Môn phái Vũ Hồn

Công Nguyên năm 1142,

Nhạc Phi bị gian thần hãm hại, hàm oan mà mất.  Hậu duệ Nhạc Phi dưới sự tương trợ của nhẫn sĩ giang hồ đã ầm thầm lui về ở ẩn tại hồ Phàn Dương,  La Tiêu Sơn, thành lập Trung Nhạc Trại. Đệ tử Trung Nhạc Trại hành hiệp trượng nghĩa vì dân nên đã gây dựng được thanh thế lớn.

Về sau, Nhạc Phi được giải oan, đệ tử Trung Nhạc Trại không ngừng lớn mạnh và đổi tên Vũ Hồn Đường. Chính vì, thừa hưởng bí kíp "Vũ Mục Di Thư" của Nhạc tướng quân nên đệ tử Vũ Hồn Đường ai cũng tinh thông võ nghệ, công thủ thành thạo, thêm rèn luyện ngày đêm trong quân doanh trước đó, kết hợp tuyệt kĩ tinh hoa võ học giang hồ đã phát triển và hình thành một bộ võ học mới, khởi đầu cho môn phái Vũ Hồn...

Bản đồ môn phái Vũ Hồn Đường

Đặc sắc môn phái

Hệ ĐaoHệ Thuẫn
Mạnh về
công kích phạm vi rộng
Mạnh về
trận pháp, năng lực phòng ngự
Thời khắc sinh tử, đệ tử Vũ Hồn có thể bộc lộ tiềm lực vô song

