Trang bị Bạn Đồng Hành

Trang bị Bạn Đồng Hành có thể nói không thể thiếu đối với hảo hữu trên chặng đường trượng nghĩa giang hồ, Võ Lâm Truyền Kỳ cập nhật hướng dẫn sau để quý nhân sĩ thực hiện đúc lại trang bị đồng hành. Tham gia ngay nâng cao sức mạnh lập tức!

 • Thời gian áp dụng: Từ sau bảo trì 15/06/2021
 • Đối tượng tham gia: Tất cả nhân sĩ võ lâm

 

Vật phẩm liên quan

Vật phẩmChức năng

Mảnh Bích Huyết Nhận
 • Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng rương trang bị đồng hành loại 1
 • Tính chất: Xếp chống 100/ô. Bán Shop 0 lượng, giao dịch. Không thể ném ra
 • Chức năng: Nhấp phải sử ghép thành trang bị bị đồng hành bích huyết nhận

Bích Huyết Nhận
 • Nguồn gốc: Nhận được từ ghép mảnh trang bị bích huyết nhận
 • Tính chất: Bán shop 0 lượng, giao dịch. Không thể ném ra. Có thể đính bảo hiểm
 • Chức năng: Trang bị bạn đồng hành

Mảnh Bích Huyết Chiến y
 • Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng rương trang bị đồng hành loại 1
 • Tính chất: Xếp chống 100/ô. Bán Shop 0 lượng, giao dịch. Không thể ném ra
 • Chức năng: Nhấp phải sử ghép thành trang bị bị đồng hành bích huyết chiến y

Bích Huyết Chiến y
 • Nguồn gốc: Nhận được từ ghép mảnh trang bị bích huyết chiến y
 • Tính chất: Bán shop 0 lượng, giao dịch. Không thể ném ra. Có thể đính bảo hiểm
 • Chức năng: Trang bị bạn đồng hành

Mảnh Bích Huyết Giới
 • Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng rương trang bị đồng hành loại 1
 • Tính chất: Xếp chống 100/ô. Bán Shop 0 lượng, giao dịch. Không thể ném ra
 • Chức năng:

Bích Huyết Giới
 • Nguồn gốc: Nhận được từ ghép mảnh trang bị bích huyết giới
 • Tính chất: Bán shop 0 lượng, giao dịch. Không thể ném ra. Có thể đính bảo hiểm
 • Chức năng: Trang bị bạn đồng hành

Mảnh Bích Huyết Hộ Uyển
 • Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng rương trang bị đồng hành loại 2
 • Tính chất: Xếp chống 100/ô. Bán Shop 0 lượng, giao dịch. Không thể ném ra
 • Chức năng: Nhấp phải sử ghép thành trang bị bị đồng hành bích huyết hộ uyển

Bích Huyết Hộ Uyển
 • Nguồn gốc: Nhận được từ ghép mảnh trang bị bích huyết hộ uyển
 • Tính chất: Bán shop 0 lượng, giao dịch. Không thể ném ra. Có thể đính bảo hiểm
 • Chức năng: Trang bị bạn đồng hành

Mảnh Bích Huyết Hộ Thân Phù
 • Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng rương trang bị đồng hành loại 2
 • Tính chất: Xếp chống 100/ô. Bán Shop 0 lượng, giao dịch. Không thể ném ra
 • Chức năng: Nhấp phải sử ghép thành trang bị bị đồng hành bích huyết hộ thân phù

Bích Huyết Hộ Thân Phù
 • Nguồn gốc: Nhận được từ ghép mảnh trang bị bích huyết hộ thân phù
 • Tính chất: Bán shop 0 lượng, giao dịch. Không thể ném ra. Có thể đính bảo hiểm
 • Chức năng: Trang bị bạn đồng hành

Mảnh Bích Huyết Thúc Yêu
 • Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng rương trang bị đồng hành loại 2
 • Tính chất: Xếp chống 100/ô. Bán Shop 0 lượng, giao dịch. Không thể ném ra
 • Chức năng: Nhấp phải sử ghép thành trang bị bị đồng hành bích huyết thúc yêu

Bích Huyết Thúc Yêu
 • Nguồn gốc: Nhấp được từ ghép mảnh trang bị bích huyết thúc yêu
 • Tính chất: Bán shop 0 lượng, giao dịch. Không thể ném ra. Có thể đính bảo hiểm
 • Chức năng: Trang bị bạn đồng hành

Mảnh Bích Huyết Liên
 • Nguồn gốc: Nhấp được khi sử dụng rương trang bị đồng hành loại 3
 • Tính chất: Xếp chống 100/ô. Bán Shop 0 lượng, giao dịch. Không thể ném ra
 • Chức năng: Nhấp phải sử ghép thành trang bị bị đồng hành bích huyết Liên

Bích Huyết Liên
 • Nguồn gốc: Nhận được từ ghép mảnh trang bị bích huyết Liên
 • Tính chất: Bán shop 0 lượng, giao dịch. Không thể ném ra. Có thể đính bảo hiểm
 • Chức năng: Trang bị bạn đồng hành

Mảnh Bích Huyết Ngoa
 • Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng rương trang bị đồng hành loại 3
 • Tính chất: Xếp chống 100/ô. Bán Shop 0 lượng, giao dịch. Không thể ném ra
 • Chức năng: Nhấp phải sử ghép thành trang bị bị đồng hành bích huyết Ngoa

Bích Huyết Ngoa
 • Nguồn gốc: Nhận được từ ghép mảnh trang bị bích huyết Ngoa
 • Tính chất: Bán shop 0 lượng, giao dịch. Không thể ném ra. Có thể đính bảo hiểm
 • Chức năng: Trang bị bạn đồng hành

Mảnh Bích Huyết Yêu Trụy
 • Nguồn gốc: Nhấp được khi sử dụng rương trang bị đồng hành loại 3
 • Tính chất: Xếp chống 100/ô. Bán Shop 0 lượng, giao dịch. Không thể ném ra
 • Chức năng: Nhấp phải sử ghép thành trang bị bị đồng hành bích huyết yêu trụy

Bích Huyết Yêu Trụy
 • Nguồn gốc: Nhấp được từ ghép mảnh trang bị bích huyết yêu trụy
 • Tính chất: Bán shop 0 lượng, giao dịch. Không thể ném ra. Có thể đính bảo hiểm
 • Chức năng: Trang bị bạn đồng hành

Mảnh Bích Huyết Quán
 • Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng rương trang bị đồng hành loại 3
 • Tính chất: Xếp chống 100/ô. Bán Shop 0 lượng, giao dịch. Không thể ném ra
 • Chức năng: Nhấp phải sử ghép thành trang bị bị đồng hành bích huyết quán

Bích Huyết Quán
 • Nguồn gốc: Nhận được từ ghép mảnh trang bị bích huyết quán
 • Tính chất: Bán shop 0 lượng, giao dịch. Không thể ném ra. Có thể đính bảo hiểm
 • Chức năng: Trang bị bạn đồng hành

Hướng dẫn trang bị đồng hành

  • Nhân vật mở giao diện bạn đồng hành bấm vào icon   
  • Nhấp phải vào trang bị để trang bị cho đồng hành
  • Đúc lại trang bị đồng hành

  • Thu hồi trang bị đồng hành

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.