúc mừng đến giới anh thư có được trọn vẹn niềm vui trong tháng 3 của mình nhé. Ngoài ra, hoạt động sau đây sẽ tăng thêm thú vị cho hành trình bôn tẩu giang hồ của chư vị anh hùng võ lâm, thân mời tham gia.

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì 02/03 - 24h00 ngày 31/03/2024
 • Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp).
 • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống.

NPC liên quan

Tên NPC Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Tương Dương, Biện Kinh, Thành Đô
 • Chức năng:
  • Đổi Bó Hồng Tứ Sắc
  • Xem số lần sử dụng Hoa Hồng Đỏ
  • Nhận mốc Hoa Hồng Đỏ
  • Ghép sách cấp 26/27
  • Nhận thưởng Hàng Ngày
 • Lưu ý: Chức năng này chỉ hoạt động đến 24h00 ngày 31/03/2024

Thu thập vật phẩm

Vật phẩm Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Nụ Hoa Hồng

 • Nguồn gốc: Nhận được khi hoàn thành tính năng
 • Lưu ý: Nhân vật tham gia Tống Kim đạt 20000 sẽ nhận được Nụ Hoa Hồng của các mốc 3000, 6000, 10000, 20000.
 • Nhân vật cần dọn rương hành trang trước khi nhận thưởng vật phẩm Nụ hoa hồng
  Vật phẩm thưởng Số lượng
  Tiêu diệt boss sát thủ 90 10 Nụ Hoa Hồng
  Viêm đế 10 Nụ Hoa Hồng
  Vượt ải 10 Nụ Hoa Hồng
  Tống Kim đạt 3000 5 Nụ Hoa Hồng
  Tống Kim đạt 6000 10 Nụ Hoa Hồng
  Tống Kim đạt 10000 20 Nụ Hoa Hồng
  Tống Kim đạt 20000 50 Nụ Hoa Hồng
  Mốc 50 10 Nụ Hoa Hồng
  Mốc 80 20 Nụ Hoa Hồng
  Mốc 100 30 Nụ Hoa Hồng
  Mốc 125 50 Nụ Hoa Hồng
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Nguyên liệu đổi Bó Hoa Tứ Sắc tại Tổng Quản Sự Kiện
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 31/03/2024.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Cỏ Xanh
 • Nguồn gốc: Online đủ 60 phút nhận 10 Cỏ Xanh. Qua ngày sẽ reset thời gian tích lũy online. Yêu cầu nhân vật cấp Trùng Sinh >8 mới có thể nhận.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Nguyên liệu đổi Bó Hoa Tứ Sắc tại Tổng Quản Sự Kiện
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 31/03/2024.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bó Hồng Tứ Sắc
 • Nguồn gốc: Đổi tại Tổng Quản Sự Kiện theo công thức: 2 Nụ Hoa Hồng + 3 Cỏ Xanh + 100 vạn lương = 1 Bó Hồng Tứ Sắc
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 30.000.000 EXP + 20 điểm Chân Nguyên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 5.000 Bó Hồng Tứ Sắc/nhân vật.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 31/03/2024.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hoa Hồng Đỏ