Kỹ năng môn phái

Chuỗi nhiệm vụ môn phái Vũ Hồn

Nhập môn
 • Tạo nhân vật hệ hỏa, sau khi đạt cấp 10 có thể đến gặp NPC Hậu Quân Vũ Hồn để xin gia nhập.
 • Nhận danh hiệu: Hậu Quân.
 • Học được kĩ năng: Trường Anh Huy Xích và Đoạt Cờ
Nhiệm vụ cấp 10: Tế bái anh hồn
 • Nhận danh hiệu: Trung Quân
 • Học được kĩ năng: Vũ Hồn Thuẫn Pháp, Vũ Hồn Đao Pháp
 • Nơi nhận nhiệm vụ: Ngũ Liên (203/195)
 • Các bước thực hiện:
  • Tìm Ngũ Liên (203/195), tiếp nhận nhiệm vụ tế bái
  • Gặp Nhạc Phi Y Quán Chủng (206/189) tiến hành tế bái
  • Về gặp Ngũ Liên hoàn thành nhiệm vụ
Nhiệm vụ cấp 20: Trừ gian diệt ác
 • Nhận danh hiệu:
 • Học được kĩ năng: Công Trung Bỉnh Tính
 • Nơi nhận nhiệm vụ: Cát Khang và Thư Nhuệ (190/202)
 • Các bước thực hiện:
  • Tìm Cát Khang và Thư Nhuệ (190/202) xin tỉ thí
  • Đến khu luyện võ (194/191) để tỉ thí đồng thời đánh bại Cát Khang, Thư Nhuệ
  • Quay lại gặp Cát Khang và Thư Nhuệ được biết hai người bị hàng rong lừa bán trang bị giả
  • Đến La Tiêu Sơn (224/164) để giáo huấn kẻ bán hàng rong
  • Quay lại gặp Cát Khang hoàn thành nhiệm vụ.
Nhiệm vụ cấp 30: Chiến hậu công sự
 • Nhận danh hiệu: Trung Quân
 • Học được kĩ năng: Hám Sơn Kích, Thỉnh Anh Đề Nhuệ Lữ
 • Nơi nhận nhiệm vụ: Thang Anh (221/199)
 • Các bước thực hiện:
  • Gặp Thang Anh (221/199) để nhận nhiệm vụ thu thập vật tư quân giới.
  • Đến Thục Cương Sơn để thu nhận 5 phần vật tư quân giới (219/196), (221/186), (227/187), (226/194), (237/192)
  • Đưa vật tư giao lại cho Thang Anh, ngoài ra được biết nhiều đệ tử bị thương khi đi thu gom vật tư nên cần phải hái thuốc trị liệu.
  • Đến Nhãn Đặng Sơn để lấy 3 phần thuốc (90/181), (87/184), (82/186)
  • Đưa thuốc về cho Y Sư (223/200) để làm dược liệu
  • Đưa dược liệu để trị cho đệ tử bị thương (221/199)
  • Gặp Thang Anh để hoàn thành nhiệm vụ
Nhiệm vụ cấp 40: Mật Trừ Nịnh Thần
 • Nhận danh hiệu:
 • Học được kĩ năng: Nộ Phách Thiên Nhai, Triều Thiên Khuyết
 • Nơi nhận nhiệm vụ: Thi Phong (218/203)
 • Các bước thực hiện:
  • Đến gặp Thi Phong (218/203), được biết gián điệp La Hiến Thành năm đó hại chết Nhạc Phi đang đến Tương Dương cầu hòa với Kim Quốc. Nhận nhiệm vụ tiêu diệt La Hiến Thành
  • Đến Đạo Hương Thôn (181/204) để tiêu diệt La Hiến Thành, nhưng có 5 sát thủ áo đen ra ứng cứu, đánh bại 5 tên sát thủ này.
  • Tuy rằng đã đánh bại được 5 tên sát thủ, nhưng La Hiến Thành đã trốn thoát, về hồi báo Thi Phong (218/203)
Nhiệm vụ cấp 50: Khảo nghiệm võ nghệ
 • Nhận danh hiệu: Thắng Tiệp Quân
 • Học được kĩ năng: Cô Tương Bách Chiến Hàm
 • Nơi nhận nhiệm vụ: Ngưu Thông (210/190)
 • Các bước thực hiện:
  • Gặp Ngưu Thông để xin chỉ điểm võ học, sau đó đi ra Khu Luyện Võ
  • Đến gặp Quan Luyện Võ (194/191) để tiếp nhận khảo thí
  • Đánh bại sư huynh để vượt qua khảo thí
  • Quay lại gặp Ngưu Thông để hoàn thành nhiệm vụ
Nhiệm vụ cấp 60: Xuất sư – Vũ Mục Di Thư thật giả
 • Nhận danh hiệu: Bối Ngôi Quân
 • Nơi nhận nhiệm vụ: Hàn Khởi Phụng(200/188)
 • Các bước thực hiện:
  • Hàn Khởi Phụng (200/188) nói với ngươi, hôm nay đến lượt Hàn Khởi Long bảo vệ bí kíp Vũ Mục Di Thư, nay hắn chưa đến, nhờ người đi hỏi.
  • Đến chỗ Hàn Khởi Long (197/200), không gặp được nhưng lại tìm được mảnh giấy, trên đó có vài dòng chữ mơ hồ
