Kéo dài hoạt động Mật Đồ Thần Bí đến 24/09

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ thân mến,

Hoạt động Mật Đồ Thần Bí đã trở lại cùng cộng đồng nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ nhân dịp mừng 17 năm ra mắt dòng game kiếm hiệp tình duyên. Khi đạt mốc là sẽ nhận được ngay phần thưởng của sự kiện, đặc biệt, vật phẩm Hoa Hồng sẽ là bảo vật trong sự kiện tài sắc - Mỹ Nam và Mỹ Nữ Võ Lâm Truyền Kỳ sẽ khởi động trong thời gian tới. Đừng bỏ lỡ cơ hội hấp dẫn nhất tháng 7 năm 2022 này nhé.

Thời gian tham gia Mật Đồ Thần Bí

 • Từ 05/07 đến 23:59 ngày 24/09/2022
 • Điều kiện nhận thưởng: Nhân vật phải đạt Trùng Sinh 8- 170
 • Lưu ý: Hành trang cần 30 ô trống
 • Top 3 nhân vật nhận mốc quà tại cấp Mật Đồ Thần Bí 170 và tiến hành tới NPC Tổng Quản Sự Kiện tiến hành báo danh nhanh nhất sẽ được hệ thống ghi nhận và nhận thêm các phần thưởng sau:

  • Mỗi nhân vật sẽ nhận được 1 phần quà Vang Danh Thiên Hạ 2022 cuối năm 2022.
  • Được vinh danh trong sanh sách Vang Danh Thiên Hạ 2022.

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Chức năng
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Tổng Quản Sự Kiện

 

 • Tọa độ: Tương Dương (196/206)
 • Chức năng:
  • Nhận Mật Đồ Thần Bí
  • Báo danh khi đạt cấp độ 170 Mật Đồ Thần Bí
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Mật Đồ Thần Bí
 • Nơi nhận: Nhận tại NPC Tổng Quản Sự Kiện
 • Tính chất: Khóa vĩnh viễn, HSD đến hết ngày 12/09/2022.
 • Lưu ý: Sau ngày 12/09/2022, có thể đến NPC Tổng Quản Sự Kiện để nhận tiếp Mật Đồ Thần Bí để tiếp tục thăng cấp đến hết 24/09/2022.
 • Chức năng:
  • Nộp Kim Bài Võ Lâm
  • Nhận thưởng gói quà
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Kim Bài Võ Lâm
 • Nguồn gốc: Nhận từ tham gia các tính năng
 • Lưu ý: Nhân vật cần nhận Mật Đồ Thần Bí trước khi hoàn thành nhiệm vụ thì mới có thể nhận Kim Bài Võ Lâm
 • Tính chất: Khóa, xếp chống 250 ô, không ném ra, không bày bán, giao dịch HSD đến hết ngày 12/09/2022. Lưu ý, Kim Bài Võ Lâm được nhận từ tham gia tính năng sẽ được tiếp tục gia hạn đến hết 24/09/2022.
 • Chức năng: Nộp để nhận Exp Mật Đồ Thần Bí
Hoạt động Kim Bài nhận được
Đăng nhập 10
Đat 100 năng động 75
Tham gia tống kim
(kết thúc trận đạt >3000 điểm)
5
Tiêu diệt boss Trương Tuyên
(đứng cạnh boss)
5
Tiêu Diệt boss Kim Thí Lượng
(đứng cạnh boss)
5
Hoàn thành nhiệm vụ bắc đầu (lưu ý hoàn thành nhanh không nhận được Kim Bài) 1
Tiêu diệt boss Lý Bạch
(đứng cạnh boss)
15
Tiêu diệt boss Tieu Phong
(đứng cạnh boss)
15
Tham gia phong lăng độ 2
Tiêu diệt boss hoàng kim
(đứng cạnh boss)
2
Tham gia công thành (kết thúc trận) 150
Tham gia thiên tử (kết thúc trận) 150
Trồng cây thiên lộc 1
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Hoa Hồng
 • Nguồn gốc: Nhận thưởng từ các mốc Mật Đồ Thần Bí
 • Tính chất:

  • Khóa, HSD đến hết ngày 12/9/2022
  • Vật phẩm để thi tài sắc trong thời gian tới

Tăng cấp Mật Đồ Thần Bí

 • Nhân vật có Kim Bài nhấn phải chuột vào Mật Đồ Thần Bí chọn dòng nộp Kim Bài.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

 • Hệ thống sẽ hiển thị số lượng Kim Bài nhân vật đang có.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

 • Nhân vật nộp thành công hệ thống sẽ hiển thị điểm Exp sách và số lượng Kim Bài nhân vật đã nộp.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

 • Mỗi lần tăng cấp sách sẽ cần lượng EXP sách nhất định. Sau khi tăng cấp thành công, hệ thống sẽ trừ lượng EXP sách tương ứng như bảng sau đây:

