Nhận hỗ trợ đặc biệt dành cho Tân Thủ

Nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ thân mến,

Nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các nhân sĩ lần đầu trải nghiệm tại thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ, Tiểu Phương Cô Nương tại các thôn trấn sẽ mang đến nhiều bất ngờ với nhiều hỗ trợ đặc biệt dành cho tân thủ. Thông tin chi tiết như sau:

 • Thời gian bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 16/06/2015.

NPC liên quan

NPCGhi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ
Tiểu Phương Cô Nương

 • Vị trí: Ba Lăng Huyện (203/198), Giang Tân Thôn (442/387), Vĩnh Lạc Trấn (203/200), Chu Tiên Trấn (203/200), Đạo Hương Thôn (211/195), Long Môn Trấn (247/280), Long Tuyền Thôn (204/205).
 • Công dụng: Nhận thưởng tân thủ nhập môn và kết thúc tân thủ.

Nội dung sự kiện

  • Tạo ID Zing mới sẽ được miễn phí 7 ngày chơi trong Võ Lâm Truyền Kỳ.

  • Đăng nhập vào Võ Lâm Truyền Kỳ, đối thoại với NPC Tiểu Phương Cô Nương nhận hỗ trợ tân thủ như sau:
Phần thưởng (khóa vĩnh viễn)
Nhận 01 lần/nhân vật
Võ Lâm Lệnh - Sảnh Hoạt Động
(Trùng Sinh 4 cấp 150 trở lên không thể nhận)
Tân Thủ Lễ Hộp (30 ngày)
Vòng Sáng Tân Thủ (60 ngày)
(tốc độ di chuyển +30%, sinh lực +2.000, nội Lực +1.000)
(Trùng Sinh 4 cấp 150 trở lên không thể nhận)
100 Cửu Thiên Vân Du Đơn (30 ngày)
Tử Kim Chân Đơn (30 ngày)

Võ Lâm Truyền Kỳ

 • Sau khi nhận phần thưởng Tân Thủ, vui lòng vào phần Danh Hiệu để kích hoạt:

Võ Lâm Truyền Kỳ

 • Để mở rộng Rương Hành Trang và nâng điểm danh vọng: Vui lòng tới NPC Chiến Tâm Tôn Giả -> Chọn nâng cấp Tài Lãnh Đạo

Võ Lâm Truyền Kỳ

Tân Thủ Lễ Hộp

Vật phẩmNguồn gốcGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tân Thủ Lễ Hộp
Nhận khi sử dụng Gói Quà 2
 • Tính chất: Không thể xếp chồng, bày bán, giao dịch, ném ra. PK không rơi, cửa hàng 0 lương.
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng.
 • Hạn sử dụng: 30 ngày.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tân Thủ Lễ Hộp Cấp 1
Nhận khi sử dụng Tân Thủ Lễ Hộp
 • Tính chất: Không thể xếp chồng, bày bán, giao dịch, ném ra. PK không rơi, cửa hàng 0 lương.
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng.
 • Điều kiện: Trùng Sinh 1 mới có thể nhận thưởng.
 • Hạn sử dụng: 30 ngày.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tân Thủ Lễ Hộp Cấp 2
Nhận khi sử dụng Tân Thủ Lễ Hộp Cấp 1
 • Tính chất: Không thể xếp chồng, bày bán, giao dịch, ném ra. PK không rơi, cửa hàng 0 lương.
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng.
 • Điều kiện: Trùng Sinh 2 mới có thể nhận thưởng.
 • Hạn sử dụng: 30 ngày.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tân Thủ Lễ Hộp Cấp 3
Nhận khi sử dụng Tân Thủ Lễ Hộp Cấp 2
 • Tính chất: Không thể xếp chồng, bày bán, giao dịch, ném ra. PK không rơi, cửa hàng 0 lương.
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng.
 • Điều kiện: Trùng Sinh 3 mới có thể nhận thưởng.
 • Hạn sử dụng: 30 ngày.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tân Thủ Lễ Hộp Cấp 4
Nhận khi sử dụng Tân Thủ Lễ Hộp Cấp 3
 • Tính chất: Không thể xếp chồng, bày bán, giao dịch, ném ra. PK không rơi, cửa hàng 0 lương.
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng.
 • Điều kiện: Trùng Sinh 4 mới có thể nhận thưởng.
 • Hạn sử dụng: 30 ngày.

Sử dụng Tân Thủ Lễ Hộp

Vật phẩmPhần thưởng (khóa vĩnh viễn)
Tân Thủ Lễ Hộp Gia Bào Hoàn (7 ngày)
Đại Lực Hoàn (7 ngày)
Phi Tốc Hoàn (7 ngày)
Túi Dược Phẩm (7 ngày)
Tân Thủ Lễ Hộp Cấp 1 (30 ngày)
Tân Thủ Lễ Hộp Cấp 1 Tẩy Tủy Kinh (7 ngày)
Võ Lâm Mật Tịch (7 ngày)
Túi Dược Phẩm (7 ngày)
Gia Bào Hoàn (7 ngày)
Phi Tốc Hoàn (7 ngày)
Đại Lực Hoàn (7 ngày)
Kích Công Trợ Lực Hoàn (7 ngày)
Âm Dương Hoạt Huyết Đơn (7 ngày)
Tân Thủ Lễ Hộp Cấp 2 (30 ngày)
Tân Thủ Lễ Hộp Cấp 2 2 Tẩy Tủy Kinh (7 ngày)
2 Võ Lâm Mật Tịch (7 ngày)
Hồi Thiên Tái Tạo Lễ Bao (7 ngày)
Kích Công Trợ Lực Hoàn (7 ngày)
Âm Dương Hoạt Huyết Đơn (7 ngày)
Tân Thủ Lễ Hộp Cấp 3 (30 ngày)
Tân Thủ Lễ Hộp Cấp 3 3 Tẩy Tủy Kinh (7 ngày)
3 Võ Lâm Mật Tịch (7 ngày)
Viêm Đế Lệnh (7 ngày)
Phong Vân Chiêu Binh Lệnh (7 ngày)
Sát Thủ Giản (7 ngày)
Tân Thủ Lễ Hộp Cấp 4 (30 ngày)
Tân Thủ Lễ Hộp Cấp 4 Cống Nguyệt Phù Dung (7 ngày)
Phụng Nguyệt Quả Dung (7 ngày)
3 Hồi Thiên Tái Tạo Lễ Bao (7 ngày)

Và các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ hãy gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến tổng đài 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.