  • Đưa mảnh giấy về cho Hàn Khởi Phụng, hắn tin rằng Hàn Khởi Long không đánh cắp Vũ Mục Di Thư, chắc chắn là bí kíp đã bị tráo, ngươi lập tức đem việc báo cáo cho đường chủ Nhạc Lôi (211/190)
  • Đường chủ Nhạc Lôi phái người lập tức đi tìm kiếm thu hồi Vũ Mục Di Thư
  • Đến bến tàu (221/203), thấy một thi thể không rõ hình dạng, nghi là Hạ Túy, lật thi thể lên thì thấy được manh mối hướng về Long Cung Động.
  • Đến Long Cung Động (196/186) thì thấy có động tĩnh, người lập tức trốn, đồng thời nghe Người Thần Bí và Hạ Trúy đang nói chuyện, hóa ra đây là kế hoạch của Hạ Trúy, người chết là Hàn Khởi Long, Vũ Mục Di Thư là do hắn lấy.
  • Ngươi lập tức xông ra và tiêu diệt 2 kẻ này để thu hồi bí kíp.
  • Giao lại bí kíp cho đường chủ để hoàn thành nhiệm vụ.
Nhiệm vụ cấp 60: Trùng phản sư môn
 • Nhận danh hiệu: Thần Hành Quân
 • Học được kĩ năng: Vũ Mục Di Thư, Trí Dũng Siêu Luân, Cơ Xan Hồ Lỗ Nhục
 • Nơi nhận nhiệm vụ: Nhạc Lôi (211/190)
 • Điều kiện: Đẳng cấp hơn 60, chưa gia nhập bang phái, giao nộp 50 vạn ngân lượng.
 • Các bước thực hiện: Đến gặp Nhạc Lôi để xin gia nhập lại môn phái, mang theo 50 vạn lượng.
Nhiệm vụ cấp 90: Ký Danh Đệ Tử
 • Nơi nhận nhiệm vụ: Hàn Thượng Đức (211/191)
 • Điều kiện: Đã xuất sư và gia nhập bang hội
 • Các bước thực hiện:
  • Đối thoại với Hàn Thượng Đức, được biết muốn làm đệ tử ký danh Vũ Hồn, cần phải thông qua khảo thí
  • Đến Khu Luyện Võ (193/191), đối thoại với Giáo Quan Luyện Võ để tham gia khảo thí. Gặp Cường Giả, hắn ta dùng tiền để mua chuộc ngươi làm nội ứng, nhưng người cự tuyệt, hắn ta lại muốn ngươi cầu xin, người thà chết không phục, cùng với hắn quyết chiến.
  • Tiêu diệt Cường Giả, quay lại gặp Hàn Thượng Đức (211/191) hoàn thành nhiệm vụ
Nhiệm vụ cấp 90: Diệt Gián Điệp
 • Nơi nhận nhiệm vụ: Nhạc Đình (199/187)
 • Học được kĩ năng: Khát Ẩm Hung Nô Huyết, Trấn Biên Thùy
 • Điều kiện: Cấp 90 trở lên, danh vọng từ 5 trở lên, là đệ tử ký danh phái Vũ Hồn, đã xuất sư
 • Các bước thực hiện:
  • Đến gặp Nhạc Đình, được biết tướng quân Kim Quốc lại đến xâm phạm, ngươi hãy đến Phục Ngưu Sơn tiêu diệt quân Kim cứu bá tánh.
  • Đến Phục Ngưu Sơn Tây (247/180) không phát hiện thấy tướng quân Kim Quốc, mà là bẫy của lượng lớn quân Kim mai phục
  • Kích bại quân Kim, quay về hồi báo Nhạc Đình, Nhạc Đình nghi ngờ có gian tế, kêu ngươi hãu đối thoại với vài đệ tử Vũ Hồn khả nghi (213/206,205/201,200/193,218/201) dẫn dụ hắn ra Võ Di Sơn.
  • Đến Võ Di Sơn (231/176), phát hiện gian tế quả nhiên trúng kế, tiêu diệt hắn, đồng thời lấy được tin tức vị trí của tướng lĩnh quân Kim
  • Đến Phục Ngưu Sơn Đông (228/215), tiêu diệt tướng lĩnh Kim Quốc Niêm Đắc Lực.
  • Quay lại báo cáo cho Nhạc Đình, Nhạc Đình vui mừng, giao cho ngươi một số vật tư, để an ủi bá tánh.
  • Đưa vật tư cho người dân Long Tuyền Thôn: Tạ Thanh My (195/200), Mạnh Bà Bà (207/204), Lý Giai (203/204), Tân Gia Gia (195/203) sau khi giao hết vật tư thì nhận được thư cảm tạ.
  • Đưa thư cảm tạ về cho Nhạc Đình hoàn thành nhiệm vụ.

Với các thắc mắc về Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ có thể gửi hỗ trợ về kênh hotro.zing.vn hoặc đường dây nóng 1900 561 558 để được giải đáp nhanh nhất.