 

Cấp Mật Đồ Kinh nghiệm Sách Cấp Mật Đồ Kinh nghiệm Sách
1 5 86 260
2 8 87 263
3 11 88 266
4 14 89 269
5 17 90 272
6 20 91 275
7 23 92 278
8 26 93 281
9 29 94 284
10 32 95 287
11 35 96 290
12 38 97 293
13 41 98 296
14 44 99 299
15 47 100 302
16 50 101 305
17 53 102 308
18 56 103 311
19 59 104 314
20 62 105 317
21 65 106 320
22 68 107 323
23 71 108 326
24 74 109 329
25 77 110 332
26 80 111 335
27 83 112 338
28 86 113 341
29 89 114 344
30 92 115 347
31 95 116 350
32 98 117 353
33 101 118 356
34 104 119 359
35 107 120 362
36 110 121 365
37 113 122 368
38 116 123 371
39 119 124 374
40 122 125 377
41 125 126 380
42 128 127 383
43 131 128 386
44 134 129 389
45 137 130 392
46 140 131 395
47 143 132 398
48 146 133 401
49 149 134 404
50 152 135 407
51 155 136 410
52 158 137 413
53 161 138 416
54 164 139 419
55 167 140 422
56 170 141 425
57 173 142 428
58 176 143 431
59 179 144 434
60 182 145 437
61 185 146 440
62 188 147 443
63 191 148 446
64 194 149 449
65 197 150 452
66 200 151 455
67 203 152 458
68 206 153 461
69 209 154 464
70 212 155 467
71 215 156 470
72 218 157 473
73 221 158 476
74 224 159 479
75 227 160 482
76 230 161 485
77 233 162 488
78 236 163 491
79 239 164 494
80 242 165 497
81 245 166 500
82 248 167 503
83 251 168 506
84 254 169 509
85 257 170 512

Phần thưởng Mật Đồ Thần Bí

  • Gói quà sẽ nhận lận lượt từ thấp đến cao.
  • Gói quà những cấp sách đã nhận sẽ biến mất sau khi nhận thành công
  • Trong các gói quà sẽ có mốc nhận được Hoa Hồng (Đây là vật phẩm dùng cho cuộc thi tài sắc sắp tới)
  • Các thức nhận gói quà:

