Các máy chủ nào sẽ Liên Thông vào 20/03 & 21/03

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ thân mến,

Nhằm mang đến cơ hội so tài những đối thủ xứng tầm cho các bậc hào kiệt võ lâm, cũng như để đồng đạo dễ dàng tìm được cho mình vị phối ngẫu như ý, Bổn Trang sẽ tiến hành sáp nhập một số máy chủ Võ Lâm Truyền Kỳ trong thời gian sắp tới như sau.

Thời gian liên thông máy chủ

  • Dự kiến bảo trì cụm Siêu Cấp: Từ 04h00 - 12h00 ngày 20/03/2023
Cụm Máy chủ liên thông Máy chủ sau liên thông Tên cụm máy chủ mới
Siêu Cấp Thiếu Lâm Biện Kinh Truyền Kỳ
Tung Sơn
 • Dự kiến bảo trì cụm Cao Cấp - Đinh Danh: Từ 04h00 - 12h00 ngày 21/03/2023
Cụm Máy chủ liên thông Máy chủ sau liên thông Tên cụm máy chủ mới
Cao Cấp Châu Giang Lâm An Truyền Kỳ
Kim Sơn
Trường Giang
Định Danh Phong Sơn Phượng Tường Cao Thủ
La Sát
Ba Lăng Huyện
 • Lưu ý:
  • Cụm máy chủ Siêu Cấp và Cao Cấp sau liên thông sẽ có tên là Truyền Kỳ. Sau liên thông cụm máy chủ Truyền Kỳ sẽ gồm các máy chủ: Biện Kinh, Lâm An và Lương Sơn (3 máy chủ trong cụm này có thể chuyển tự do qua lại với nhau)
  • Các máy chủ Phong Sơn, La Sát, Ba Lăng Huyện sau khi liên thông sẽ có tên máy chủ mới là Phượng Tường. Và cụm Định Danh sẽ đổi tên thành cụm Cao Thủ. Máy chủ Tương Dương cũng thuộc cụm máy chủ Cao Thủ này.
  • Máy chủ Lương Sơn cũng sẽ được đổi tên thành máy chủ Thành Đô (thuộc cụm máy chủ Truyền Kỳ) kể từ ngày 20/03/2023

Quà tặng trước Liên Thông máy chủ

 • Thời gian nhận hỗ trợ: Từ sau bảo trì 16/03 đến 23h59 ngày 18/03/2023
 • Nơi nhận: NPC Lễ Quan
Máy chủ nhận hỗ trợ Hỗ trợ nhận
Phong Sơn 600.000 Chân Nguyên
2000 Định Mạch Đan (khóa)
20.000 Huyền Nguyên
40 Rương Chân Nguyên Bảo Rương 2 (khóa, HSD 7 ngày)
La Sát 400.000 Chân Nguyên
1500 Định Mạch Đan (khóa)
15.000 Huyền Nguyên
30 Rương Chân Nguyên Bảo Rương 2 (khóa, HSD 7 ngày)
Ba Lăng Huyện 50.000 Chân Nguyên
300 Định Mạch Đan (khóa)
3.000 Huyền Nguyên
10 Rương Chân Nguyên Bảo Rương 2 (khóa, HSD 7 ngày)
Châu Giang
Kim Sơn
Trường Giang
200.000 Chân Nguyên
15 Rương Chân Nguyên Bảo Rương 2 (khóa, HSD 7 ngày)
Tung Sơn
Thiếu Lâm
Lương Sơn
30.000 Chân Nguyên
3 Rương Chân Nguyên Bảo Rương 2 (khóa, HSD 7 ngày)

Lưu ý: Nhân vật Trùng Sinh 7 170 trở lên có thể nhận, Rương chứa đồ cần 30 ô trống

Lưu ý sau khi sát nhập

 • Tất cả các thành thị sẽ trở về trạng thái "Vô hệ" (tức là chưa Bang nào chiếm thành).
 • Tên Bang hội và tên nhân vật nếu trùng nhau sẽ có thêm ký tự @1, @2, …
 • Nếu tên Bang hội có nhiều hơn 8 ký tự thì không thể vào khu vực Bang hội.
 • Nếu tài khoản có 3 nhân vật ở mỗi máy chủ đích sau khi sát nhập sẽ chứa 6 nhân vật.
 • Nếu tổng số nhân vật ở cả 2 máy chủ nguồn lớn hơn 6 thì sau khi sát nhập, hệ thống chỉ giữ lại 6 nhân vật có cấp độ lớn nhất (thứ tự ưu tiên trùng sinh, cấp độ, điểm EXP). Quý nhân sĩ vui lòng kiểm tra lại các nhân vật  và chú ý chuyển các vật phẩm có giá trị cao qua các nhân vật có cấp độ lớn hơn để tránh mất vật phẩm. Đối với tài khoản sở hữu các nhân vật có trùng sinh, cấp độ, điểm exp bằng nhau thì hệ thống sẽ xóa nhân vật ngẫu nhiên.
 • Những tài khoản có nhiều nhân vật (từ 4 - 6 nhân vật) thì ở phía bên phải của "giao diện chọn nhân vật" sẽ có thêm dấu mũi tên nhỏ để chọn nhân vật thứ 4, 5, 6.
  Sẽ có khả năng mất số lượng Khiêu Chiến Lệnh mà Bang hội đang tích lũy.
 • Thứ hạng của nhân vật sẽ thay đổi.
 • Không nhận được phần thưởng bảng xếp hạng Tống Kim Long Hổ.
 • Không nhận được phần thưởng bảng xếp hạng Chiến Trường Phù Ly.
 • Phần chiêu mộ Bang hội sẽ bị xóa.
 • Sau khi sát nhập, một số tổ đội đã đăng ký Liên Đấu sẽ bị hủy hoặc đổi tên và không nhận được phần thưởng xếp hạng.
 • Sau khi sát nhập, nhân sĩ cần chạy autoupdate để cập nhật tên máy chủ mới thì mới có thể đăng nhập.

Và các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ hãy gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến tổng đài 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.