Võ Lâm Truyền Kỳ
Giỏ Nụ Hoa Hồng
 • Nguồn gốc
  • Hoa Hồng Đỏ: 1 Tiền đồng
  • Giỏ Hoa Hồng (chứa 100 Hoa Hồng Đỏ): 100 Tiền đồng tại Kỳ Trân Các.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Chuột phải sử dụng nhận:
  • Cụm máy chủ TRUYỀN KỲ: 25.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên (Đại) + 20 điểm Chân Nguyên + 1 vật phẩm ngẫu nhiên.
  • Cụm CAO THỦ + máy chủ mới Hùng Bá Thiên Hạ: 25.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên (Đại) + 50 điểm Chân Nguyên + 1 vật phẩm ngẫu nhiên
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 6.000 Hoa Hồng Đỏ/nhân vật.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lệnh Bài Event - Sơ
 • Nguồn gốc: Nhận từ mốc thưởng Hoa Hông Đỏ
 • Đổi thưởng: Lệnh Bài Event - Sơ + 2000 Hoa Hồng Đỏ tại NPC Tổng Quản Sự Kiện.
 • Cụm Truyền Kỳ:
  Vật phẩm thưởng Số lượng Ghi chú
  Kinh nghiệm 2 Tỷ Nhận mặc định
  Chân nguyên 20,000
  Huyền Nguyên 2,000
  Định Mạch Đan (khóa) 200
  Cống Nguyệt Phù Dung 1
  Rương kim lân 3 20
  Rương đồng hành loại 3 50
  Băng Thanh Thúy Ngọc (01/04/2024) 100
  Thuốc tăng trưởng cao cấp 100
  Rương Hoàn Mỹ 200
  Luyện cốt đơn (khóa) 5
  Đồ Phổ Vũ Khí Anh Hào 10 Nhận ngẫu nhiên
  Trấn Phái Linh Dược 1
  Đại Hộ Mạch Đơn LV1 50
  Đại Hộ Mạch Đơn  50
 • Cụm Cao Thủ - Hùng Bá Thiên Hạ:
  Vật phẩm thưởng Số lượng Ghi chú
  Kinh nghiệm 2 Tỷ Nhận mặc định
  Chân nguyên 20,000
  Huyền Nguyên 10,000
  Định Mạch Đan (khóa) 1,000
  Cống Nguyệt Phù Dung 1
  Rương kim lân 3 20
  Rương đồng hành loại 3 50
  Trạm lam Thúy Ngọc (01/04/2024) 300
  Thuốc tăng trưởng (khóa) 30 ngày 500
  Rương Tinh Mỹ 150
  Trấn Phái Linh Dược (khóa) 7 ngày 3
  Đồ Phổ Vũ Khí Anh Hào 10 Nhận ngẫu nhiên
  Trấn Phái Linh Dược 1
  Đại Hộ Mạch Đơn LV1 50
  Đại Hộ Mạch Đơn  50
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lệnh Bài Event - Trung
 • Nguồn gốc: Nhận từ mốc thưởng Hoa Hông Đỏ
 • Đổi thưởng: Lệnh Bài Event - Trung + 2000 Hoa Hồng Đỏ tại NPC Tổng Quản Sự Kiện.
 • Cụm Truyền Kỳ:
  Vật phẩm thưởng Số lượng Ghi chú
  Kinh nghiệm 2 Tỷ Nhận mặc định
  Chân nguyên 20,000
  Huyền Nguyên 2,000
  Định Mạch Đan (khóa) 200
  Cống Nguyệt Phù Dung 1
  Rương kim lân 3 30
  Rương đồng hành loại 3 50
  Băng Thanh Thúy Ngọc (01/04/2024) 200
  Thuốc tăng trưởng cao cấp 100
  Rương Hoàn Mỹ 200
  Luyện cốt đơn (khóa) 5
  Đồ Phổ Vũ Khí Anh Hào 10 Nhận ngẫu nhiên
  Trấn Phái Linh Dược 1
  Đại Hộ Mạch Đơn LV1 50
  Đại Hộ Mạch Đơn  50
 • Cụm Cao Thủ - Hùng Bá Thiên Hạ:
  Vật phẩm thưởng Số lượng Ghi chú
  Kinh nghiệm 2 Tỷ Nhận mặc định
  Chân nguyên 20,000
  Huyền Nguyên 10,000
  Định Mạch Đan (khóa) 1,000
  Cống Nguyệt Phù Dung 1
  Rương kim lân 3 30
  Rương đồng hành loại 3 50
  Trạm lam Thúy Ngọc (01/04/2024) 300
  Thuốc tăng trưởng (khóa) 30 ngày 500
  Rương Tinh Mỹ 150
  Trấn Phái Linh Dược (khóa) 7 ngày 3
  Đồ Phổ Vũ Khí Anh Hào 10 Nhận ngẫu nhiên
  Trấn Phái Linh Dược 1
  Đại Hộ Mạch Đơn LV1 50
  Đại Hộ Mạch Đơn  50
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lệnh Bài Event - Cao
 • Nguồn gốc: Nhận từ mốc thưởng Hoa Hông Đỏ
 • Đổi thưởng: Lệnh Bài Event - Cao + 2000 Hoa Hồng Đỏ tại NPC Tổng Quản Sự Kiện.
  • Cụm Truyền Kỳ:
   Vật phẩm thưởng Số lượng Ghi chú
   Kinh nghiệm 2 Tỷ Nhận mặc định
   Chân nguyên 20,000
   Huyền Nguyên 2,000
   Định Mạch Đan (khóa) 200
   Cống Nguyệt Phù Dung 1
   Rương kim lân 3 30
   Rương đồng hành loại 3 50
   Băng Thanh Thúy Ngọc (01/04/2024) 300
   Thuốc tăng trưởng cao cấp 100
   Rương Hoàn Mỹ 200
   Luyện cốt đơn (khóa) 5
   Đồ Phổ Vũ Khí Anh Hào 10 Nhận ngẫu nhiên
   Trấn Phái Linh Dược 1
   Đại Hộ Mạch Đơn LV1 50
   Đại Hộ Mạch Đơn  50
  • Cụm Cao Thủ - Hùng Bá Thiên Hạ:
  Vật phẩm thưởng Số lượng Ghi chú
  Kinh nghiệm 2 Tỷ Nhận mặc định
  Chân nguyên 20,000
  Huyền Nguyên 10,000
  Định Mạch Đan (khóa) 1,000
  Cống Nguyệt Phù Dung 1
  Rương kim lân 3 30
  Rương đồng hành loại 3 50
  Trạm lam Thúy Ngọc (01/04/2024) 400
  Thuốc tăng trưởng (khóa) 30 ngày 500
  Rương Tinh Mỹ 300
  Trấn Phái Linh Dược (khóa) 7 ngày 3
  Đồ Phổ Vũ Khí Anh Hào 10 Nhận ngẫu nhiên
  Trấn Phái Linh Dược 1
  Đại Hộ Mạch Đơn LV1 50
  Đại Hộ Mạch Đơn  50
Võ Lâm Truyền KỳVõ Lâm Truyền Kỳ
Đổi sách kỹ năng cấp 26/27
 • 10 sách kỹ năng 150 cấp 25 = 1 sách 150 cấp 26
 • 15 sách kỹ năng 150 cấp 26 = 1 sách 150 cấp 27

