Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Chiến trường Thương Lang

Từ 21-08-2015

Kim quốc dã tâm xua quân Thương Lang sát biên giới, hòng dồn Tống quốc vào cửa cùng sinh tử. Quân Thương Lang mình đồng da sắt, sức một chọi mười, nếu không có kế sách hoàn hảo khó lòng vượt ải, khinh suất kẻ địch không khéo sẽ hồn siêu phách tán trên trận mạc.

Nhân sĩ là hào hiệp trượng nghĩa xin đừng ngoảnh mặt làm ngơ trước thời cuộc. Mong người hãy hiệp sức chung lòng dẹp loạn binh đao.

Võ Lâm Truyền Kỳ - Thương Lang

Giao diện chiến trường Thương Lang

Thời gian và điều kiện tham gia

Nội dungGhi chú
Báo danh
  • Báo danh trước 30 phút (18h30 - 18h54): Tiêu hao 1 Huyết Chiến Trảm Lệnh
  • Báo danh trước 5 phút (18h55): Tiêu hao 100 vạn
Thời gian diễn ra
 • 19h00 hàng ngày (chuẩn bị 5 phút)
 • Khi tham chiến, nếu thoát ra sẽ không thể vào lại
Điều kiện
  • Nhân vật đẳng cấp 150 Trùng Sinh 5 trở lên
  • Huyệt vị kinh mạch đạt 32
  • Tối đa: 200 nhân vật/chiến trường
  • Báo danh cá nhân hoặc tổ đội (3 nhân vật)
  • Giới hạn: Tham gia 1 lần/nhân vật/ngày

NPC và vật phẩm liên quan

NPCNội dung
Võ Lâm Truyền Kỳ - Thương Lang
Sư Hạo Nguyệt
 • Vị trí: Lâm An (182/206), Tương Dương (194/202), Biện Kinh (212/194)
 • Chức năng:
  • Báo danh tham gia (cá nhân/tổ đội)
  • Vào chiến trường
  • Nhận thưởng
  • Huyết Chiến Công Huân
  • Nhận/khôi phục Quân Hàm
Võ Lâm Truyền Kỳ - Thương Lang
Huyết Chiến Trảm Lệnh
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các
 • Tính chất: Không thể xếp chồng, ném ra. Có thể giao dịch, bày bán, cửa hàng 0 lượng
 • Công dụng: Báo danh tham gia Huyết Chiến Thương Lan
 • Hạn sử dụng: 14 ngày kể từ lúc nhận
Võ Lâm Truyền Kỳ - Thương Lang Võ Lâm Truyền Kỳ - Thương Lang Võ Lâm Truyền Kỳ - Thương Lang Võ Lâm Truyền Kỳ - Thương Lang
Huyết Chiến Phù cấp 1/2/3/4
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các
 • Tính chất: Không thể xếp chồng, ném ra. Có thể giao dịch, bày bán, cửa hàng 0 lượng.
 • Hạn sử dụng: 14 ngày kể từ lúc mua.
 • Công dụng: Đối thoại Sư Hạo Nguyệt:
  • Cấp 1: x1.5 Công Huân
  • Cấp 2: x2 Công Huân
  • Cấp 3: x5 Công Huân
  • Cấp 4: x10 Công Huân
Võ Lâm Truyền Kỳ - Thương Lang Võ Lâm Truyền Kỳ - Thương Lang Võ Lâm Truyền Kỳ - Thương Lang Võ Lâm Truyền Kỳ - Thương Lang Võ Lâm Truyền Kỳ - Thương Lang
Huyết Dục/Chiến Thiên/Thương Hồng/Lang Hạo/Triệu Mãnh Thiên Thạch
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các
 • Tính chất: Không thể xếp chồng, ném ra. Có thể giao dịch, bày bán, cửa hàng 0 lượng
 • Công dụng: Đối thoại Sư Hạo Nguyệt nhận Quân Hàm Huyết Dục/Chiến Thiên/Thương Hồng/Lang Hạo/Triệu Mãnh (14 ngày kể từ lúc nhận)
 • Hạn sử dụng: 14 ngày kể từ lúc nhận
 • Lưu ý: Muốn sử dụng các vật phẩm này phải có đủ điểm Huyết Chiến Huân Công tương ứng với các danh hiệu Quân Hàm.

Quy tắc chiến trường

Nội dungGhi chú
Giai đoạn chuẩn bị

- Nhân vật có thể báo danh cá nhân hoặc tổ đội (3 nhân vật)

- Hệ thống sẽ phân bố phe Tống hoặc Kim khi báo danh (tổ đội sẽ ở cùng 1 bên), chênh lệch 2 bên không quá 3 nhân vật

Tổng quan chiến trường

- Doanh trại 2 bên Tống & Kim

- 3 khu vực tài nguyên trung lập

- 2 khu vực tài nguyên Tống/Kim

Khu vực tài nguyên Trung Lập

- Khi bắt đầu chiến trường, 3 khu vực sẽ có cột cờ ở trạng thái trung lập

- Nhân vật 2 phe Tống & Kim quyết chiến để chiếm cột cờ

- Nếu không bị phe đối phương chiếm thì cột cờ sẽ thuộc về phe đang chiếm trong 10 phút, sau 10 phút sẽ trở về trạng thái trung lập

