Cập nhật Phúc Lợi Nạp Thẻ mới - phần thưởng hấp dẫn

Q úy nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ thân mến, Phúc Lợi Nạp Thẻ mới sẽ mang lại nhiều phần thưởng cực kỳ hấp dẫn trong đợt cập nhật này, thân mời quý nhân sĩ cùng xem chi tiết các vật phẩm thưởng sau nhé.

  • Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 24/11/2022
  • Nội dung chính: Cập nhật Phúc Lợi Nạp Thẻ Mới

Phúc lợi nhận Mỗi Ngày

      
Mốc nạp Loại lễ bao Phần thưởng (các vật phẩm đều khóa)
100,000 Lễ bao Hạnh Phúc
(HSD 1 ngày)
Thần Hành Phù *1 (1 ngày)
Điểm Chân Nguyên *100
340,000 Lễ bao Tôn Quý
(HSD 1 ngày)
Hồi Thiên Tái Tạo Lễ Bao *5 (1 ngày)
Chân Nguyên Đơn – Trung *50
Điểm Chân Nguyên *300
50 Triệu Điểm EXP
670,000 Lễ bao Vinh Dự
(HSD 1 ngày)
Cửu Thiên Vân Du Đơn*5
150 Triệu Điểm EXP
Áp Tiêu Ủy Nhiệm Trạng Cao Cấp*1 (1 ngày)
Phong Vân Chiêu Binh Lệnh *1 (1 ngày)
1,000,000 Lễ bao Quang Vinh
(HSD 1 ngày)
500 Triệu Điểm EXP
Kích Công Trợ Lực Hoàn *3
Âm Dương Hoạt Huyết Đơn*3
Chìa Khóa Vàng *10 (1 ngày)
2,500,000 Lễ Bao Vạn Phúc
(HSD 1 ngày)
600 Triệu Điểm EXP
Định Mạch Đan*3 
Áp Tiêu Ủy Nhiệm Trạng Cao Cấp*2 (1 ngày)
Điểm Chân Nguyên *500

Nhận sau ngày 15 hàng tháng

                                                                                                                                                                                                                     
Mốc nạp  Loại Rương Phần thưởng (các vật phẩm đều khóa)
100,000 Rương Hạnh Phúc
(HSD 14 ngày)
Hỗn Nguyên Chân Đơn *10 (HSD 15 ngày)
1 Tỷ Điểm Kinh Nghiệm
Uẩn Linh Yếu Quyết *20
Hàn Thiên Thúy Ngọc *20
Phiếu May Mắn *1
Cẩm Tú Quyển *1  (HSD 7 ngày)
340,000 Rương Tôn Quý
(HSD 14 ngày)
3 Tỷ Điểm Kinh Nghiệm
Hàn Thiên Thúy Ngọc *50
Uẩn Linh Yếu Quyết *30
Phiếu May Mắn *2
Cẩm Tú Quyển *3 (HSD 7 ngày)
Thú Cưỡi mới Ngân Giáp Huyền Trệ (7 ngày)
670,000 Rương Vinh Dự
(HSD 14 ngày)
5 Tỷ Điểm Kinh Nghiệm
Đại tinh ngọc*500
Huyết Chiến Lễ Hộp *1  (HSD 7 ngày)
Phiếu May Mắn *3
Mặt Nạ Chiến Trường Thánh Giả (7 ngày)
Tân Nhậm Hành Ấn Giám – Trung (7 ngày)
1 Trang Sức Vạn Tiễn Bất Xâm (hóa giải 10%) - HSD 14 ngày
1,000,000 Rương Quang Vinh
(HSD 14 ngày)
8 Tỷ Điểm Kinh Nghiệm
Thương Hồng Thiên Thạch *1 (7 ngày)
Bách Luyện Thành Cương*10
Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả (7 ngày)
Tân Nhậm Hành Ấn Giám – Thượng (7 ngày )
Phiếu May Mắn*4
Long Chiến Vu Dã – Kiếm Diệu (7 ngày)
2,500,000 Rương Vạn Phúc
(HSD 14 ngày)
15 Tỷ Điểm Kinh Nghiệm
Huyết Chiến Lễ Hộp *3  (7 ngày)
Mảnh Trang Sức Cấp 2 *80 
Trạm Lam Thúy Ngọc *50
Phiếu May Mắn*6
Định Mạch Đan *100
Điểm Huyền Nguyên *3000
Danh hiệu Uy Chấn Thiên Hạ  (7 ngày)
Sinh Lực + 5000 (Dương)
Kháng tất cả: 5% (Dương)
Tăng công kích kỹ năng: 20%
Tỷ lệ hóa giải cách đảng: 5%

Rút thưởng nạp (từ 15 đến cuối tháng)

                                                            
Loại rương Phần thưởng 
Rương Vàng Thiết huyết chiến lang *1 (không khóa, 14 ngày)
Điểm Chân Nguyên *2000
Điểm Huyền Nguyên *1000
 1 Tỷ điểm EXP
Rương Bạc Tân nhậm hành Ấn giám – Trung *1 (khóa, 7 ngày)
 500 Triệu điểm EXP
Điểm Chân Nguyên *1000
Rương Đồng  200 Triệu điểm EXP
Ngẫu nhiên: nhận 1 trong 2 (Trang sức Xuyên Y hoặc Vạn Tiễn Bất Xâm) khóa, HSD 7 ngày

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Trân trọng.