Danh sách trao thưởng outgame Thất Thành Chi Chủ

Quý nhấn sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ thân mến,

Hoàn tất quá trình đăng ký nhận thưởng sự kiện quay số Thất Thành Chi Chủ, nay Bổn Trang xin công bố danh sách nhận thưởng hợp lệ như sau. Một lần nữa, chúc mừng quý nhân sĩ đã may mắn nhận được các phần thưởng outgame của chương trình mừng sinh nhật Võ Lâm Truyền Kỳ 17 tuổi.

  • Thời gian trao thưởng: Dự kiến trong vòng 45 ngày làm việc. Các phần thưởng sẽ được trao đến đúng địa chỉ mà quý nhân sĩ đã đăng ký.
  • Lưu ý: Với phần thưởng trên 10 triệu đồng theo thể lệ, người nhận thưởng sẽ phải đóng thuế theo quy định hiện hành. Vì vậy, Bộ phận chăm sóc Khách hàng của Võ Lâm Truyền Kỳ sẽ liên hệ theo số điện thoại mà quý nhân sĩ đã cung cấp để hoàn tất thủ tục đóng thuế, quý nhân sĩ lưu ý tiếp nhận cuộc gọi để quá trình trao thưởng được thuận tiện.


Danh sách nhận thưởng outgame Thất Thành Chi Chủ

Họ & tênPhần thưởng
Vũ Thanh Sơn Áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ
Nguyễn Thanh Tuyền Áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ
Võ Minh Hải Áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ
Nguyễn Lâm Phúc Áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ
Phạm Văn Quyết Áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ
Dương Quốc Hải  Áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ
Trang Nguyễn Đăng Khoa Áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ
Phan Thanh Tuyên  Áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ
Bùi Xuân Chung Áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ
Đoàn Thanh Dũng  Áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ
Dương Văn Cường Áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ
Trần Toàn  Áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ
Lê Phước Thủ Áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ
Ngô Minh Tuấn  Áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ
Nguyễn Văn Hiệp  Áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ
Đặng Ngọc Phúc Áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ
Lê Phước Thủ Áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ
Huỳnh Tấn Sơn Áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ
Nguyễn Anh Quỳnh Áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ
Nguyễn Đức Hoà Áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ
Phạm Văn thường  Áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ
Nguyễn Hoàng Anh Áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ
Trần Ngọc Cương Áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ + Chuột Fulhen 90
Phạm Minh Hải Bàn phím cơ
Nguyễn Văn Phương Bàn phím cơ
Trần Minh Tuấn Chuột Fulhen G90
Ngo Minh Tuan Chuột Fulhen G90
Lê Tử Long Chuột Fulhen G90
Nguyễn Quốc Dương  Chuột Fulhen G90
Trần Quang Ninh Lót chuột Võ Lâm Truyền Kỳ
Phan Lê Hoàn Nam  Lót chuột Võ Lâm Truyền Kỳ
Nguyễn Phương Ngọc Lót chuột Võ Lâm Truyền Kỳ
Nguyễn Ngọc Điệp Lót chuột Võ Lâm Truyền Kỳ
Phan Văn Pháp Lót chuột Võ Lâm Truyền Kỳ
Ôn Ngọc Tín Lót chuột Võ Lâm Truyền Kỳ
Lê Mạnh Quỳnh  Lót chuột Võ Lâm Truyền Kỳ
Nguyễn Khắc Vàng Lót chuột Võ Lâm Truyền Kỳ
Phạm Công Nam Lót chuột Võ Lâm Truyền Kỳ
Nguyễn Tiến Dũng Lót chuột Võ Lâm Truyền Kỳ
Huỳnh Thanh Trực Lót chuột Võ Lâm Truyền Kỳ
Lê Thuý Phương Lót chuột Võ Lâm Truyền Kỳ
Lê Anh Tuấn Lót chuột Võ Lâm Truyền Kỳ
Phan Lê Hoàn Nam  Lót chuột Võ Lâm Truyền Kỳ
Trần Kim Thành Lót chuột Võ Lâm Truyền Kỳ
Nguyễn Quốc thắng Lót chuột Võ Lâm Truyền Kỳ
Nguyễn Văn Hiếu Lót chuột Võ Lâm Truyền Kỳ
Trần Quang Ninh Lót chuột Võ Lâm Truyền Kỳ
Nguyễn Văn Du  Lót chuột Võ Lâm Truyền Kỳ + Áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ
Huỳnh Kháng Bằng  Lót chuột Võ Lâm Truyền Kỳ + Áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ
Trần Thanh Túc Lót chuột Võ Lâm Truyền Kỳ + Áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ
Nguyễn Đức Trung Lót chuột Võ Lâm Truyền Kỳ + Áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ
Phạm Phương Duy Lót chuột Võ Lâm Truyền Kỳ + Áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ
Vũ Anh Chiến Lót chuột Võ Lâm Truyền Kỳ + Áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ
Đoàn Đại Phong Lót chuột Võ Lâm Truyền Kỳ + Áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ
Lê Hữu Nghị Lót chuột Võ Lâm Truyền Kỳ + Áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ
Nguyễn Thành Trung Lót chuột Võ Lâm Truyền Kỳ + Áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ
Trần Đình Nam  Lót chuột Võ Lâm Truyền Kỳ + Áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ
Dương Thanh Triết Lót chuột Võ Lâm Truyền Kỳ + Áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ
Lê Đại Nhân Lót chuột Võ Lâm Truyền Kỳ + Áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ
Trần Trung Kiên Lót chuột Võ Lâm Truyền Kỳ + Áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ
Lê Hữu Nghị Lót chuột Võ Lâm Truyền Kỳ + Áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ
Vũ Đình Lâm  Lót chuột Võ Lâm Truyền Kỳ + Áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ
Trần Văn Lâm Lót chuột Võ Lâm Truyền Kỳ + Áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ
Nguyễn Hồng Lĩnh  Lót chuột Võ Lâm Truyền Kỳ + Áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ
Nguyễn Mạnh Thăng  Lót chuột Võ Lâm Truyền Kỳ + Áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ
Mai Đình Đông Lót chuột Võ Lâm Truyền Kỳ + Áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ
Phạm Tuấn Anh Lót chuột Võ Lâm Truyền Kỳ + Áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ
Trần Trịnh Xuân Lót chuột Võ Lâm Truyền Kỳ + Áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ
Nguyễn Hải Triều Lót chuột Võ Lâm Truyền Kỳ + Áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ
Trương Quốc Minh Lót chuột Võ Lâm Truyền Kỳ + Áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ
Phan Văn Khăm  Lót chuột Võ Lâm Truyền Kỳ + Áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ
Huỳnh Thanh Trực Lót chuột Võ Lâm Truyền Kỳ + Áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ
Nguyễn Anh Quỳnh  Lót chuột Võ Lâm Truyền Kỳ + Áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ
Đào Xuân Dương Lót chuột Võ Lâm Truyền Kỳ + Áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ
Nguyễn Hải Triều Lót chuột Võ Lâm Truyền Kỳ + Áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ
Trương Thanh Quân  Lót chuột Võ Lâm Truyền Kỳ + Áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ
Nguyễn Văn Cường  Lót chuột Võ Lâm Truyền Kỳ + Áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ
Trần Văn Hùng  Lót chuột Võ Lâm Truyền Kỳ + Áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ + Bàn phím cơ
Nguyễn Võ Trọng Danh Lót chuột Võ Lâm Truyền Kỳ + Áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ + Bàn phím cơ
Lê Thanh Tuấn  Lót chuột Võ Lâm Truyền Kỳ + Áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ + Bàn phím cơ
Phan Thanh Bình  Lót chuột Võ Lâm Truyền Kỳ + Áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ + Chuột Fulhen G90
Đỗ Hữu Dinh Lót chuột Võ Lâm Truyền Kỳ + Áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ + Chuột Fulhen G90
Ngô Thành Trung Lót chuột Võ Lâm Truyền Kỳ + Áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ + Chuột Fulhen G90
Nguyễn Đăng Tú  Lót chuột Võ Lâm Truyền Kỳ + Áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ + Chuột Fulhen G90
Nguyễn Đức Hòa Lót chuột Võ Lâm Truyền Kỳ + Áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ + Chuột Fulhen G90 + Miếng vàng 18K
Trần Tuấn Anh Lót chuột Võ Lâm Truyền Kỳ + Áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ + Iphone 13 promax
Lưu Ngọc Phượng Lót chuột Võ Lâm Truyền Kỳ + Chuột Fulhen 90

Và các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ hãy gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến tổng đài 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.