Các lưu ý quan trọng trước Liên Thông Server vào 20 & 21/03

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ thân mến,

Để việc liên thông máy chủ vào ngày 20/03 và 21/03/2023 được tiến hành thuận lợi, Bổn Trang xin thông báo tạm đóng tính năng Chuyển Server theo lịch dưới đây:

 • Đóng chuyển server từ: 17/03/2023
 • Ngày mở lại chuyển server: 31/03/2023

Lưu ý trước khi liên thông

  • Dự kiến bảo trì cụm Siêu Cấp: Từ 04h00 - 12h00 ngày 20/03/2023
Cụm Máy chủ liên thông Máy chủ sau liên thông Tên cụm máy chủ mới
Siêu Cấp Thiếu Lâm Biện Kinh Truyền Kỳ
Tung Sơn
* Máy chủ Lương Sơn cũng sẽ được đổi tên thành máy chủ Thành Đô (thuộc cụm máy chủ Truyền Kỳ) kể từ ngày 20/03/2023

 • Dự kiến bảo trì cụm Cao Cấp - Đinh Danh: Từ 04h00 - 12h00 ngày 21/03/2023
Cụm Máy chủ liên thông Máy chủ sau liên thông Tên cụm máy chủ mới
Cao Cấp Châu Giang Lâm An Truyền Kỳ
Kim Sơn
Trường Giang
Định Danh Phong Sơn Phượng Tường Cao Thủ
La Sát
Ba Lăng Huyện
 • Lưu ý:
  • Thời gian bảo trì liên thông có thể kéo dài hoặc kết thúc sớm hơn dự kiến
  • Quy tắc Liên Thông xem ở thông báo trước đây

Quy tắc chuyển server sau khi liên thông: Từ 31/03/2023

Cụm Danh sách máy chủ Quy định chuyển máy chủ
Truyền Kỳ
Siêu Cấp + Cao Cấp
Biện Kinh
(Thiếu Lâm + Tung Sơn)
Thành Đô
(Lương Sơn)
Lâm An
(Châu Giang + Kim Sơn + Trường Giang)
 • Biện Kinh và Thành Đô có thể chuyển tự do qua lại với nhau
 • Máy chủ Lâm An có thể chuyển tự do qua 2 máy chủ Biện Kinh và Thành Đô
 • Nhân vật dưới Trùng Sinh 11 tại máy chủ Biện Kinh, Thành Đô có thể chuyển sang máy chủ Lâm An (Từ TS 11 không thể chuyển qua Lâm An)
Cao Thủ
(Định Danh)
Phượng Tường
(Phong Sơn + La Sát + Ba Lăng Huyện)
 • Máy chủ Phượng Tường tạm thời chưa được chuyển qua Tương Dương và chưa thể chuyển ra cụm Truyền Kỳ.
 • Máy chủ Tương Dương có thể chuyển tự do qua máy chủ Phượng Tường (Phong Sơn, La Sát, Ba Lăng Huyện), chưa thể chuyển ra cụm Truyền Kỳ.
 • Sau ngày 11/05/2023 thì 2 máy chủ Phượng Tường và Tương Dương có thể chuyển tự do qua lại với nhau
Tương Dương

Và các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ hãy gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến tổng đài 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.