Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Bản update Bát Mạch Chân Kinh tầng 2

Từ 09-06-2023 đến09/06/2023

Đột phá tầng 2 Bát Mạch Chân Kinh mang lại cho quý nhân sĩ thêm nguồn sức mạnh vô song, thời đã đến, chúc quý nhân sĩ đột phá thành công, sớm ngày hùng bá thiên hạ.

 • Thời gian áp dụng:  Từ 09/06/2023

Cập nhật Bát Mạch Chân Kinh tầng 2

Vật phẩmGhi chú 

Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1)
 • Nguồn gốc: Tại Kỳ Trân Các giá 20 Tiền Đồng, sự kiện, tính năng (cập nhật sau)
 • Tính chất:
  • Được: Giao dịch, bày bán, xếp chồng
  • Xếp chồng: 250 cái/1 ô.
  • Không: Ném ra, rớt khi PK.
 • Cách sử dụng: Dùng để đột phá tầng 2 các kinh mạch: Đốc Mạch, Nhậm Mạch, Xung Mạch, Đới Mạch, Âm Duy Mạch, Dương Duy Mạch, Âm Khiêu Mạch, Dương Khiêu Mạch

Túi Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1)
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các 20 Tiền Đồng
 • Tính chất:
  • Được: Giao dịch, bày bán, xếp chồng
  • Xếp chồng: 200 cái/1 ô.
  • Không: Ném ra, rớt khi PK.
 • Cách sử dụng: Mở nhận 10 Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1)(Khóa)
 • Lưu ý: Một nhân vật chỉ sử dụng 2 Túi Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1)/Ngày

Cách thức tham gia

 • Công thức xung mạch:
   • Xung lần đầu tiên sẽ có tỉ lệ thành công ban đầu

   • Nếu xung thất bại sẽ được cộng thêm 5% tỉ lệ thành công, tối đa không quá 20%

  • Chân Nguyên và Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) tiêu hao:
Huyệt VịChân NguyênĐại Hộ Mạch Đơn (Lv1)Lần 1Lần 2Lần 3Lần 4Lần 5
1 10,000 10 90% 95% 100% - -
2 12,000 12 80% 85% 90% 95% 100%
3 14,000 14 70% 75% 80% 85% 90%
4 16,000 16 60% 65% 70% 75% 80%
5 18,000 18 50% 55% 60% 65% 70%
6 20,000 20 40% 45% 50% 55% 60%
7 22,000 22 30% 35% 40% 45% 50%
8 24,000 24 20% 25% 30% 35% 40%
9 26,000 26 10% 15% 20% 25% 30%
10 28,000 28 10% 15% 20% 25% 30%
11 30,000 30 10% 15% 20% 25% 30%
12 35,000 35 10% 15% 20% 25% 30%
13 40,000 40 5% 10% 15% 20% 25%
14 50,000 50 5% 10% 15% 20% 25%
15 60,000 60 5% 10% 15% 20% 25%
16 60,000 60 5% 10% 15% 20% 25%
 • Khi xung tối đa 16 Huyệt sẽ được thuộc tính cộng thêm
  • Phải kích hoạt Khí Doanh mới có thể nhận được thuộc tính cộng thêm
  • Chi tiết thuộc tính cộng thêm từng Kinh Mạch
Kinh MạchThuộc tínhChỉ số
Đốc mạch Cường hóa 200
Nhâm mạch Nhược hóa 200
Xung mạch Sinh lực 15000
Đới mạch Phòng thủ 5
Âm duy Kháng băng 5
Dương duy Kháng hỏa 5
Âm khiêu Kháng lôi 5
Dương khiêu Kháng độc 5

Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.