Lựa chọn tên máy chủ sau liên thông - tin nóng!

Qúy nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ thân mến,

Tất cả các Bang hội thuộc cụm máy chủ sau khi đã liên thông vào ngày 09/02/2017 mà chiến thắng trận Thiên Tử vào ngày 20/02/2017 sẽ được lựa chọn tên máy chủ theo tên danh sách thuộc máy chủ của mình.

Lưu ý: Riêng cụm máy chủ 2 sẽ được lựa chọn thêm các tên trong trong danh sách máy chủ 3 đến 8
nhưng không trùng tên với các máy chủ đó và không được chọn tên gồm: Đạo Hương Thôn, Thạch Cổ Trấn, Nam Nhạc Trấn, Tụ Nghĩa Vi Minh, Ba Lăng Huyện, Bích Long, Vân Du, Vĩnh Lạc, Thương Lan, La Sát, Gian Tân, Minh Vương và Vạn Kiếm
.

Máy chủ 1Máy chủ 2Máy chủ 3Máy chủ 4
Nam Nhạc Trấn Liên Thông 1 Ba Lăng Huyện Vân Du Tiếu Ngạo
Thạch Cổ Trấn Liên Thông 2 La Sát Minh Vương Long Môn
- - Phụng Nhãn Tiêu Dao Đào Nguyên
Hoa Sơn Kim Châu Trường Bạch Bắc
Kỳ Sơn Kim Phượng Kim Sơn
Ngân Sơn Cửu Châu Lư Sơn
Nhật Sơn Cửu Long Tường Vân
- Cửu Vân Tuyết Sơn
Cửu Dương Trường Giang
Cửu Đế  Dương Châu
Cửu Thiên Khánh Sơn
Cửu Nguyệt Biện Kinh
Hư Nghi Tuương Dương
Máy chủ 5
Vĩnh Lạc Tứ Không Tản Hoa Dược Sơn
Bích Long Tê Hoàng Kim Long Lưỡng Thủy
Giáng Long Sương Tinh Phong Lăng Độ Thúy Sơn
Càn Nguyên Phong Giang Giáng Ma Mãnh Hổ
Yến Tử Đường Phi Yến Long Huyết Phong Vân
Tung Sơn Liên Sơn Bích Lạc Tiềm Long
Thiên Sơn Hà Nhân Ngã Trường Sinh Thiết Long
Siêu Quang Võ Đang Thái Long Hồng Giang
Xích Long Câu Côn Lôn Thành Đô Hương Giang
Nguyệt Ảnh Hỏa Sơn Nhạn Sơn Bảo Sơn
Bạch Thủy Hà Linh Phiêu Trúc Sơn Vương Sơn
Vô Ma Bạch Sơn Lưu Tiên Phong Sơn
Kế Nghiệp Vương Tá Vi Sơn Đảo Yến Sơn
Thanh Khê  Phong Hỏa Liên Thành Phù Dung Kiếm Sơn
Hành Sơn Từ Đại Nhạc Châu Giang Cập Phong
Tản Hoa Thiên Vương Nga Mi Thúy Yên
Thiếu Lâm - - -
Máy chủ 6Máy chủ 7Máy chủ 8
Vạn Kiếm Giang Tân Quang Phục
Tụ Nghĩa Vi Minh Lăng Tiêu Thương Lan
Lục Hợp Thiên Tâm Thục Cương
Minh Nguyệt Tiêu Sơn Lôi Đình
Tiến Cúc Vu Sơn Thanh Thành
Phục Ngưu Hằng Sơn Bạch Vân
Hãn Huyệt Nhiên Khôn Linh Giang
Hoàng Hải Cô Tinh Lệ Giang
Cái Bang Hoàng Sơn Long Giang
Thiên Nhẫn Chung Sơn Nam Giang
Thái Sơn Ngọc Hoa Điểm Thương
Lương Sơn Lâm Du Quan Khoái Hạt Lâm
Hoàng Hải Mạc Cao Quật My Sơn
Nam Hải Phật Sơn Minh Ảo
- Trường Bạch Nam Triết Giang
Long Cung Thanh Giang
Ma Hoàng Đông Giang
Sâm Hoàng Tây Giang
Định Khái Cửu Giang
Sơn Hà Xã tắc Công Thành Chiến
Phượng Tường Ly Sơn
Nghinh Sơn Thiên Quang
Mai Sơn Thành Sơn
Đại Lý Huyền Giác
Lâm An Bắc Giang
Vân Sơn Tuyệt Cơ Tử
Đường Môn -
Tương Giang
Thục Sơn
Ngọc Sơn

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.