Phần thưởng HÀNG NGÀY khi sử dụng Hoa Hồng Đỏ

 • Nhân vật sử dụng Hoa Hồng Đỏ thỏa điều kiện, đối thoại NPC Tổng Quản Sự Kiện nhận thưởng hàng ngày
 • Tối đa nhận 1 lần/nhân vật/ngày. Qua 24:00 hệ thống reset số lần nhận thưởng).
 • Lưu ý : Nhân vật đạt điều kiện nhận đúng mốc, số lượng Năng Động Đơn không cộng dồn
Mốc sử dụng hoa hồng Phần thưởng hàng ngày (khóa) Số lượng
500 - 999 Năng động đơn (1 ngày) 5
1000 - 2999 Năng động đơn (1 ngày) 10
3000 - 4999 Năng động đơn (1 ngày) 15
5000 - 6000 Năng động đơn (1 ngày) 20

Phần thưởng khi sử dụng Hoa Hồng Đỏ

Cụm Truyền Kỳ
Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Rương Kim Lân (1)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Trường Sinh Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Bùa May Mắn
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Vô Cực Linh Dược (14 ngày)
Điểm Chân Nguyên (50/80/100) Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Thuốc tăng trưởng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mảnh Phách Tinh Ngọc (25/50)
Võ Lâm Truyền Kỳ
10.000.000/15.000.000/20.000.000 EXP
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Lệnh Bài Truyền Kỳ (7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
5 Hàn Thiên Thúy Ngọc (01/04/2024)
Võ Lâm Truyền Kỳ
2 Băng Thanh Thúy Ngọc
(01/04/2024)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Lục Thiên Chân Nguyên (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Rương Hoàn Mỹ
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Sách kỹ năng 150 cấp 25
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Thuốc tăng trưởng cao cấp
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Huyết Chiến Lễ Hộp (7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Luyện cốt đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Đại Tinh Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Hỗn Nguyên Chân Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Lam Ngọc Hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
5 Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Tử Ngọc Hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
45 Hộ Mach Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Hoàng Ngọc Hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Định Mạch Đan
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Uẩn Linh Yếu Quyết
(01/04/2024)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Hắc Long Nguyên Đơn (01/05/2024)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Rương Tinh Mỹ
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Thanh Linh Đan (01/05/2024)
Võ Lâm Truyền Kỳ
5 Trạm Lam Thúy Ngọc (01/04/2024)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Địa Linh Đan (01/05/2024)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Hộp Đồ Phổ Diệu Dương
(Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Thiên Linh Đan (01/05/2024)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Hộp Đồ Phổ Anh Hào
(Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Võ Lâm Truyền Kỳ
100/200/500 vạn lượng
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Mảnh trang sức cấp 1
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Mặt nạ chiến trường Bá Giả (7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Mảnh trang sức cấp 2
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Kỳ Phúc Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
5 Thiên Hỏa Liệt Tửu
Cụm Cao Thủ

Nhân sĩ thuộc Cụm Cao Thủ ngoài những phần thưởng của cụm Truyền Kỳ thì sẽ có thêm một số phần thưởng sau.

1 Lệnh Bài Siêu Quang
5 Hàn Thiên Thúy Ngọc
1 Diệu Dương Tinh Thạch
5 Rương đồng hành loại 3/1
1 Nguyệt Khuyết Bảo Rương
Tinh tinh khóang
Máy chủ mới Hùng Bá Thiên Hạ

Nhân sĩ thuộc máy chủ mới Hùng Bá Thiên Hạ ngoài những phần thưởng của cụm Cao Thủ thì sẽ có thêm phần thưởng: Nguyệt Khuyết Tinh Thạch, Diệu Dương Lệnh, Bạch Tinh Ngọc.

Lưu ý: Máy chủ mới Hùng Bá Thiên Hạ không nhận được EXP ngẫu nhiên (10.000.000/15.000.000/20.000.000 EXP), Băng Thanh Thúy Ngọc, Rương Hoàn Mỹ, Thuốc Tăng Trưởng Cao Cấp, Luyện Cốt Đơn.

Phần thưởng đạt mốc sử dụng Hoa Hồng Đỏ

Cụm Truyền Kỳ
Phần thưởng Mốc Tên Vật Phẩm Số lượng
Mốc 500 Chân nguyên 20,000
Kinh nghiệm 500,000,000
Đại hộ mạch đơn LV1 (khóa) 10
Đại hộ mạch đơn (khóa) 10
Định mạch đan (khóa) 10
Hàn Thiên Thúy Ngọc (01/04/2024) 50
Uẩn linh yếu quyết (01/04/2024) 5
Rương kim lân 1 3
Rương tinh mỹ 20
Thanh tinh ngọc (khóa) 30
Tân nhậm hành ấn giám - trung (7 ngày) 1
Mốc 1000 Chân nguyên 30,000
Kinh nghiệm 500,000,000
Đại hộ mạch đơn LV1 (khóa) 15
Đại hộ mạch đơn (khóa) 15
Định mạch đan (khóa) 15
Hàn Thiên Thúy Ngọc (01/04/2024) 50
Uẩn linh yếu quyết (01/04/2024) 10
Rương kim lân 1 5
Rương tinh mỹ 20
Bách luyện thành cương 3
Mảnh Trang Sức (Cấp 3) 10
Mặt nạ chiến trường thánh giả 1
Lệnh bài event - Sơ  (khóa)(01/04/2024) 1
Mốc 1500 Chân nguyên 40,000
Kinh nghiệm 1 Tỷ
Đại hộ mạch đơn LV1 (khóa) 20
Đại hộ mạch đơn  (khóa) 20
Định mạch đan (khóa) 30
Hàn Thiên Thúy Ngọc (01/04/2024) 50
Uẩn linh yếu quyết (01/04/2024) 10
Rương kim lân 1 10
Bách luyện thành cương 3
Rương hoàn mỹ 5
Thanh tinh ngọc (khóa) 50
Mảnh Trang Sức (Cấp 3) 15
Trạm lam Thúy ngọc (01/04/2024) 20
Càn khôn song tuyệt bội (01/04/2024) 1
Tân nhậm hành ấn giám - thượng (7 ngày) 1
Mốc 2000 Chân nguyên 50,000
Kinh nghiệm 1 Tỷ
Đại hộ mạch đơn LV1 (khóa) 20
Đại hộ mạch đơn (khóa) 25
Định mạch đan (khóa) 30
Hàn Thiên Thúy Ngọc (01/04/2024) 50
Uẩn linh yếu quyết (01/04/2024) 10
Rương kim lân 1 10
Thanh tinh ngọc (khóa) 50
Mảnh Trang Sức (Cấp 3) 20
Bách luyện thành cương 3
Luyện cốt đơn 1
Thuốc tăng trưởng cao cấp 10
Mặt nạ chiến trường hoàng giả (7 ngày) 1
Triệu mãnh - thiên thạch (khóa) 1
Lệnh bài event - Trung (khóa)(01/04/2024) 1
Mốc 3000 Chân nguyên 60,000
Kinh nghiệm 1,500,000,000
Đại hộ mạch đơn LV1 (khóa) 20
Định mạch đan (khóa) 40
Uẩn linh yếu quyết 15
Rương kim lân 2 10
Rương hoàn mỹ 10
Bách luyện thành cương 5
Lam Tinh Ngọc (khóa) 20
Mảnh Trang Sức (Cấp 3) 25
Trạm lam Thúy ngọc (01/04/2024) 50
Luyện cốt đơn 2
Thuốc tăng trưởng cao cấp 15
Trấn phái linh dược (khóa) 1
Mốc 4000 Chân nguyên 70,000
Kinh nghiệm 1,500,000,000
Đại hộ mạch đơn LV1 (khóa) 30
Định mạch đan (khóa) 50
Uẩn linh yếu quyết (01/04/2024) 15
Rương kim lân 2 10
Bách luyện thành cương 5
Rương hoàn mỹ 15
Lam Tinh Ngọc (khóa) 30
Trạm lam Thúy ngọc (01/04/2024) 100
Luyện cốt đơn 3
Thuốc tăng trưởng cao cấp 20
Trấn phái linh dược (khóa) 1
Mốc 6000 Chân nguyên 80,000
Kinh nghiệm 1,500,000,000
Đại hộ mạch đơn LV1 (khóa) 30
Định mạch đan (khóa) 50
Uẩn linh yếu quyết (01/04/2024) 20
Rương hoàn mỹ 25
Bách luyện thành cương 6
Trạm lam Thúy ngọc (01/04/2024) 100
Luyện cốt đơn 5
Thuốc tăng trưởng cao cấp 30
Trấn phái linh dược 1
Ngự Phong (7 ngày) 1
Lệnh bài event - Cao (khóa)(01/04/2024) 1
Máy chủ mới Hùng Bá Thiên Hạ
Phần thưởng Mốc Tên Vật Phẩm Số lượng
Mốc 500 Chân nguyên 50,000
Kinh nghiệm 1 Tỷ
Đại hộ mạch đơn LV1 (khóa) 10
Đại hộ mạch đơn  (khóa) 10
Định mạch đan (khóa) 50
Hàn Thiên Thúy Ngọc 50
Uẩn linh yếu quyết 5
Rương kim lân 1 3
Rương tinh mỹ 20
Bạch tinh ngọc (khóa) 400
Tân nhậm hành ấn giám - trung 1
Mốc 1000 Chân nguyên 50,000
Kinh nghiệm 1 Tỷ
Đại hộ mạch đơn LV1 (khóa) 15
Đại hộ mạch đơn  (khóa) 15
Định mạch đan (khóa) 50
Hàn Thiên Thúy Ngọc 50
Uẩn linh yếu quyết 10
Rương kim lân 1 5
Rương tinh mỹ 20
Bách luyện thành cương 3
Mảnh Trang Sức (Cấp 3) 10
Mặt nạ chiến trường thánh giả 1
Lệnh bài event - Sơ (khóa)(01/04/2024) 1
Mốc 1500 Chân nguyên 50,000
Kinh nghiệm 2 Tỷ
Đại hộ mạch đơn LV1 (khóa) 20
Đại hộ mạch đơn  (khóa) 20
Định mạch đan (khóa) 50
Hàn Thiên Thúy Ngọc (01/04/2024) 50
Uẩn linh yếu quyết (01/04/2024) 10
Rương kim lân 1 10
Bách luyện thành cương 3
Rương hoàn mỹ 5
Thanh tinh ngọc (khóa) 50
Mảnh Trang Sức (Cấp 3) 15
Trạm lam Thúy ngọc (01/04/2024) 30
Càn khôn song tuyệt bội (01/04/2024) 1
Tân nhậm hành ấn giám - thượng (7 ngày) 1
Mốc 2000 Chân nguyên 50,000
Kinh nghiệm 2 Tỷ
Đại hộ mạch đơn LV1 (khóa) 20
Đại hộ mạch đơn (khóa) 25
Định mạch đan (khóa) 50
Hàn Thiên Thúy Ngọc (01/04/2024) 50
Uẩn linh yếu quyết (01/04/2024) 10
Rương kim lân 1 10
Bách luyện thành cương 3
Thanh tinh ngọc (khóa) 50
Mảnh Trang Sức (Cấp 3) 20
Luyện cốt đơn 1
Thuốc tăng trưởng cao cấp 10
Mặt nạ chiến trường hoàng giả (7 ngày) 1
Triệu mãnh - thiên thạch (khóa) (14 ngày) 1
Lệnh bài event- Trung (khóa)(01/04/2024) 1
Mốc 3000 Chân nguyên 60,000
Kinh nghiệm 3 Tỷ
Đại hộ mạch đơn LV1 (khóa) 20
Định mạch đan (khóa) 100
Uẩn linh yếu quyết (01/04/2024) 15
Rương kim lân 2 10
Bách luyện thành cương 5
Rương hoàn mỹ 10
Lam Tinh Ngọc (khóa) 30
Mảnh Trang Sức (Cấp 3) 25
Trạm lam Thúy ngọc (01/04/2024) 50
Luyện cốt đơn 2
Thuốc tăng trưởng cao cấp 15
Trấn phái linh dược (khóa) 1
Mốc 4000 Chân nguyên 70,000
Kinh nghiệm 3 Tỷ
Đại hộ mạch đơn LV1 (khóa) 30
Định mạch đan (khóa) 100
Uẩn linh yếu quyết (01/04/2024) 15
Rương kim lân 2 10
Bách luyện thành cương 5
Rương hoàn mỹ 15
Lam Tinh Ngọc (khóa) 20
Trạm lam Thúy ngọc (01/04/2024) 100
Luyện cốt đơn 3
Thuốc tăng trưởng cao cấp 20
Trấn phái linh dược (khóa) 1
Mốc 6000 Chân nguyên 80,000
Kinh nghiệm 5 Tỷ
Đại hộ mạch đơn LV1 (khóa) 30
Định mạch đan (khóa) 100
Uẩn linh yếu quyết (01/04/2024) 20
Bách luyện thành cương 6
Rương hoàn mỹ 25
Trạm lam Thúy ngọc (01/04/2024) 100
Luyện cốt đơn 5
Thuốc tăng trưởng cao cấp 30
Trấn phái linh dược 1
Ngự Phong (7 ngày) 1
Lệnh bài event - Cao (khóa)(01/04/2024) 1
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.