Lộ trình giải đấu Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 22

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ thân mến,

Giải đấu kinh điển Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 22 của Võ Lâm Truyền Kỳ sắp khởi tranh trong toàn cõi võ lâm. Nơi đây, những cuộc tranh đoạt bất phân thắng bại sẽ diễn ra trên khắp cùng chiến trường Tống Kim. Có thể nói, 16 năm 1 chặng đường rất đặc biệt đối với Võ Lâm Truyền Kỳ và Bang hội trở thành nhà Vô địch mùa giải Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 22 cũng sẽ là một vinh dự rất lớn sau 16 năm gắn bó với hành trình phiêu bạt giang hồ hành hiệp.

Ban Điều Hành kính gửi đến quý đại hiệp lộ trình dự kiến của giải đấu Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 22. Thông tin chi tiết về giải đấu sẽ được Bổn Trang cập nhật trên Trang chủ trong những bản tin tiếp theo, thân mời quý vị nhân sĩ chú ý đón theo dõi.

Điều kiện tham gia

Nội dungChi tiết
Xác định Bang chủ tham gia Có tổng 8 Bang chủ tham gia giải đấu THĐNB 22 (cụm Siêu Cấp, cụm Cao Cấp – Định Danh)
4 Bang chủ của Bang hội đạt số lượng Lệnh Bài Tiến Cử cao nhất tại event Đua Top Lệnh Bài tại cụm Siêu Cấp sẽ tham gia hạng Siêu Cấp giải Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 22
4 Bang chủ của Bang hội đạt đạt số lượng Lệnh Bài Tiến Cử cao nhất tại event Đua Top Lệnh Bài tại cụm Cao Cấp - Định Danh sẽ tham gia hạng Cao Cấp giải Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 22
Nhân vật tham gia Các nhân vật có đẳng cấp từ 180 Trùng Sinh 8 trở lên sẽ được copy vào Đấu Trường. Không khóa trang bị. Có xóa 1 số vật phẩm theo quy định (thông báo sau)
Bang chủ chiêu mộ thành viên tham gia Trong thời gian lập bang và kiểm tra nhân vật, các Bang chủ tiến hành lập bang và chiêu mộ thành viên, tối đa 1 bang hội có 40 thành viên (tính cả Bang chủ)
Hết thời gian lập bang và kiểm tra nhân vật: Tất cả các trang bị trên người nhân vật trong Đấu Trường sẽ bị khóa vĩnh viễn. Dữ liệu nhân vật này sẽ được dùng cho đến hết giải đấu
Cách thức xác định bảng đấu

Cách thức xác định vị trí từ 1 => 4.

  • Tính tổng điểm đẳng cấp của các nhân vật có trong bang hội. Bang nào cao nhất xếp vị trí 1, cao thứ 2 xếp 2. Và cứ tiếp theo cho đến 4.
  • Nếu 2 bang có tổng điểm đẳng cấp ngang nhau: Xét đẳng cấp Bạn Đồng Hành của nhân vật có đẳng cấp cao nhất trong mỗi bang.
  • Nếu đẳng cấp Bạn Đồng Hành của 2 nhân vật cao nhất bằng nhau. Xét tiếp đến Bạn Đồng Hành của nhân vật có đẳng cấp cao thứ 2. Nếu còn bằng nhau sẽ xét đến Bạn Đồng Hành của nhân vật có đẳng cấp cao thứ 3...
  • Cách tính Điểm Đẳng Cấp
    • 1 bậc trùng sinh = 200 điểm.
    • 1 level = 1 điểm.
    • Ví dụ: nhân vật trùng sinh 8 cấp 190: điểm đẳng cấp = 8x200 + 190 = 1790.
Cách thức thi đấu Hình thức thi đấu: Tống Kim – Thiên Tử. Bảo vệ Nguyên Soái – Chiến trường
Bản đồ thi đấu: Sử dụng bản đồ Hoàng Sa Lâm Ngao
Lịch thi đấu Thông báo sau

Lộ trình giải đấu

Nội dungThời gian
Đua Top Lệnh Bài Tiến Cử 11/11 - 26/11/2021
Ghi nhận đẳng cấp nhân vật TS8 cấp 180 trở lên 23h59 ngày 03/12/2021
Thời gian copy dữ liệu nhân vật Bảo trì lúc 04h00 – 12h00 ngày 06/12/2021
Vào Đấu Trường lập bang, tuyển thành viên và kiểm tra nhân vật Từ 12h00 ngày 06/12/2021 đến 17h00 ngày 08/12/2021
Thi đấu chính thức 11/12 – 19/12/2021

Nếu có các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ hãy gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến tổng đài 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.