- Điểm tích lũy phe sẽ tăng dần trong thời gian chiếm lĩnh

Khu vực tài nguyên Tống/Kim

- Khi bắt đầu sẽ không xuất hiện 2 cột cờ thuộc 2 khu vực này

- Khi tích lũy 1 bên đạt 600 điểm hoặc khai chiến 20 phút sẽ xuất hiện

- Sau khi xuất hiện nhân vật 2 phe có thể chiếm lĩnh

NPC

- Chiến trường có 100 NPC quái tiểu, đánh bại có xác xuất nhận hỗ trợ chiến đấu

- Khi mỗi cột cờ tài nguyên bị 1 phe chiếm lĩnh sẽ xuất hiện NPC Boss thuộc phe chiếm

- Đối phương phải đánh bại Boss mới có thể chiếm lĩnh cột cờ

- Cột cờ tài nguyên trở về trạng thái trung lập, Boss sẽ mất

Quy tắc tính điểm

Nội dungGhi chú
Tính điểm tích lũy doanh trại
 • Nhân vật thay đổi trạng thái cột tài nguyên trung lập: Tăng thêm 50 điểm tích lũy phe mình
 • Nhân vật thay đổi trạng thái cột tài nguyên đối phương (Tống/Kim): Tăng 125 điểm tích lũy phe mình
 • Mỗi cột tài nguyên trung lập tăng thêm 5 điểm cho phe chiếm lĩnh mỗi 15 giây
 • Một cột tài nguyên Kim/Tống tăng thêm 15 điểm cho phe chiếm lĩnh mỗi 15 giây
Tính điểm tích lũy cá nhân
 • Đánh bại 1 nhân vật phe đối phương nhận 1 điểm tích lũy
 • Sau khi liên trảm 20 nhân vật phe đối phương, tiếp tục đánh bại 1 nhân vật phe đối phương nhận 3 điểm tích lũy cá nhân
 • Sau khi liên trảm 50 nhân vật phe đối phương, tiếp tục đánh bại 1 nhân vật phe đối phương nhận 5 điểm tích lũy cá nhân
 • Sau khi liên trảm 100 nhân vật phe đối phương, tiếp tục đánh bại 1 nhân vật phe đối phương nhận 10 điểm tích lũy cá nhân
Tính điểm năng động
 • Đánh bại 1 nhân vật đối phương nhận 20 điểm
 • Thay đổi trạng thái cột tài nguyên nhận 40 điểm
 • Tử vong 1 lần nhận 5 điểm
 • Đạt ít nhất 200 điểm năng động mới có thể nhận được phần thưởng thắng thua chiến trường
 • Điểm năng động nhỏ nhất là 0, lớn nhất 500
Xác định thắng thua
 • Phe nào có tích điểm doanh trại đạt 1.600 điểm thì bên đó sẽ thắng
 • 2 phe đạt cùng lúc thì hòa nhau. Trận chiến kết thúc
 • Trong thời gian chiến đấu chiến trường, nhân số bên nào là 0 thì là bên thua, nếu hai bên nhân số cùng lúc là 0, thì bắt đầu lại từ đầu
 • Thời gian chiến đấu chiến trường kết thúc, bên nào có tích điểm doanh trại cao là bên thắng, nếu tích điểm giống nhau thì hòa
 • Khi kết thúc, nhân vật không ở trong chiến trường sẽ không nhận được phần thưởng

Điểm Huyết Chiến Công Huân

Nội dungĐiểm Huyết Chiến Công Huân
Chuyển đổi tích điểm cá nhân mỗi trận Điểm tích lũy cá nhân mỗi trận/500 (lấy tròn số)
Bên thắng 1080
Bên thua 720
Hòa 900

Quân Hàm

 • Có 5 loại Quân Hàm theo cấp độ. Sử dụng 5 loại Thiên Thạch để đổi Vòng Sáng Quân Hàm tương ứng.
 • Hiệu ứng của các vòng sáng Quân Hàm độc lập với nhau, không có tính chất cộng chung vòng hiệu ứng khác.
 • Các hiệu ứng của vòng sáng có hiệu lực 14 ngày.
 • Vào 24h00 Chủ Nhật hàng tuần, điểm Huyết Chiến Công Huân Thương Hồng, Lang Hạo, Triệu Mãnh sẽ suy giảm theo tỉ lệ.
Cấp Quân HàmĐiểm Huyết Chiến Công Huân cần để đổi cấp Quân HàmThuộc tính
Võ Lâm Truyền Kỳ - Thương Lang
Huyết Dục
15.000
 • Ngoại công + 20
 • Nội công + 20
 • Sức mạnh + 20
 • Thân pháp + 20
Võ Lâm Truyền Kỳ - Thương Lang
Chiến Thiên
50.000
 • Ngoại công + 40
 • Nội công + 40
 • Sức mạnh + 40
 • Thân pháp + 40
Võ Lâm Truyền Kỳ - Thương Lang
Thương Hồng
80.000
 • Ngoại công + 80
 • Nội công + 80
 • Sức mạnh + 80
 • Thân pháp + 80
 • Tăng kỹ năng công kích +20
Võ Lâm Truyền Kỳ - Thương Lang
Lang Hạo
150.000
 • Ngoại công + 120
 • Nội công + 120
 • Sức mạnh + 120
 • Thân pháp + 120
 • Tăng kỹ năng công kích + 35
 • Bỏ qua tất cả kháng tính đối phương +20
Võ Lâm Truyền Kỳ - Thương Lang
Triệu Mãnh
320.000
 • Ngoại công + 200
 • Nội công + 200
 • Sức mạnh + 200
 • Thân pháp + 200
 • Tăng kỹ năng công kích +50
 • Bỏ qua tất cả kháng tính đối phương +40
 • Triệu tiêu xác suất hóa giải sát thương +5
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về hộp thư nóng của Ban điều hành bdhvolamtruyenky@vng.com.vn hoặc trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.