Võ Lâm Truyền Kỳ II


Võ Lâm Truyền Kỳ II


Võ Lâm Truyền Kỳ II

 • Phần thưởng cụ thể các gói quà:
Cấp Mật Đồ Nhận gói Quà Phần thường (khóa, trừ EXP) Số Lượng
2 Gói quà 1 Kích Công Trợ Lực hoàn (7 ngày) 10
3 Gói quà 2 Âm Dương Hoạt Huyết Đơn (7 ngày) 10
4 Gói quà 3 Hồi Thiên Tái Tạo Lễ Bao 10
5 Gói quà 4 Huyết Chiến Lễ Hộp (7 ngày) 1
7 Gói quà 5 Exp 2 tỷ
8 Gói quà 6 Uẩn Linh Yếu Quyết 5
10 Gói quà 7 Huyết Chiến Lễ Hộp (7 ngày) 1
13 Gói quà 8 EXP 5 tỷ
15 Gói quà 9 Nguyệt Khuyết Bảo Rương (1 món) 1
17 Gói quà 10 Hộp đồ phổ diệu dương 5
20 Gói quà 11 Điểm chân nguyên 1,000
22 Gói quà 12 Uẩn Linh Yếu Quyết 10
25 Gói quà 13 Huyết Chiến Lễ Hộp (7 ngày) 1
27 Gói quà 14 Đại Tinh Ngọc 300
30 Gói quà 15 Quả Bạch Kim (7 ngày) 1
32 Gói quà 16 Huyết Chiến Lễ Hộp (7 ngày) 1
35 Gói quà 17 Rương trang bị đồng hành loại 1 (30 ngày) 5
37 Gói quà 18 Exp 5 tỷ
40 Gói quà 19 Rương Tinh Xảo 15
42 Gói quà 20 Rương Tinh Mỹ 15
45 Gói quà 21 1000 Điểm huyền nguyên  
47 Gói quà 22 Uẩn Linh Yếu Quyết 10
50 Gói quà 23 Huyết Chiến Lễ Hộp (7 ngày) 1
52 Gói quà 24 Mảnh Trang Sức (Cấp 1) 20
55 Gói quà 25 Exp 10 tỷ
57 Gói quà 26 Đại Tinh Ngọc 500
60 Gói quà 27 Hộp đồ phổ diệu dương 10
62 Gói quà 28 10000 Điểm chân nguyên 10,000
65 Gói quà 29 Bách Luyện Thành Cương 10
67 Gói quà 30 Tập Nan Bí Phổ 1
70 Gói quà 31 Đại Tinh Ngọc 1,500
72 Gói quà 32  Điểm huyền nguyên 1,000
75 Gói quà 33 Uẩn Linh Yếu Quyết 10
77 Gói quà 34 Hộp đồ phổ diệu dương 10
80 Gói quà 35 Exp 10 tỷ
82 Gói quà 36 Huyết Chiến Lễ Hộp (7 ngày) 1
85 Gói quà 37 Mảnh Trang Sức (Cấp 3) 10
87 Gói quà 38 Đại Tinh Ngọc 1,500
90 Gói quà 39 Diệu Dương Lệnh 1
92 Gói quà 40 Tín Vật Môn Phái (7 ngày) 1
95 Gói quà 41 Rương Tinh Xảo 15
97 Gói quà 42 Rương Tinh Mỹ 15
99 Gói quà 43 Uẩn Linh Yếu Quyết 20
100 Gói quà 44 Mảnh Trang Sức (Cấp 3) 10
101 Gói quà 45 Bách Luyện Thành Cương 10
103 Gói quà 46 Huyết Chiến Lễ Hộp (7 ngày) 1
105 Gói quà 47 Định Mạch Đan 50
107 Gói quà 48 Diệu Dương Tinh Thạch 2
109 Gói quà 49 Diệu Dương Tinh Thạch 2
111 Gói quà 50 Trấn Phái Linh Dược 1
113 Gói quà 51 Đại Tinh Ngọc 2,000
115 Gói quà 52 Định Mạch Đan 50
117 Gói quà 53 Uẩn Linh Yếu Quyết 20
119 Gói quà 54 Điểm chân nguyên 20,000
121 Gói quà 55 Exp 20 tỷ
123 Gói quà 56 Huyết Chiến Lễ Hộp (7 ngày) 1
125 Gói quà 57 Nguyệt Khuyết Bảo Rương (1 món) 1
127 Gói quà 58 Bách Luyện Thành Cương 10
129 Gói quà 59 Quả Bạch Kim (7 ngày) 2
130 Gói quà 60 Triệu Mãnh - Thiên Thạch (30 ngày) 1
131 Gói quà 61 Rương Tinh Mỹ 25
132 Gói quà 62 Bách Luyện Thành Cương 10
133 Gói quà 63 Diệu Dương Tinh Thạch 2
134 Gói quà 64 Diệu Dương Tinh Thạch 2
135 Gói quà 65 Uẩn Linh Yếu Quyết 50
136 Gói quà 66 Điểm huyền nguyên 2,000
137 Gói quà 67 Rương trang bị đồng hành loại 2 (30 ngày) 30
138 Gói quà 68 Exp 10 tỷ
139 Gói quà 69 Nguyệt Khuyết Bảo Rương (1 món) 1
140 Gói quà 70 Tín vật môn phái (14 ngày) 1
141 Gói quà 71 Định Mạch Đan 100
142 Gói quà 72 Bách Luyện Thành Cương 10
143 Gói quà 73 Rương trang bị đồng hành loại 2 (30 ngày) 30
144 Gói quà 74 Diệu dương bảo rương - 1 món 1
145 Gói quà 75 Hộp đồ phổ anh hào 1
146 Gói quà 76 Cống Nguyệt Phù Dung 1
147 Gói quà 77 Ngựa hoàng kim ngự phong (7 ngày) 1
148 Gói quà 78 Đại Tinh Ngọc 3,000
149 Gói quà 79 Quả Bạch Kim (30 ngày) 3
150 Gói quà 80 Exp 20 tỷ
151 Gói quà 81 Thiên hỏa liệt tửu (7 ngày) 1,000
152 Gói quà 82 Bách Luyện Thành Cương 10
153 Gói quà 83 Rương trang bị đồng hành loại 2 (30 ngày) 50
154 Gói quà 84 Hộp đồ phổ anh hào 1
155 Gói quà 85 Diệu dương bảo rương - 1 món 1
156 Gói quà 86 Hộp đồ phổ anh hào 1
157 Gói quà 87 Hộp đồ phổ anh hào 1
158 Gói quà 88 Hộp đồ phổ anh hào 1
159 Gói quà 89 Điểm huyền nguyên 3,000
160 Gói quà 90 Hộp đồ phổ anh hào 1
161 Gói quà 91 Điểm chân nguyên 50,000
162 Gói quà 92 Bách Luyện Thành Cương 10
163 Gói quà 93 Mảnh Trang Sức (Cấp 3) 30
164 Gói quà 94 Mảnh Trang Sức (Cấp 3) 30
165 Gói quà 95 Exp 50 tỷ
166 Gói quà 96 Mảnh Trang Sức (Cấp 3) 50
167 Gói quà 97 Mảnh Trang Sức (Cấp 3) 50
168 Gói quà 98 Trấn Phái Linh Dược 1
169 Gói quà 99 Diệu dương bảo rương - 1 món 1
170 Gói quà 100 Diệu dương bảo rương - 1 món 1

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất